Odpuštění sobě a druhým a smazání karmických vazeb:
Velmi silná a funkční metoda odpuštěni komukoliv ( živým či mrtvým duším ) a smazání karmických vazeb, dle učení Arkadije Petrova:
Je založena na znalostech, že naše duše jsou vzájemně propojené a vytváří prostor, ve kterém žijeme. Jasnovidci mezi námi vidí vlákna, spoje, a uzly při disbalancích, sporech, karmických vazbách. Duše se stále setkávají znovu a znovu, dokud tyhle karmické uzly nerozváží a definitivně se nerozloučí. Ostatní nás učí, dávají nám lekce, zrcadlí nám určité věci v nás. Ale stejně jako my, jsou i oni jen duše ve škole a je třeba si vzájemně odpustit.
Postup:
1) Obracím se ke Stvořiteli a posílám k němu paprsek se slovy: odpusť mi otče nebeský, jestli jsem porušil ves. zákony, chtě, nechtě. A posíláme paprsek nahoru vertikálně. Paprsek se musí vrátit. Jestli jsem pocítil tíži uvnitř, neodpustil jsem tomu člověku ze srdce a nebylo to upřímné. Posílám tedy znovu paprsek a opakuji postup.
2) Koncentruji se, před sebou vytvářím zlatou kouli a vkládám do něj obraz člověka, kterému chci odpustit. Do koule vkládám informaci: odpusť mi, pokud jsem vůči Tobě porušil vesmírné zákony. Obraz toho člověka musí z koule odejít jinak je třeba opakovat.
3) Odpouštím sám sobě, jestli jsem chtě nebo nechtě porušil vesmírné zákony. Naberu vzduch do plic a tuhle informaci prudce vydechnu z plic Nahoru, do Světla