Moc dobře znám tu rovinu Bytí, kdy soudím druhé duše ve Stvořitelově škole.:) A v té chvíli na ně, stejně jako na sebe, nenahlížím jako na duše, co se tady ve hmotě stejně jako já učí, plácají a snaží se v té souhře karmických tlaků obstát.
Je snadné nehodnotit, když jsem v úrovni vědomí a pozorovatele okolí a rozpustím své tělo, mysl a ego. A být v ten čas v rovině sjednocení s Jednotou a v tu chvíli být vším a ve všem, a pak se vrátit zase do roviny svého osobního ega, historie a karmických prožitků Mirka a zase padnu do jeho světa omezeného hranicemi příčin a následků a jeho karmických omezení.:) Kdy soudím druhé za jejich prohřešky, ale sám jich mám dost.
Lazarev k tomuhle napsal pro nás:
Když člověk své okolí tvrdě odsuzuje a špatně o něm smýšlí, trpí nejvíce játra.
Když se někoho často dotkneme, nebo naopak propadáme záchvatům ukřivděnosti, pak trpí srdce.
Když se člověk hodně uráží, a to nejen na sebe, ale i na své nejbližší a na situaci, projeví se to na žaludku.
dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str.29“
když pohrdáme lidmi nemorálními, neslušnými a nespravedlnými, je to přímá cesta ke smrti, rakovině nebo neplodnosti. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str.187“
Když člověka nepracuje se svým srdcem duchovním a je zaměřen na výkon, myšlení, vzdělání, akademické vzdělání a na hon za kariérou a majetkem, roste jeho ego, pýcha, ctižádost, ale trpí jeho srdce a duchovně padá.  Je nám dovoleno vlastnit jen tolik hmotných statků, kolik je schopna bez újmy unést naše duše. Čím užší je její svazek s božským principem, tím více pozemských slastí se nám dostává.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2 str. 87 – 88“
A také jak se říká a bez výhrady platí: bez srdce je rozum a vzdělání ničím…
Proč je nyní taková epidemie rakoviny a stala se už běžným onemocněním?
Rakovina je lékem na spásu duše, onemocnění tohoto typu vždy vzniká při poklesu míry lásky v naší duši. A proč právě lásky? Proč je tak nebezpečné potlačovat tento cit? Odpověď na tuto otázku se rodila postupně a trýznivě, ale nakonec jsem ji přece jen dokázal najít. Domy se hroutí, hmotné statky tají jako sníh na sluníčku, dokonce i šaty se obnosí. Časem se rozpadá rodina, mění se naše postavení ve společnosti i naše práce. Naše city však trvají déle než jeden pozemský život, i když i ony podléhají zkáze. Bortí se naše schopnosti, moudrost i všechno, co souvisí s naším životem na Zemi. Během jedné nebo dvou tisícovek vtělení postupně zmizí vše, co souviselo s naším konkrétním pozemským životem. Nevytrácí se jen jedno – láska. To je ten jediný kapitál, který si dokážeme uchovat, takže útok na něj bývá vždy zastaven tvrdě a účinně!!! dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2 str.79“
Spousta lidí se ve své bolesti snaží otupit a aspoň na chvíli ve své bolesti odpojit vším možným. Někdo vyhledává adrenalinové sporty  někdo extrémně riskuje svůj život a jde za své limity. To se projeví vyčerpáním životní energie v jeho ledvinách. Životní, kterou nejde ničím dobít. Lze ji jen ukrást druhým, ale tím si lidé ničí karmu.
Alkohol, kouření a narkotika blokují vědomí a odpojují pozemskou logiku. 
dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Když vás někdo žádá o pomoc, není to náhodou – tím, že odevzdáváte hmotné bohatství,
dostává se vám náhradou bohatství duchovního.
dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Odsuzovat nedokonalé je pro naše zdraví velmi nebezpečné. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Zvýšená agrese v duši je výsledkem enormního tíhnutí k Zemi. Duše přilne k tělu, tedy k pýše, moudrosti, penězům a hmotným statkům, k úspěchu. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Nejtěžší ze všeho je pro nás pochopit, že naše moudrost, vnímání a chápání světa, a vlastně ani náš rozum, nejsou naše. To vše je nám dáno a zase nám bude odebráno. Kristus učí: “ Miíluj Boha víc než otce svého a matku svou a syna svého.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Čím silnější je agrese, tedy nepřijetí božského principu, tím hlouběji proniká do duše, tím více generací potomků vnitřně pošpiníme a tím déle a vážněji na to budeme my i oni doplácet.
Čím větší lásku k Bohu pocítíte, tím hlouběji pochopíte, že všechny neshody v osobním životě, ponížení a křivdy byly spásou vašeho ducha, a tím dokonaleji se očistí duše vašich potomků. Teprve tehdy bude vašemu tělu umožněno, aby se uzdravilo.
dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy“