V knihách Carlose Castanedy se dá najít spousta moudra. Tento vědomec předběhl dobu. I když tedy, za mne je obrovská škoda, že různí současní šamani nesdělují světu ani 10% svých prožitků se snovými a astrálními světy, se setkávání a učení od mimozemšťanů, zákulisí své práce a vše se předává jen ústně a zůstává před veřejností utajeno. Stejně tak se dovídáme jen střípky ze světů čarodějů ( často se silným spojením do spousty světů a třeba i k bytostem andělským ), kteří žijí mezi námi i v české republice. V utajení se drží i různá mystéria tajných astrálních řádů, chránících určité lidi a místa nejen na naší planetě. A spousta dalších, pro běžné lidi neuvěřitelných tajemství.
Castanedy návody, metody popsané v knihách jsou funkční a citáty inspirativní – a mohou každému pomoci usnadnit jeho život tím, že se nebude brát tak vážně a nebude tak brát ani spoustu situací a dění:
„Náhoda je detailem předem určeného plánu.“
Obyčejný člověk se příliš zabývá tím, že chce mít rád lidi, nebo že chce, aby lidé měli rádi jeho. Bojovník má prostě rád, tak to je. Má rád toho nebo to, co chce, ksakru. Don Juan Matus
„Snění se dá jenom prožívat. Snění neznamená mít sny, není to denní snění ani toužebné přání či představy. Ve snění můžeme vnímat jiné světy, které samozřejmě můžeme popisovat, nicméně to, co nás vede, abychom je vnímali, už popsat nemůžeme. A přece můžeme cítit, jak snění otevírá ty druhé říše. Snění se zdá jako pocit, jako proces v našem těle, jako vědomí v naší mysli.“
Vtip je v tom, co člověk zdůrazňuje. Buď děláme, že je nám mizerně nebo ze sebe uděláme silného člověka. Množství práce, které nás to stojí, je stejné.
„Když vše kolem sebe pomalu zamlžíte, tak nebudete pokládán za nic určitého a zbude vám víc prostoru, abyste se mohl měnit. Proto se bráním magnetofonovým nahrávkám i fotografování.“
Cesta bojovníka. dle Castanědy
Stát se bojovníkem na této cestě, znamená odhodit všechny dosud známé vědomosti, dát svému životu pevný cíl, osvojit si přísnou disciplínu a spoustu dalších zvyků, které udělají jeho život silným a neotřesitelným. Stát se bojovníkem je totální přeměna bytosti, nic není pevné, nic nezůstane stejné… Bojovník nemá co by ztratil, jeho činy jsou dokonalé, ne…má slabosti, nic ho nevyvede z míry, vždy dosáhne cíle. Mezi ním a běžnými lidmi je nepředstavitelná propast, a přesto ho lidé nikdy neodhalí. Konečným cílem bojovníků je dosáhnout absolutního vědomí, poznat všechny možnosti vnímání a dosáhnout svobody.
• To co běžně pokládáme za skutečné, tomu se čarodějové smějí
• To co nazýváme jistotou, to pro čaroděje nemá žádný význam
• Smrt pro nás znamená konec existence, pro čaroděje je výzvou, pomocnicí a jistotou
• Situace kterých se bojíme, čaroděj vyhledává
• Pro čaroděje je sen stejnou skutečností jako denní svět
• Kariéra a životní pouť důležitá pro běžného člověka, je pro čaroděje zbytečností a přítěží
• Běžný člověk usiluje o zviditelnění, čaroděj dbá na to, aby zůstal nepoznán
• Pro čaroděje existuje svět jenom proto, že jej vnímá; zmizí-li vnímání, zmizí i svět
• Běžný člověk je závislý na nezmarech jeho mysli, čaroděj ovládá mysl i vědomí
• Běžný člověk si myslí, že svět je neměnný a skutečný, čaroděj v mžiku změní vnímání a tím i celý svět
• Nepříjemnosti a slabosti jsou pro člověka utrpením, pro čaroděje výzvou
•Čaroděj se směje sám sobě, to běžný člověk pokládá za urážku
•Člověku záleží na věcech a lidech, čarodějovi nezáleží na ničem
• Běžný člověk má kolem sebe věci, čaroděj nemá nic, jenom svůj život
Samotné slovo „nagual“ označuje učitele nebo vůdce. Stává se jím muž nebo žena, kteří mají neobyčejnou energii.
V Castanedově pojetí je čaroděj (španělsky brujo) člověk, který je vědoucí – dosáhl magického poznání. Někdy se v českých překladech vyskytuje slovo „bojovník“. Je to pokojný bojovník, který je plný míru, bez přání a žádostí, uvědomuje si svůj úděl, nemá co ztratit, na ničem nelpí, a tak cokoli ze svého života může opustit. Castaneda zpopularizoval slovo nagual – které podle něj neoznačuje jenom duchovního učitele budoucích bojovníků, ale také spirituální říši mimo tuto realitu.
Přikládám audio nahrávku jedné z jeho mnoha knih.