Studuji stovky let starý text dávných súfijských mistrů o cestě k Bohu z pohledu jejich osvícených učenců a je to krása převeliká. Která sytí Ducha i mou duši. Jak pomalu pronikám do různých učení, nauk odlišných duchovních škol a směrů, to Nejvyšší poznání je tam vždy stejné. Nejsem súfi, moje duchovní linie je chaptajská a moji mistři pro mne Svatí.

Ale vše, ve všem a všude, pochází z Jednoho. Cesta k Bohu, kterýž je ve všem a všude, je zase rovněž ve Všem a všude. Neexistuje nic, v čem byl nebyl Bůh. V čemkoliv, kdekoliv, ve všem je Bůh, neboť z jeho pra-podstaty vše stvořeno. Neexistuje kapka vody, ve které byl nebyl Bůh. Ani molekula vzduchu bez něj. Neexistuje milimetr lidského těla, kde by nesídlil Bůh. Bůh stvořil absolutně věc, nemůže tedy být nic v čem by nebyl. Procítit Boha – Jednotu bez dělení na dualitu, tu vibraci ze všech nejvyšší, jde procítěním všeho ze všeho a naladění na jeho vibraci – frekvenci – uchopení tohoto Stavu. Mudrc není Bohu blíže než zlý člověk. Ani nemá v sobě více Boha, tím že je Bůh plně ve všem a všude.  Ale mudrc… dokáže Boha procítit a naladit se uvnitř sebe na jeho frekvenci a očistou svého Vědomí dojít k Osvícení a žití v opravdové skutečnosti. U mudrců tedy nad Míru platí: nechceš li promarnit ani vteřinu svého vtělení, hledej uvnitř sebe. Najdeš tam úplně vše. Od Boha, po Boha.
 Zkus nepromarnit i tuhle inkarnaci a dojít za nejzazším cílem. Tvá duše, ví co chce, kam chce dojít, co pro to dělat a konat. Království Nebeské – Sahádža Nirvikalpa Samádhí – Nirvána. Tak vzhůru do práce.:)
Není nic, co by nakonec dobře nedopadlo – z hlediska Vyššího poznání a vhledů. A ani neexistuje nic, co by dobře dopadnout nemělo. Toliko k dobám příštím.:)
50862995_504343430088861_53231236256104448_n