Cesta k Osvícení po Buddhovsku:)

Cvičení čakramů ( čaker ) dle Frani Drtikola – kundalini  a přenos vědomí atd.
Zapojit tummo 4 prsty pod pupkem. Rozpouštět díky této, z nauk Naropy i karmu.
a časem více rozjet phowu. Vymístít vědomí z těla. Zpruchodnuje korunu.
Centrální  mateřský  sušumna kanál a dva boční, Ida a pinkala. Nejde o cvičení dechové, ale o přesuny vědomí. Tummo a Phowu, dvě  ze šesti tajných nauk Naropy, je třeba dostat od učitele v tele lidském nebo světelném. K tomu je fajn praktikovat I jankti ve tmě. Celý stroj funguje propojené, dokonale. Centra, kanály, toky, Bod spojení…
Časem se nejen díky kundalini tělo rozzáří vevnitř a aktivuje se vnitřní světlo, osvětlení. Tím i ovladače těla  s obrazovky. I duši v její komurce zaHlednete. Mnozí to zažili krátce díky psychedelikum. A mystické kresty: vodní, ohnivý a Duchem Svatým. Praxí po letech, spíše desítkách, kundalini nad hlavou, a i ta mizí a Pak mizí čakry a zůstane pól sluneční a měsíční a ty splynou nakonec v Jednotu.
Osvíceného, který došel k některému ze stupňů Osvceni   Nejvyššího poznání, pozná jen ten, kdo vidí na vyšším stupni zření.
Většinou tihle lidé žijí to stejné, i když už z kolečka inkarnaci osvobození jsouc.
Máme však i na této planetě starodávné rody  duchovní linie, kde i po osvícení mistři že světu duchovních, astrálních, občas jdou do těla na planety různé, abych pozvedli, oživili, svou linii. A přes své žáky ji dopřáli pokračování. Nechtějí ztratit ukončit své malé já ukončením vtělování. Protože, pro vědomé je každá inkarnace jízda a zábavné studium.
Pár stovek  osvicených u nás máme.:) stále jsou tahle  učení předávána jen malému množství připravených. Kteří  opustí  semináře, kruhy, ezo výlety a začnou v tichu hledat uvnitř sebe. Tam je vše. Úplně vše.