S některými lidmi pracuje pobyt ve tmě už dny, týdny před nástupem. Jejich vnitřní Vesmír stvořený z neustále pulsujících a  měnících se energií je konfrontován přes jejich Vyšší Já –  s tím co je ve tmě čeká.:) Protože vše ve Vesmíru je živé, tak dochází k různým zážitkům, prožitkům, interakcím.

Daleko silněji to funguje, když se má člověk sejít se silným léčitelem. Pokud ještě s touto formou práce nepracoval a není vyčištěn, má třeba slabší energetické ochrany, tak může docházet k čištění těla, k nachlazení, nehodám, úrazům. Tím, že se energie a ochránci různých prokletí připoutaní k tělu pacienta a stvoření dávnou kletbou a prací v astrálu temného šamana, vědmy, brání jejich ukončení, eliminaci. Setkal jsem se třeba s tím, že jeden chlapík měl přijet k šamanovi čistit jejich rodovou linii ( kde se muži nedožívali padesátky  a umírali velmi mladí ) a potřeboval pomoci i zdravotně. No a ochránci, strážci té kletby ho pár dní před návštěvou léčitele zkoušeli všemocně odradit od cesty k němu. Přišla silná rýma, zvracení, vyvrknutá noha. Slabší povaha by si řekla: tohle vše jsou znamení, abych tam nejel. Ale on jel a dostalo se mu pomoci a přes jeho tělo, biopole i dalším v rodu. A kdyby nejel, další šanci by v této inkarnaci už nedostal.

Z toho plyne poučení, že je třeba vytrvat, když opravdu něco chceme. Protože to fakt kvalitní a dobré nikdy není zadarmo a  bez vynaložené práce. Když se chystám na podobnou práci, snažím se být co nejbdělejší a opatrnější.  Pobyt ve tmě má více rovin, dá se tam udělat velmi mnoho a také si „jen“ odpočinout  a dobýt tělo hormony ze tmy.