Dnešní noc byla plodná.:) S kamarádem silným jasnovidcem jsem pracoval v astrálu a duchovních světech. On mi pomáhal a držel mi ochrany, čistil těla, dodával energii.
O symbolech, erbech na duchovních pláních, které duše obdrží po zvládnutí určitých vývojových kroků, období, zkoušek už jsem psal. Už několikrát jsem měl možnost napojit se na silnou hyperborejskou linii a vždy jsem odmítl. Měl jsem obavy upsat se nějakým slibem, smlouvou na třebas více inkarnací. Až dnes v noci jsem do ní vstoupil. Do linie H.L., kterou jsem kdysi pomáhal vytvořit jako Tvůrce a měl v ní nějaké životy na této i jiných planetách. Objeví se spousty korun, klenotů, symbolů, znaků, erbů a bytostí, ukáží vám energii a sílu linie. Když vstoupíte do nějaké takové linie, můžete díky ní léčit sami sebe, mít silnější ochrany, léčit druhé, chránit druhé. A napojit se na kanál moudrosti té linie, uložený v její paměti, spoustou bytostí v ní i vámi kdysi. Termín kdysi je jen relativní, všechny inkarnace běží najednou .
Můžete být i ve více liniích, které vás mohou podporovat. Já jsem třeba  ještě v  tibetské Karma.K.. Pozor bychom si však měli dát na různé spolky, sekty, mysterijní řády, bratrstva, kde to už je o uvázání slibem, poslušností, mlčenlivostí. Tomuhle se chci v tomto životě tady ve 3D už rozhodně vyhnout. A neskočit na pozlátko majetku, moci, zdraví, schopnostem, které nabízí různé tajné astrální řády. Tam to má přesah přes více inkarnací, pokud to není nějaký slabý, nefunkční spolek.
V noci jsem si zase užil léčení kristovskou energií, když jsem byl napojen na jeho kanál v jeho světě. Krásné jako vždy to je. Moje důvěra v Boha Stvořitele zesiluje. Kristus jako jeho část, syn, spojka tady ve hmotě, je rovněž můj milovaný a často prosím o zesílení těchto spojení.