Na úrovni duše, na duchovních pláních se v rozšířeném vědomí a napojení můžeme setkat s různými symboly, erby, znaky, které duše obdrží na základě svých úspěšně složených vývojových zkoušek. Když se duše člověka prochází tou plání, tu vidí erb, tu symbol, tu znak, ve kterém je jako na nosiči dat, nahrálo vědění. Dá se napojit na duši kohokoliv a podívat se co je zač, co má za sebou.
Na podobném principu pracují erby panovnických rodů. Kdy silný čaroděj vytvořil pro nějaký rod mocenský a ochranný symbol. Do erbů se dávali šelmy, dravci, které v astrálu a duchovních světech čaroděj oživil a propojil lva astrálního se lvem na erbu ve hmotě. Kdy matricí dostával rod tady ve třetí dimenzi sílu a ochranu toho zvířete. Proto se erby umísťovaly na co nejvíce předmětů: na zbroj i štít, na oblečení, na budovy atd. Znaky měst nebo erby tvořené neodborníky, nemají tu správnou sílu a propojenost a je to už jen nefunkční stín toho co dřív erby uměly a proč se tvořily.