Manželé Tomášovi. Čistí mystici, mudrci a učitelé žijící ve skromnosti a pokoře. Spousta lidí neví, že Míla byla pokročilejší a dál než Eduard. Byla jeho učitelkou, i když na veřejnosti se prezentoval hlavně Eduard a Míla byla ta v pozadí. Dá se najít spousta jejich videí, knih. Vytvořili takový most mezi tibetskými naukami, ( byli v Karmapově linii Karma Kagjü ) jogínským učením a čistým křesťanstvím. Mílu potkává v jemněhmotném těle pár mých přátel dosud, když na ni pomyslí a ona přijde.
Oba jako vyspělé duše s čistou karmou, umírali vědomě pomocí tibetské nauky vymístění vědomí a transferu, mentálně svěží a bez omezení mysli a zamířili do vyšších světů přes světy astrální. Tak jak se to děje u těch nejpokročilejších. Za života hodně svítili, tak jak je tomu u mystiků a zasvěcenců, kteří ve svém duchovním srdci aktivovali Kristovskou energii. Někdy dokáže svítící jogín, mnich, láma, svým světlem a modlitbou vyvážit až 100 000 nízce vibrujících lidí a pomáhá držet Světlo na planetě. Dnešní doba a to co nás čeká příští desítky let, potřebuje takových co nejvíce.