Hádejte proč je u vchodu mnoha chrámů a posvátných míst socha lva, lvů? Nebo proč tyto mocné bytosti používají vědoucí jako své ochránce? Pro pokročilé civilizace před spoustou let na planetě Zemi byl lev symbolem Slunce – posvátný, vznešený, mocný. Stačilo tu sochu propojit do astrálu a duchovních světů a hned stál před chrámem mocný sluneční ochránce. V astrálu více než živá bytost mocného lva, která v naší 3D zůstávala kamenná. Ale zkuste si nacítít sílu některých těch hlídačů ve světech naší 3D nadřazených… I u Slovano – Árijců symbolizoval lev Slunce.
Jako ochránce stavěli na chrámy a katedrály různé bytosti, které pak čarodějové oživily, aby chrám chránily, ale ke vstupu dávali Slunce – lva. Jako zosobnění síly a čistoty záměru.