Studuji stovky let starý text dávných súfijských mistrů o cestě k Bohu z pohledu jejich osvícených učenců a je to krása převeliká. Která sytí Ducha i mou duši. Jak pomalu pronikám do různých učení, nauk odlišných duchovních škol a směrů, to Nejvyšší poznání je tam vždy stejné. Nejsem súfi, moje duchovní linie je chaptajská a moji mistři pro mne Svatí.

Ale vše, ve všem a všude, pochází z Jednoho. Cesta k Bohu, kterýž je ve všem a všude, je zase rovněž ve Všem a všude. Neexistuje nic, v čem byl nebyl Bůh. V čemkoliv, kdekoliv, ve všem je Bůh, neboť z jeho pra-podstaty vše stvořeno. Neexistuje kapka vody, ve které byl nebyl Bůh. Ani molekula vzduchu bez něj. Neexistuje milimetr lidského těla, kde by nesídlil Bůh. Bůh stvořil absolutně věc, nemůže tedy být nic v čem by nebyl. Procítit Boha – Jednotu bez dělení na dualitu, tu vibraci ze všech nejvyšší, jde procítěním všeho ze všeho a naladění na jeho vibraci – frekvenci – uchopení tohoto Stavu. Mudrc není Bohu blíže než zlý člověk. Ani nemá v sobě více Boha, tím že je Bůh plně ve všem a všude.  Ale mudrc… dokáže Boha procítit a naladit se uvnitř sebe na jeho frekvenci a očistou svého Vědomí dojít k Osvícení a žití v opravdové skutečnosti. U mudrců tedy nad Míru platí: nechceš li promarnit ani vteřinu svého vtělení, hledej uvnitř sebe. Najdeš tam úplně vše. Od Boha, po Boha.
 Zkusím nepromarnit i tuhle inkarnaci a dojít za nejzazším cílem. Vím co chci, kam chci dojít, co pro to dělat a konat. Království Nebeské – Sahádža Nirvikalpa Samádhí – Nirvána.
Zatím marním spoustu času a tělo stárne, čas zrychleně mizí. Nemám v této inkarnaci sílu k mnišské ordinaci a k úplnému odstřižení od majetku, komfortu, pohodlí a úplnému se vzdání peněz. Jde to i bez toho a majetek stejně jednou převedu, předám, rozdám. Aby to nebylo kotvou, která by mne táhla zpátky. V této inkarnaci potřebuji vyrovnat karmu a to není lehké. Škoda, že jsem to nestihl v té předchozí, jako poustevník, mnich v jeskyni ve Svojkově.:) Tak vzhůru do práce.:)
Není nic, co by nakonec dobře nedopadlo – z hlediska Vyššího poznání a vhledů. A ani neexistuje nic, co by dobře dopadnout nemělo. Toliko k dobám příštím.:)
50862995_504343430088861_53231236256104448_n