Všichni jsme MOCné duše a tvůrci své reality – vše v životě si můžeme TVOŘIT a vše můžeme sami změnit. Co vyzařujeme, to si přitahujeme. Jakou realitu si v tomhle iluzorním světě tvoříme, takovou dostáváme. Kdo svítí a září, přitahuje si podobné lidi. Kdo vyzařuje harmonii a lásku, tomu ji Vesmír posílá. A může mu jí posílat spoustu. Jaké frekvence a vibrace vyzařujeme, lidi stejných vibrací si přitahujeme. Kdo nelpí na majetku, začne být svobodnější a šťastnější a přichází mu hojnost. Protože jediné co si odneseme až opustíme naši schránku, jsou naše nové vědomosti a karmu.:) Kdo koná a šíří dobro, vylepšuje si tím tuhle i následující inkarnace. Kdo prozře a odevzdá se Vyšším Silám a přijímá s pokorou vše co mu tyhle nadsíly přináší, rázem se mu obrací život k lepšímu. Špatné věci ho už tolik neničí, ty radostné si dokáže více vychutnat a užít. Ví, že vše má svůj smysl a Vyšší řád, a děje se pro jeho nejlepší vývoj. Že to špatné, byla cesta k hlubšímu pochopení a s nadhledem nad tím, jedinou cestou k prožitku, co mu zlepší další cestu duše. Většinu z nás zastaví a dovede k pokoře a poznání až nějaká nemoc, utrpení. Ale s nadhledem a v povznesení nad tím, časem zjistí, že to bylo to nejlepší, co ho potkalo. Kdo se odevzdá vyšším silám, otevírá se víru moudrosti. Kdo seje vítr, sklidí bouři. Kdo rozsívá lásku, světlo, moudrost a soucit, ten dostává ze všech stran víc než sám nezištně rozdal.