Známý ruský léčitel a autor metody – bioinformační technologie, Arkadij Petrov: 15 let jsme léčili různé nemoci, i nevyléčitelné choroby a docházelo ke spoustě zázračným uzdravením. Ale, lidé se po vyléčení nezměnili a nemoci se vracely. Proto jsme léčit přestali, před pěti lety a je to na každém člověku, co udělá se svým životem. Pokud člověk začne správně chápat svět, nemoc odejde.
Nemoc je entita, kterou tvoří vědomí člověka, jeho poklesky vůči nebeským zákonům. Čím více poklesků, tím těžší choroby. Nyní je přímo epidemie rakovin a těžkých chorob. Tak jak je společnost morálně nemocná, přibývá těžkých onemocnění.
Není třeba nést cizí kříže, každý si musí nést kříž svého života sám, říká Arkadij Petrov.
Někteří jasnovidci pak říkají: už je úplně zakázáno léčit druhé a není to z Vrchu dovoleno…