Vážení,
četla jsem na vašem webu o Tummo. Podle textu soudím, že pisatel tuto praxi umí, ale víc se o ní nerozepsal. Mohli byste mi prosím napsat přesný postup?
Děkuji :-)
K.
Odpověď  jsem do tohohle textu rozvinul.:)

Dobrý den, K.,

Tummo, Phowu a další nauky je třeba obdržet předáním od někoho v těle fyzickém, nebo alespoň jemnohmotném ( to je slabší, ale vzrůstá praktikováním ). Včetně vysvětlení co a jak.  Na netu to není, občas cíleně pustí lámové návod s chybami a nepřesnostmi.
Tummo mi předal tibetský láma na Slovensku. Phowu pak jiný. Nikdy jsem nepatřil a ani nebudu, do sekty Olého, který svým členům určuje co mohou a nemohou praktikovat. A jen někteří tam dostali alespoň Phowu. Jinak slouží jako „baterie“ k odevzdávání poklon, manter, energie uctíváním atd. – těm nahoře pyramidy – linie K.K. Samozřejmě však i tohle je obrovský náskok, před většinou ezoteriků. Vědomí, či vědomí nabytí odejdou časem z tohohle vězení k větší svobodě.
Tummo jsem předal asi 10 lidem, u většiny to bylo chybou, protože ho nepraktikují.
V podstatě jde pořád o to stejné: vědomím vědomě přesunovat Vědomí a prosvítit centrální kanál, v něm proudící vědomí přes „neexistující“ čakry…růst kundalini a vytáhnout ji nad hlavu..K Osvícení, Nejvyššímu poznání atd. ..phowou z tohohle kanálu – v oblasti hrudi o vymístění vědomí – transfer. Trénink v většímu otevření Koruny = vše propojeno: kundalini/Koruna/kanály. Pak mizí vše a zůstává jen vědomí. Adepti zjistí, že iluze, je ve všem, a naše tělo je součást vědomí a nikdy nebylo ohraničeno hranicemi těla…ale tělo je vědomím a ve vědomí. Mystické co nahoře ( mimo tělo ), i dole (  v těle ). Propojeno, obráceno, spojeno.
Tummo je pak o práci ve stejném kanálu + zapojování dvou vedlejších při nádechu.  Jen se táhne z oblasti pod pukem. Jde  dělat i souběh těchto nauk – praxí najednou, kdy působíme naráz v několika realitách vědomě. Paralelně. A vědomí rozdělíme na části a zároveň pozorujeme něco, co rozdělit nejde, protože je v TOM.  A dech, dech je klíč k mnohému. Bdělost, dech, Vědomí. Vnitřní dech ovládnout. V těle, z krve, každé části těla. A křesty, vodní, ohněm a jiné až ke křestu Duchem Svatým. Číst mezi řádky, to, ne-vědomým na první pohled skryté.
V naší krásné zemi je řada duchovních hledačů s inkarnacemi v Tibetu, Indii, kteří s těmito technikami, naukami pracovali. V jedné nahrávce říká osvícený Jan Lípa, že tyhle metody tvoří stěžejní praxi tibetských lámů, ale z důvodu politických, komerčních, nemají v zájmu šířit počty osvícených, natož na západě… Každopádně žáci linie Drtikola jsou v tomhle u nás velmi daleko. Žijí vesměs běžnými životy a kdo nevidí hlouběji duchovním zrakem, tomu skryti. Tedy i většině „slepých“ ezoteriků, kteří uctívají populární „guru“ z videí, seminářů, facebooků apod.:) Kdy provozovatelé ezo kanálů a jejich hosté, přece musí být  duchovně pokročilí, jinak by to přece dělat nemohli- to dá rozum.:) Na Facebooku se dá koupit skoro vše.:) Za pár stovek koupit i meditace, co prý vás za pár stovek hned dostane do Akáši.:)  Zatím lidí co se fakt přes strážce dostanou do Akáši a mají tam opravdu přístupy, osobně neznám asi 5 :) Je k tomu třeba velká zralost, soucit, vyspělost, aby  informace nebyly zneužity, když si nahlížející začne otevírat v knihovně portály ke konkrétnímu člověku, které se neustále interaktivně přepisují -vyvíjí. Většinou stejně není z Vrchu dovoleno tomu člověku sdělit co se o něm dozvěděli. Aby ho neovlivnili, protože i falešná kartářka nasadí lidem svou informací do hlavy  – variantu budoucnosti, na kterou se více upnou.. a přitom mohli jít jinou křižovatkou budoucnosti..tou lepší pro jejich cestu.
 Díky Bohu, v naší zemi máme také pár stovek osvícených, kteří svoz frekvencí vylepšují život spoustě lidem kolem sebe. Část je před nemocnou společností izolována mezi mnichy, poustevníky.  Většina však žije mezi námi. Kdy jejich vnitřní bohatství, dosažení, Realizací, Osvícené, vidí jen další realizovaní.  Cesta vnitřní práce k Osvícení pro pár stovek Čechů  vs. semináře, příběhy,  pro většinu. Tak jako ve všech epochách.
Je to jednoduché, stejně jako všechno. Kdo už v nějaké inkarnaci Osvícení dosáhl, chce si to jen rozpomenout. Osvíceným už bude pořád, jen to má zastřené myšlenkovým balastem… Zastavit mysl, raz dva… ovládnout výše popsané, tři.. a osvícená mysl, sloupajíc ze sebe nánosy bahna – milionů myšlenek, je zase v TOM. Nemůžeme najít něco, co nám nikdo, nikdy nevzal.  Jen si na to rozpomenout. Je to tak se vším, na duchovní cestě. Jen si jako „slepí“, vzpomínáme na již prožité.
Kdysi jsem psal o přesunech duše – Vědomí člověka, do jiného těla. Pomocí mimozemských přístrojů, sarkofágů…kdy lidské vědomí. duši ve formě kvantové informační „tekutiny“ přesunou do uměle vytvořeného těla, klonu. Klidně i do těla mimozemského válečníka.  I tohle je indicie k tomu nahoře.:) Koneckonců tohle přece ukázali v pár „sci fi“ filmech. Třeba Avatar.  A pokročilí čarodějové, jogíni, mohou přesunout tělo to těla mimozemského, to ovládnout a použít.
Kdybych měl odpraktikováno, co o tom různém vím, a vidím různě k tomu přes databanky, portály, světy…už bych přestával být začátečníkem na cestě k Bohu – k sobě – v sobě – v Jednotě – Jednotou.:)
Tak bděme a k cíli svižně a rázně dojděme.:)
Ať se daří
Mirek