V Brazílii hoří obrovské plochy pralesa  a každý měsíc se tam vytěží kus pralesa velký jako 3 Prahy vedle sebe. V Rusku už hoří několik měsíců a škody jsou katastrofální. V naší krásné zemi se ve velkém těží stromy poškozené kůrovcem a větrem.  Nestíhá se to odstraňovat a brouci přelétávají do zatím zdravých smrků. A borovice usychají. Takže do 5 let je naše země bez 60% lesních porostů. Bude méně kvalitního vzduchu, větší sucho kvůli odlesněným plochám. Tady na Vysočině je slabý odbyt, hodně se toho vozí do Číny. Chybí i dostatek dřevorubců a traktoristů. Smrkové dřevo na topení je prodává už za 400 Kč/kubík. A z té ceny se musí zaplatit náklady na těžbu ještě. Kvalitní smrkové dřevo se pak za tu tisícovku za kubík vozí do Číny. 450Kč z toho si strhne firma za vytěžení, odtáhnutí a prodej. Soukromí majitelé lesů už tedy nemají na kubíku  1 700 Kč čistého jako dříve, ale jen 550Kč a to je výrazně ekonomicky ničí. Vysázet kubík lesa a starat se o něj vyjde na nějakých 40 000 Kč. Ale chybí sazenice i jehličnanů a hlavně, jak se otepluje a zvýší se v příštích letech teplota o cca 1,5 stupně, tak by měli sázet stromy šlechtěné pro jižní Evropu.  Nyní je na prodej spousty lesů pod cenou, jak malí majitelé nemají prostředky se o ten les dalších 30 let starat do další obměny těžbou. Teď jim firma jejich les vytěží a dostanou nějakou větší částku peněz. Ale…  část z nich nebude mít peníze na obnovu. Údajně 19,3 % lesů u nás patří fyzickým osobám, tedy drobným vlastníkům – na 300 tisíc lidí v Česku vlastní kus lesa do výměry 50 hektarů. Jsem také majitelem lesa, jen tedy 400m2 naštěstí a ten už mám dávno od kůrovce vyčištěný a  je moc dobře, že jsem před pár lety větší plochu lesa nepřikoupil.
Ještě je šance alespoň část našich smrkových lesů zachránit. Ale to by se muselo do lesů vrhnout spousty lidí a odstraňovat zasažené smrky a likvidovat kůru.
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/pralesy-v-amazonii-nekontrolovane-hori-sao-paulo-zahalil-dym-40293841