„Kdyby se teď přede mnou objevil Bůh a řekl mi, vzdej se všeho na čem lpíš a dostaneš všechno… a já prozřelo, tak odhazuji všechen svůj majetek a odcházím strávit zbytek svého času daleko od lidí v modlitbách“,  řeklo srdce. Ale jak budeš žít bez peněz řekl rozum. Přesto to na této planetě miliony šťastných, v různých dobách udělalo. Ti světelnější z nich už jsou nanebevzatými mistry nebo žijí ve Vyšších dimenzích a světech.