Různé mimozemské rody, které osídlovaly planetu Zemi, přepečlivě dbaly na čistotu své rodové a pokrevní linie. Proto nejen u faraonů a mnoha královských rodů docházelo k manželství sourozenců, bratranců. Krev je nejcennější tekutina a křížením  s jinými rody a rasami dochází k oslabování schopností magických, duchovních, rodových.
V pozdějších dobách začalo docházet ke genetickým vadám.
Na tuto planetu byli nasazování genetičtí „inženýři“ z různých planet, kteří klonovali různé bytosti, entity, křížili mezi sebou různé mimozemské a domácí rasy s cílem ovládnout , vylepšit místní zaostalou civilizaci. A hlavně ji ovládnout, zotročit.
 A dokonce vytáhnout z bytosti lidské tu božskou částečku Bohočlověka. Znám jednu málo známou českou ezo učitelku, která kdysi ve starém Egyptě ve své dávné inkarnaci – jako mimozemský genetik sem poslaný z určité planety, dělala tehdejším lidem tak drsné genetické operace, pokusy, že ještě v této inkarnaci při jakémkoliv setkání s bytostmi a Bohy egyptské mytologie ( na místech v ČR, kde tyhle bytosti k menhirům a hvězdným portálům přistupují nebo je to odtud k nim přenáší ) trpí, protože napáchala taková zvěrstva, že dosud není zapomenuto, natož odpuštěno.  S jelikož se i v této inkarnaci nepostavila na stranu světla, Bůh jí odpusť.
Pak tu byli inženýři z rasy Tvůrců, vesmírných architektů, kteří osídlovali planety novými civilizacemi, faunou, flórou. S vysokými přístupy do různých světů, do velmi vysokých světů a se schopnostmi materializovat a tvořit cokoliv. Ovládajíce i světy andělů a démonů. Ti na této planetě tvořili na počátku, když tady ještě nebyl život. Tohle byli ti Bohové kolem příběhů Edenu, ráje, Adama a Evy. Tvůrci před příletem Annunaki, Hyperborejců a podobných ras zde na planetě Zemi tvořících.  Ti, proti kterým byla bájná Atlantida i daleko čistší Lemurie velmi zaostalou civilizací.
V pozdějších časem pak na ně navázaly  různé ty civilizace Bohu Slunce, rozeseté po celé téhle planetě. Jejich potomky tady máme stále. Některé v královských rodech veřejně, jiné před veřejností schované.
Kolem pokrevní královské linie Ježíše Krista je mnoho tajemství. Tak jak to vatikánští satanisté celou svou historii různě falšovali. Ještě jsem nestihl dokoukat velmi zajímavé povídání Jardy Chvátala, které přikládám.