Ptala se mne jedna paní, jak to má udělat, když k lásce k Bohu nebyla nikdy vychovávána a nejde jí to – Boha milovat doopravdy. Také jsem se k tomu dostal teprve před lety a většinu života jsem prožil ve světe materialistů.  Kde je smyslem života úspěch, vzdělání,  kariéra, co nejvíce majetku a peněz. A kdo není v tomhle úspěšný, je v tomhle světě chladnokrevných, odpojených, energeticky vyčerpaných robotů brán za druhořadého. Kdy cit a soucítění s druhými je už ve školách potlačováno a bráno za slabost.

Když  jsem v Boha uvěřil, zažil spousta nadpřirozených věcí a dostal se ke kontaktu s Kristem a Božskou Jednotou. Zatím slabě a dlouho budu na začátku – začátečníkem na cestě k Bohu – Stvořiteli budu celou tuhle inkarnaci. Ale díky Bohu, už jsem pár silnějších inkarnací se spojením s touhle Supersilou, stejně jako spousta z vás zažil a rychleji pak to spojení zesiluje. Pořád to mé spojení má velké rezervy.:)

V celém západním světě páchají církve, sekty, náboženství a hlavně média velké škody s lidským vědomím i podvědomím co se víry v Boha týče. Bůh se podle médii týká jen těch navštěvujících kostely a patřící k nějaké církvi. Často jsou vykreslování jako staří lidé nebo různí slaboduší pomatenci z venkova, kteří věří v něco co věda popírá.  A borci a superborci z top managmentu, dopovaní svými nakopáváky, léky a utlumováky  na ně nazírají jako na něco z dávných dob.:)

Církve jsou pak plné pedofilů, homosexuality – proti které na oko brojí a od kardinálů po papeže plné nehezkých rituálů. Jestli někdo káže vodu a pije víno, tak je to právě spousta farářů, kardinálů a biskupů.

Církevníci přednáší o Bohu jako o muži, aby potlačili daleko napojenější ženy a podrobily si je už pár tisíc let. Boha ve filmech a pohádkách vykreslují jako staříka s vousem.

Různé sekty a spolky a sesterstva dneška se snaží přitáhnout na planetu Zemi vrátit nějakou Bohyni. Jakou Bohyni? Jednu z těch mnoha mimozemských návštěvnic z jiných planet, co si podrobila zaostalé domorodce? Nebo astrální bytost? Bůh Stvořitel je jen jeden, ten nejvyšší a ten nemá omezení žádným pohlavím. Není mužem ani ženou, ani hermafroditem. Je super energii. Která je všude, ve všem a všechny nás stvořila. I vše kolem. Nikdy nikam z této planety neodešel a vždy tady pro nás je a byl. Každý se s ním můžeme spojit ve svém vnitřním chrámu – v srdci a duchovním srdci. Tam máme i celý Vesmír. Tak jako říkají mystici: co je nahoře je i dole. Co je ve Vesmíru, je i v našem vnitřním Vesmíru. Čas a prostor jsou jen relativní, proto je Vesmír v celém svém rozsahu umístěn i v každé buňce našeho těla. Boha máme v každé své buňce i úplně všude kolem. Máme ve svém těle počátek i konec celého díla Stvořitele. Kdo v sobě zažehne nekonečnou lásku k Bohu, k síle co ho stvořila a je v něm i všude kolem, ten od této síly – Boha dostává více než mu dává a žije ve stavu blaženosti a euforie. Velcí uctívači Boha jsou v neustálé blaženosti. V té nekonečné lásce vidí Boha úplně ve všem. I v několikanásobném vrahovi prociťují Stvořitele tak silně, že ho milují nekonečnou láskou. Bez hodnocení, omezení.