Nic ve Vesmíru není zadarmo.
Za vše se platí energií. Proto je na této planetě tolik odsávání energie do různých egregorů – zásobníků. Když se vykuci snaží platit cizí ukradenou energií a obcházet okultní zákony.
Nesmrtelná jemněhmotná duše, je zavřená v hrubohmotném těle, které je omezeno stárnutím, kolísajícím zdravím a psychikou.:) A tělo ji uvězněnou unáší hrubohmotným, materiálním světem, kde je vše pomíjivé, iluzorní a neustále měnící se v pohybech.
Duše jako skutečná a věčná je uvězněna v pomíjivém a netrvalém těle a světě.:)
Duchovně pokročilý člověk umírá vědomě a přesunuje se do Vyšších světů. A plánuje si další vědomou inkarnaci. Vědomé vtělení může být i s chatrným zdravím, urychlujícím odčinění karmy.
Nevědomý člověk je v okamžiku smrti odevzdán různým silám a neřídí proces přechodu jinam. Je jako loď bez plachet, se kterou vítr něco udělá.
Každý máme určitě množství energie na každou inkarnaci. Když to vyjádřím v bodech, tak někdo má zásobu energie 100 bodů ( a tedy i dostatečnou energetickou zásobu k realizaci = vystoupení z kolečka reinkarnací ) a jiný jen 30. Ta se dá využít na cokoliv. Na úspěch v materiálním světě, na hromadění majetku, pracovní úspěchy, honění ega a také na práci na sobě a v sobě. Nevědomí hromadí majetky a moc nad podobnými a v okamžiku smrti zjišťují, že promarnili další své vtělení. Znám spoustu lidí co neustále něco budují a pořád mají málo, trénují své tělo sportem, ale své duši a Duchu nedávají co by mohli a měli. V okamžiku smrti vše tohle pomíjivé ztrácí a to věčné a jediné mající smysl: vědomosti a vyčištěnou karmu zase nezvládli. Slogan: spaste svoje duše, má něco do sebe.:)

Dnes jede různé kvantování, reikování a podobné čarování. Když si někdo třeba kvantuje peníze, majetek, zdraví… a ono se to daří…a podaří. Nic těžkého na tom není. Ale nic není zadarmo a ubere mu to spoustu životní síly z jeho omezeného množství a tím marní potenciál růstu v rovině duchovní. Proto třeba pokročilí mystici, jogíni, lámové, mniši, s opravdově silným spojením s Bohem, Kristem nežádají dokonce ani o uzdravení těla ( i když mají velké bolesti, ale ty jde ovládnout silou Ducha a ovládnutím těla zevnitř – stejně jako zimu vnitřním ohněm ) a o jiné zlepšení jejich skromných a pro veřejnost nesnesitelných životních podmínek – i když by jim to bylo splněno, ale zaplatili by životní silou. Tím palivem, kterého i oni mají omezené množství a oni vědomci chtějí svou raketu vědomí dostat co nejdál…
Nic není zadarmo.