Když pracovat s vlastním zdravím, dle učení Petrova, tak vysílat informace do vůdčí buňky našeho těla. Tu najdeme v pupíku. A v epifýze zase sídlí hlavní informační buňka těla. S těmi se dá pracovat při programování našeho zdraví, normy zdraví. Pomocí vizualizace a koncentrace se dá takhle tělo léčit, měnit dle matrice Stvořitele.