Vyspělé duše si před svým vtělením nachystají ideální plán inkarnace spolu se svými poradci. Do ideálních podmínek. Co z těch pár klíčových bodů ke své výuce a maximálnímu možnému vyčištění karmy nakonec zrealizují, záleží na nich a jejich vědomé pouti.
1) Inkarnace do České republiky je za odměnu. Jsme v evropské oblasti s výskytem nejpokročilejších duší na planetě. Ty jsou od Francie po evropskou část Ruska.
Máme tady možnost studovat jakoukoliv duchovní nauku a vyjíždět kamkoliv po planetě za studiem. I když většina z nás dřív nebo později zjistí, že u nás ( a v sobě ) máme v plné míře vše co potřebujeme pro naši cestu a nemusíme nikam cestovat. Indie, Tibet, Egypt, Amazonie na tom zdaleka není tak dobře jako naše země.
Nemáme tu války, hladomory, zatím ani nedostatek vody. Sice do nás cpou očkování, wifi záření a elektrosmog nám decimuje těla, ale s tím jsme před inkarnací počítali a tohle hravě vydržíme.
2) Funkčnost tělesné schránky – ideální je být zdravý až do vědomé smrti. Ale některé vyspělé duše si úmyslně vyberou tělo náchylné k nemocem, utrpení: přes bolest a utrpení rychleji postupují na duchovní cestě a k pokoře, soucitu, milosrdenství. Navíc: tělo je jen skořápka, s nadhledem jen mikrovteřinové vězení naší nesmrtelné duše. Nicméně, pokročilé duše si vždy vybírají tělo, genetiku tak, aby jeho vědomí nebylo mentálně poškozeno ( na rozdíl od těla ) a zvládlo v kombinaci s mozkem a vnímáním, načítáním vědomostí mimo naše obaly, těla – z různých kanálů tak, aby to mělo přínos pro Vyšší já duše.
3) Vyspělé duše se bez námahy a snadno dostávají do kontaktu s učiteli, knihami, naukami. Správný učitel jim přijde v pravý čas. Ve správný čas se jim otevře vědomí, vnímání.

Na duchovní cestu se každá duše vědomě vydává v přesný čas. Někdo již od dětství, kdy se dostane třeba ke cvičení jógy, vědomým rodičům, učitelům, knihám, někdo až v 60 letech, kdy je ideálně připraven. Ono je to úplně jedno, kdy začneme z nadhledu naší nesmrtelné duše. Není třeba přemýšlet nad tím, proč jsem se k duchovnu dostala až v 75 letech. Vše se děje správně a v pravý čas.
Jako příklad uvedu chlapíka, co se pohyboval v materiálním světě do jeho asi 36 let. Žil materiálním životem, honil se za penězi a vydělával jich opravdu hodně, vystřídal spousty žen, hýřil. Ale šťastný a spokojený nebyl v této duchovní prázdnotě. Pak se mu obrátil život naruby, když začal s duchovní cestou – správně nachystanou jeho Vyšším já. Z města se přestěhoval na venkov, začal pomáhat lidem a dělat práci co ho naplňuje a žít v souladu se svou duší a dle plánu svého vyššího já. A podobně to zažívá spousta lidí.