Můžeme si tvořit cokoliv chceme. Svým jednáním, přístupem, konáním i zodpovědností za vše co uděláme a stvoříme. Občas  mám s někým rozhovor o nepřijetí Boha – Stvořiteli, když jde zdravotně, psychicky, karmicky už víc do tuhého u toho člověka. Většina má velký problém se slovem Bůh a nedokáže se Stvořiteli všeho odevzdat. Hlavně lidé v materialistické společnosti a na západě, kde jsou po generace vymývány mozky církví a programovány těmi, kteří nechtějí, aby se jejich otroci, baterie probudili a uzřeli jak Vesmír a oni a planeta fungují. Měl jsme ve tmě chlapíka, s pokročilým stádiem rakoviny. Z Vrchu mi pro něj přišel vzkaz: odevzdáš se Bohu, budeš prosit za opuštění ty, co jsi jim ublížil a odpustíš hlavně sobě. Vyčistíš tu nenávist k sobě a kolem a… necháme Tě na živu. No, nedokázal to a necelý rok potom zemřel. Přitom měl šanci, velkou. Ale z nadhledu všeho je pro naši nesmrtelnou duši každá inkarnace jen kratičkou zastávku a učením na Cestě.

Vysvětluji lidem, že Bůh je Stvořitel všeho a všech a dá se procítit v každé buňce našeho těla, v každé kapce vody, v každé molekule vzduchu, zkrátka úplně ve všem a všude. Bůh – Stvořitel je pro mne super-sílou, super-vědomím, proto ho někdo nazývá Zdrojem – všeho, jiný Absolutno ( protože je absolutně všude a ve všem ), další Vesmírem, jiný Supervědomým. A řadu dalších názvů má tahle energie co vše stvořila. Tahle prvotní Supersíla stvořila vše a všechno, všechny a všude. Úplně vše. Bůh nikoho nesoudí a je absolutně spravedlivý. Soudíme se mi sami a k vyvažování všech dobrých a špatných skutků je tu dokonale spravedlivá karmická zátěž. Čím více je člověk blíž Bohu – Stvořiteli ( konáním, vibracemi, myšlením, pomocí druhým, slabším, nedělání nikomu to, co sám nechce, dodržování nebeských zákonů: nekrást, nepodvádět neubližovat atd.) tím více dokáže tvořit pro odpojené  „zázraky“. Přitom je to o cílené cestě k zdokonalení sama sebe. Někdo na sobě už nějakou tu inkarnaci pracuje a snadněji se pak probouzí i v této inkarnaci ( a začíná Vesmíru, lidem, sobě sloužit, svítit pro druhé a vyčistí se od traumat, bolestí, strachů, omezení, aby byl opravdu tím světlem a léčitelem duší a ne jen jedním z příležitosti se uchopících pozérů, které válcují neovládnuté pudy, sex, žravost, honba za mamonem ), jiný se probudí třeba až za 10 inkarnací. Čím blíž vibračně jsme Bohu, tím větší zázraky, vyléčení, dary můžeme konat pro druhé a tím zase pomoci sobě samému. Silní léčitelé minulého století, Čech František Kočí, Němec Bruno G. byli jedinci, kteří měli k Bohu velmi blízko. Brunem božská energie tolik proudila, že ho až vnitřně spalovala. Když ze sebe tu vlnu božské lásky vypustil mezi dav lidí, v prosbě a modlitbě, v kázání k nim, docházelo k zázračným vyléčením, uzdravením. Slepí začali vidět, chromí chodit apod. Bruno byl tak blízko napojený na Stvořitelovu energii, že měl tak vysoký přístup do roviny příčin-následků v astrálu a nad ním, že velkému množství lidí byla prominuta karmická zátěž po jeho přímluvě za ty duše, a mohli být okamžitě uzdraveni. Tak vysoký přístup nemá aktuálně v Čechách a na Slovensku žádný léčitel. Ale cesta a možnost je tu i dnes, když na sobě ti, co už jsou daleko zapracují.  Musí to přijít, protože bolesti a nemocných přibývá a avatarů a léčitelů už je tady velmi třeba. A doba se zhoršuje, ač někteří nevidící esoterici píší opak.
Karmická zátěž, ten batoh co si neseme z dřívějška na zádech i nyní a způsobuje nám bolesti, nehody, nemoci, nálady, můžeme čistým životem, dodržováním nebeských zákonů, pomocí druhý postupně zmenšovat až ho z těla úplně sundáme. Nebo ho můžeme ještě více zatížit podvody, krádežemi, vraždami, zlými skutky apod. a příští inkarnace žít ještě větší peklo pro odpojené duše. Karma funguje absolutně spravedlivě. Žena co brečí, proč zrovna ona zažívá tolik bolesti a utrpení, žije v chudobě, manžel násilník, ožrala, tyran, děti ji trápí, si stěžuje, že Bůh není, protože by nedovolil to co se jí děje. Ale Bůh nikoho nesoudí a my sebe sami soudíme. Tato žena poslední 3 životy spáchala tolik zla, že ještě v příštím bude mít náročný život. Ale pokud vydrží a bude žít čistě, pak to může být v dalších inkarnacích probuzené, vědomé Bytí v ryzí Skutečnosti, krása a nádhera žití. Nahoru a výš a ještě výš a svítiti a zářit pro druhé. A jde to i urychlit a odčiňovat MOCně a vědomě. Vše máme ve svých rukou, hlavách a hlavně v srdci. To na co teď myslíš, co dnes vytvoříš a spácháš, to budeš žít později a příště. Zvažuj tedy a 10 x važ co činíš a co pak budeš ŽÍT.