Přijde mi, že delší studená sprcha na určité úrovni restartuje tělo fyzické i mentální, energetické. Smyje z nás ten elekrosmog a záření alespoň na určitý čas.
Jak se říká a platí, že otužování časem rozjede v těle silněji elektormagnetické léčivé síly. Nevím jak dlouho vydrží běžný člověk sedět v 30 stupňovém mrazu na zemi v jeskyni, majíce na sobě jen lehké roucho. Ale Tummo – vnitřní oheň praktikující lámové tak bez problému vydrželi roky. A když přepli na pránu a zastavili i vylučování, tak se z toho lotosového sedu nezvedli třeba i několik let. To, že je pak vynášeli a nohy byli nefunkční, a někdy už nikdy nechodili, je věc druhá. Ale duchovního posunu bylo dosaženo a tělo brali jen jako skořápku duše. A pořád berou někteří.
Obecně i teplá sprcha dokáže při vědomém použití z člověka smít různé energetické nánosy a energie na těle a v auře zachycené. Stačí si to jen představovat a dát si ten záměr při sprchování. A stáhnout to ze sebe i rukama. A dobré je i vydrhnout se obyčejnou solí a pak to spláchnout. Sůl stahuje negativní energie z těla. Je to stará, vyzkoušená metoda. Nedělat ve vaně však a ležet v tom. Voda je silný nosič informací, energií. I proto senzitivní, citliví lidé v bazénu na sebe nachytají lecos nehezkého od dalších se koupajících.:) Voda je tak silný nosič, že se využívá a využívala i k bájnému křestu Kristem a Duchem Svatým. Křtitel se propojil přes své temeno – korunu nahoru a energie šla přes něj vodou do křtěného a nahrála do něj ty silné energie jako na cédéčko.:)
Podobně pracovali i špičkoví alchymisté, kteří stáhli přes své tělo do elixírů určité složky, esence. Protože třeba kámen mudrců dokázali vyrobit jedině do určitých sfér v astrálu propojení zasvěcenci.