Magie..
Brr, spoustě lidí nahání tohle slovo hrůzu… A mág, černý, bílý, čaroděj, dobrý a špatný. Máme to každý ve svém podvědomí usazené, každý jsme se s nějakým oným kdysi setkali.:)
Pro mě je magie jen jedna. Není bílá a černá. Vždy je to o lidech a co s ní dělají, k čemu ji pouzivaji.. Někdo celý život pomáhá magii nezištně lidem a pak spáchá vážný prohřešek. A z dobrého Maga je najednou špatný? Jiný škodí a za peníze udělá cokoliv. A napáchal spoustu zla. A pak se obrátí ke Světlu a začne pomáhat. Je tedy černý a nebo bílý? Soudit se za své skutky budeme každý sám. A sami sobě jsme soudcem nejpřísnějším v zahrobním světě.
Aktuálně umí ovládat živly a magický tvořit velké čáry, máry jen pár stovek lidí na planetě. A to ještě velmi omezeně.
Vzpomínám, jak mi říkal šéf českých neodruidů, který často pracuje v Egyptě o jednom takovém zážitků. Núbijský šaman na hranici Egypta před skálou jen mávl rukama a stěna se dematerializovala a vstoupili do sakrální svatyně. Tam jim Isis s Osirisem udělali zasvěcení a stejnou cestou vyšli ven. A kámen byl zase kamenem. Po pár nadpřirozených zážitcích, mu nemám důvod nevěřit.
Vzpomínám si, jak jsem v životě čaroděje, v epoše před Atlantidou ( o té různí ezoterici vykládají jak to byla úžasná doba, ale za mne už to byla primitivní civilizace oproti té předchozí -Tvůrčí ), dělal různé operace s hmotou. Ať to nezní egoistický a hlupácky, jen kvůli vysvětlení: Ovládnutím živlů v sobě a ze sebe, může čaroděj působit na sebe i okolí. Nemocný zimnici je naplněn živlem ohně a ten rychle organizmus vyléčí. Dá se přivolat i ohnivý mužík, salamandr, aby na tělo působil. Rádi za vámi přijdou k ohni v přírodě. Při požáru pak zhmotnit více koncentrovaný živel vody k uhašení. S živlem vody pracovali i přivolávači deště. A vodou se dá v těle zničit horečka. Ohněm se dá cokoliv zapálit a škodit. A vyrovnáním všech 4 živlů v těle člověka vynulovat jeho karma. Cvak, reset. A buď už hodný.:)
Čarodějové s velkou Silou astrální, mentální a hlavně duchovní, pak dokázali ovládat bytosti živlové, světy démonů, vstupovat do světů andělů, stahovat a koncentrovat různé energie tady ve 3 dimenzi.
Pamatuji si z té epochy, jak jeden mocný leč chlubivý čaroděj, použil na této planetě nedovolené mimozemské energie a že světů démonů vytáhl nějaké bytosti. Na prosazení svých zájmů. A jak za to v dalších inkarnací dostal za uši.:) Protože, ať jsou schopnosti sebevětší, každá špatnost je potrestána. A musí být odčiněna.
I proto nechápu, že v amazonském a africkém šamanismu je tolik vědomé černoty, útoku, odsávání, znásilnění, komerce. Tolik na sobě pracují. V astrálu umí úžasné kousky. A fungují jako rodinné smečky, klany a tím jsou tam ještě silnější…
To co provádí, lze vysvětlit jen tím, že nejvyspělejší duše součastnosti jsou inkarnovány v Evropě, od Ruska po Francii. Bůh jim odpusť.
Ti nejschopnější na planetě v současnosti, použijí své vysoké schopnosti jen velmi zřídka a vyhýbají se tomu. Tak je to nejlepší.
Mám pár záchvěvů, napsat ještě nějaké texty před pobytem ve tmě. Pak to na konci června, jak vylezu na Světlo Boží výrazně omezím nebo zruším. Ani nevím kolik lidí mě texty čte a zda jsou ku prospěchu. Lajků je jen pár.:)
Za některé texty, kde jsem prozradil o čem se nepíše, jsem dostal v astralu vyhubovano.:) Ale myslím, že jak se doba zrychluje a zesiluje destrukce ozařování, je třeba pustit více informací ven. Aby více lidí mohlo intenzivněji pracovat.
Jsem i zvědavý, kolik lidí si za příští dva roky pořídí studnu.