Je velkým duchovním darem a požehnáním, mít možnost pobýt v blízkosti mudrců, kteří jsou v těle naposledy. Těch co dokončují inkarnační kolečko vesmírné hry. Ti co došli do cíle svých jednotlivých vtělování, odhodili touhy, chtíče, pudy, žádostivost i všemožné strachy. Spálili touhy po kariéře, rodině a dětech. Nechali vyhasnout svou ctižádost, ambice a plány na vše možné. Ti dožijí jako Světla ozařující okolí, ve svém posledním lidském ( či jiném, mimozemském ) těle. Nikdo nejsme tělem ani myslí. Jsme Božským Vědomím, v některých naukách zvaných „Já Jsem“.  Každý z nás jednou dohraje tu vesmírnou hru až do konce a půjde touhle cestou. Čas každého jednou přijde. Do té doby, buď nám inspirací, povznesením, pobýt ve Světle mudrců, kteří jsou v těle naposledy.

duhové těo