Sebe-REALIZACE, tedy stav vysokého stupně Osvícení, je podle mudrců tím nejvyšším dobrem co může člověk udělat pro druhé. Každý mahátma ( velká duše ) svým vyzařováním, pozvedá vibrace kolem sebe do takové míry, že ač třeba schován někde v jeskyni, v lese, chrámu, ovlivňuje svou vibrací k lepšímu žití tisíce lidí a svou září vyvažuje temnotu na planetě. Nebýt těchto živých zářičů, všem by se nám žilo hůře. Nezáleží zda je to mnich, jogín, poustevník, léčitel ze západu či meditující mistr  z východu. Často mají společné to, že nastoupili CESTU a „obětovali“ svůj soukromý život pro Vyšší dobro a jsou nemajetní, bezdětní, v celibátu a zcela odevzdáni Bohu. Většinou jsou v nonstop stavu blaženého spojení s Bohem – ve stavu Jednoty, pozorovatelé svého Bytí. Ve stavu, vedle kterého je sexuální orgasmus je jen nepatrným porovnáním.
Potkat takového mudrce je považováno za velký dar hlavně v Asii. Pobyt v jeho blízkosti dokáže spalovat vaši karmickou zátěž a pozvedávat vašeho ducha.