Z myšlenek filozofa Platóna:
Duše je nesmrtelná, jejím cílem je poznání a nadsmyslový svět.
Svým vstupem do těla ho duše oživuje, s jejím odchodem tělo umírá.
Tělo je pro duši vězením, těžkým závažím, příčinou zla.
Cílem života je duchovní štěstí. Nejvyšším duchovním cílem je uvidět pravdu.
Nejdůležitější ctnosti jsou moudrost, umírněnost, statečnost. spravedlnost.
Jo jo, Platón už před 2 500 lety věděl, viděl a uměl.