Lidské tělo je stroj, ale je to i cestovní portál, kterým se dá cestovat do světů, galaxií. I provést to tzv. nanebevstoupení – díky možnosti přes své tělo na nebe odcestovat. Na nebe – do oblasti Zdroje, Jednoty Stvořitele. Jen vědět jak na to a docílit toho letitým tréninkem. Různí jogíni by to mohli potvrdit. Součástí jogínského slibu je však mlčení o těhle transformacích.
Na bázi ovládnutí tajů těla fungují i transfery během opuštění těla v čase smrti: Velký transfér, Duhové tělo, Tělo světla a spousta jiných názvů toho takřka stejného. Kdy umírající zmizí, rozpustí se na pět jednotlivých složek těla v barvách duhy ( a ta se na místě jeho zmizení ukáže viditelná pro všechny ) a zůstanou po něm jen vlasy a nehty. Někdy ani ty ne. A samozřejmě oblečení. Přesunou se pak do světů blaženosti, do světa polobohů… Do Zemí zářivého světla atd. Symbol, symbolizující adeptovo duhové vzestoupení a ovládnutí tohohle světelného přesunu. Všichni Buddhové, Kristové, kteří kdy na této planetě a jinde ve Vesmíru byli, ovládali tento složitý přechod z lidského těla z masa a kostí do těla světelného. Tibeťané jsou přesvědčeni, že pouhé zírání na jogína v duhovém těle na obrázku jejich vlastní tělo transformuje. Kresbu máte pod textem. Stačí se na ni dívat, procítit ji a ty vibrace nechat působit na vlastní jemnohmotná těla. Stejně tak můžete rozvíjet své světelné tělo co máte uvnitř sebe zakrnělé zatím – koukáním na fotku vymístěného světelného těla 16tého Karmapy – mám ji na webu. Občas se nějakému vysokému lámovi v Tibetu podaří zemřít duhovým tělem. Ale před stovkami let to byla běžná pokročilá technika a díky ní vzestupovali stovky lámů.
Někteří velmi pokročilí šamani, čarodějové, jogíni ( nazveme si je jak potřebujeme) v sobě v okamžiku smrti zapálí svůj vnitřní oheň a shoří.. a zmizí z hmotné reality. Přechod do duhového těla má zkrátka více názvů. Duhové tělo, Tělo světla, Velký transfér, diamantové tělo, supranebeské tělo, božské tělo, blažené tělo, zářivé tělo, karast, oslnivé tělo atd. Vždy jde o to stejné.
Trénováním světelného těla, se dá jeho vyzařování zesílit a světelné tělo používat na cestování místo těla astrálního. To jde i v těle mentálním nebo jen pomocí vymísťování duše z těla. Vytrénovat a více zmaterializovat a zhmotnit se dá i snové tělo, do kterého pak mistr přenese své vědomí. Tím dochází k bilokaci a plně vědomému používání dvou těl najednou. Bilokace je nadpřirozená schopnost vyskytovat se v jeden okamžik na dvou místech současně. Řadí se v církvi mezi zázraky, jindy mezi paranormální jevy. To tzv. nanebevstoupení, vzkříšení v církevní hantýrce je zase jen vědomý přechod do světelného, duhového těla. Který ovládal i Ježíš Kristus, který měl za sebou dlouholetý výcvik mystérií v Egyptě, Indii. A tam pracoval s těmito technikami.
Na lepší fungování elektřiny a magnetizmu v těle pak pomáhá otužování. Ty toky se více rozjedou. A léčí tělo.
Dá se docílit i toho, že vidíme zároveň několika druhy zraku. Fyzickýma očima v obou tělech najednou, vnitřním zrakem a k tomu si můžeme přidat různé další obrazovky.
A takových tajemství máme v těle spoustu. Lidské tělo je zkrátka neuvěřitelné. Prací v sobě a na sobě, se dá docílit zázraků pro běžné lidi, pro praktikující jde jen o ovládnutí nebeských a přírodních sil poctivým tréninkem. Stačí vědět jak na to a věnovat tomuhle úsilí tisíce hodin.
PS: v astrálních a duchovních světech lze spatřit různé duhové útvary, zlaté, fialové, které lze využít jako portály do Vyšších světů. I různé iniciace, korunovace do linie atd. probíhají v těchto světech předáním koruny, žezla – odtud jsou i přeneseny k nám do 3D. A používají je různé ty královské rody. V duchovních světech vás však korunují v daleko větší čistotě úmyslu, konání, jednání.