Přátelé, nabízím pomoc nemocným lidem na dálku. Není to tak silné jako na živo, ale něco očistit mohu ( když je z Vrchu dovoleno ), poslat léčivou energii také. Pokud bude mít někdo zájem, může se mi ozvat  s jménem a fotografií na mejl. Je to pomoc zdarma. Ale mám jednu podmínku: chci, aby ten člověk věřil v Boha, žil to, dokázal prosit za odpuštění ty, kterým ublížil a odpustil těm, co ublížili jemu. Pak jde vyléčit skoro cokoliv nebo alespoň umřít vyrovnaný a smířený. Oboje je velmi přínosné.

Dostávám se poslední dny snadněji do stavu Já Jsem. Do vědomí božského pozorovatele. Je zábavné, že ač sem myslel, že nějaký prodej doplňků stravy mě vzdálí od těchto vstupů DO i od Já jsem, tak naopak drcené ego nekomfortem polevuje a více jsem v Já Jsem a jsem a moje JÁ je v Já Jsem. Což je super a povznášející blaženost. I když jsem jen na úrovni začátečníka. Kdy si rovzpomínám na to, co vždy tu bylo a nikdy nezmizelo, jen dočasně je zapomenuté myslí spojenou s tělem a myslí iluzorní.  Zrovna čtu vhledy Edy Tomáše, Ramany Maharišiho a Jiřího Vacka na střídačku. Panu Vackovi je 90 let a v tomto věku, bdělé mysli píše další knihu. Úžasné. Medituje od svých 15 let, tedy 3 /4 století. Ezo kanály jsou zavaleny duchovními začátečníky, často i úleťáky, dravci, odsávači energii, zvrhlými ero maséry,  a tento velký mistr, 75 let na cestě, píše v pokoře další knihu veřejností nevnímán.