Bez přestání se modlete. Bez přerušení vzývejte Boží jméno. Mudrcům v ústraní nebo těm, kteří se zbavili majetku a starostí s obživou, se to mluví.:) Sedí a meditují, modlí se, mantrují. Neustále vzývají Boží jméno a každým dnem zesilují spojení se Stvořitelem.

 Ale jde k tomu dojít i při běžném životě? Doporučuje se vstát ráno dřív a dát si alespoň 20 minutovou meditaci. Naladit se díky ní na celý den. Záměr ať vše co se nám děje a stane, je v souladu s Božím plánem a co nejbližší přiblížení k Bohu naše.

Málo ve svém životě děkuji Bohu. Za to, že dal život mé duši. Za to, že mohu žít v tomto těle lidském. Za to, že každým nádechem mohu v těle žít Boha. Za to, že ho mohu žít každou myšlenkou. Málo děkuji za potravu, kterou tělo oživuji a zapomínám ji požehnat a nabít Boží silou. A samozřejmě i za to co mohu pít. Málo děkuji za hojnost a blahobyt,  ve kterém žiju.  Za to, jaké lidi potkávám na své cestě k Bohu. Za to, jak mne mé tělo nese na této cestě. Jsem neskonale vděčný Bohu za to, že mi v této inkarnaci už bylo dovoleno spojit se s mou duší, s mým Vyšším Já a s Ježíšem Kristem a hlavně a to je na prvním místě: s Bohem Stvořitelem všeho a všech. Prosím Boha, abych mohl svítit pro druhé. Rozvinul svůj soucit a uměl pomáhat víc kolem. Modlím se, aby mi bylo dovoleno dočistit příští roky mou karmickou zátěž. Abych vydržel jít ve Světle, a abych dokázal vědomě zemřít a připravit se už za života Mirka na příští inkarnaci. Dej Bůh, milovaný Bože.
Modlím se, abych všechny bolesti zvládl svou duchovní silou ustát a překonat.  Abych radosti a eufirické stavy nepřeceňoval  a přijímal s pokorou. Abych bral hmotné věci, vztahy, tělo jako věci pomíjivé, které za okamžik odevzdám zpět Zemi. Více vděčnosti si zaslouží i naši rodiče, kteří nám ze sebe odevzdali a odevzdávají spoustu energie.  A přes které jsme dostali lidské tělo.