Není lehké umřít…

Zřeci, vědomci, šamani, čarodějové atd., obou pohlaví, ví, že nejsou tělem ani myslí…a žijí Vědomí toho, že jsou Božským vědomím..různě se projektujícím v tomhle zhmotnělém světě iluzí. Kde nic a nikoho není a zároveň my méně pokročilí, žijeme iluzi malého Já.
Toltékové, zřeci …. využívají smrti jako svého rádce. Don Juan učil Castanedu odpoutat se od všeho a nemarnit energii života v ustrašené hlouposti. Don Juan mu trdril, že ustrašenost a strach o tělo, život, brání člověku prožít život vědomě a plně, protože člověka strachy drží v zajetí myšlenek.
„Uvědom si a zvědom  si: jsi nesmrtelná duše zavřená v lidském těle jen dočasně! I tohle tvé vtělení jednou skončí. Užij s díky to tělo a ŽIJ život! Dokud tělo může a slouží Ti. Pamatuj, že dobrými skutky si vylepšuješ všechny své životy. A těmi proti nebeským zákonům, své karmě škodí.  Žij vědomě.“
  Není lehké zemřít. I vědomci musí zastavit fyzické srdce, vypnout auto-ochrany žití, pokud chtějí z těla odejít trvale. Prochází se různými výcviky v astrálních a duchovních světech. Kdy adept vyletí z těla fyzického a prochází různými světy, říšemi. Kde chaptajové mají své duchovní světy, šamani zase jiné. Egyptští faraoni, hakimové, kněží odloží tělo v energetickém sarkofágu a jejich průvodci je provedou záhrobní říší a světy. Po několika dnech výcviku, kdy tělo je energeticky vyživováno, ztrácí adept strach ze smrti.
Na smrt jsem si jako Míra šáhl 3x v tomto vtělení. A vždy jsem bojoval o život na plno. Protože ještě nebyl můj čas ukončit tuhle inkarnaci. Ono z nadhledu Probuzených myslí, není kdo by umřel, protože není kdo by Byl. Ale tohle téma je už nad-hledová vyšší dívčí a pro nás všechny, něčím k tělu připoutané, zatím ne-žité plně.
Chaptajové mají blízko výcvikem právě k Toltékům.
Libí se mi to z učení dona Juana –  mexické učení zřeců, vidoucích čarodějů linie Los nuevos videntes, o kterém píše Carlos Castaneda ( a další Toltékové na Cestě ) v knihách: bojovník neustále ničí připoutání k čemukoliv. Zametá svou osobní historii. Mění místa kde žije, a zametá za sebou svou osobní historii natolik, že není nikdo kdo by ho znal a znal jeho minulost. Je volný jako pták a čelí pouze přítomnosti. Změní bydliště, telefon, mejl, zamete za sebou stopy… a tím, že ho v novém bydlišti nikdo nezná, nic o něm neví, neztrácí energii a tu využije na svůj duchovní posun. Protože cesta k vyšším stupňům Osvícení vyžaduje 100% soustředění na Cestu a plné Odevzdání.
Bojovník nebere nic vážně, ani sebe, natož vlastní důležitost.

Stát se bojovníkem na této cestě, znamená odhodit všechny dosud známé vědomosti, dát svému životu pevný cíl, osvojit si přísnou disciplínu a spoustu dalších zvyků, které udělají jeho život silným a neotřesitelným. Stát se bojovníkem je totální přeměna bytosti, nic není pevné, nic nezůstane stejné… Bojovník nemá co by ztratil, jeho činy jsou dokonalé, ne…má slabosti, nic ho nevyvede z míry, vždy dosáhne cíle. Mezi ním a běžnými lidmi je nepředstavitelná propast, a přesto ho lidé nikdy neodhalí. Konečným cílem bojovníků je dosáhnout absolutního vědomí, poznat všechny možnosti vnímání a dosáhnout svobody.

• To co běžně pokládáme za skutečné, tomu se čarodějové smějí
• To co nazýváme jistotou, to pro čaroděje nemá žádný význam
• Smrt pro nás znamená konec existence, pro čaroděje je výzvou, pomocnicí a jistotou
• Situace kterých se bojíme, čaroděj vyhledává
• Pro čaroděje je sen stejnou skutečností jako denní svět
• Kariéra a životní pouť důležitá pro běžného člověka, je pro čaroděje zbytečností a přítěží
• Běžný člověk usiluje o zviditelnění, čaroděj dbá na to, aby zůstal nepoznán
• Pro čaroděje existuje svět jenom proto, že jej vnímá; zmizí-li vnímání, zmizí i svět
• Běžný člověk je závislý na nezmarech jeho mysli, čaroděj ovládá mysl i vědomí
• Běžný člověk si myslí, že svět je neměnný a skutečný, čaroděj v mžiku změní vnímání a tím i celý svět
• Nepříjemnosti a slabosti jsou pro člověka utrpením, pro čaroděje výzvou
•Čaroděj se směje sám sobě, to běžný člověk pokládá za urážku
•Člověku záleží na věcech a lidech, čarodějovi nezáleží na ničem
• Běžný člověk má kolem sebe věci, čaroděj nemá nic, jenom svůj život
Samotné slovo „nagual“ označuje učitele nebo vůdce. Stává se jím muž nebo žena, kteří mají neobyčejnou energii.