Tma léčí

Terapie tmou, pobyty ve tmě.

Kategorie: Léčba tmou – články (page 1 of 18)

Žívotní energie v ledvinách

V ledvinách máme všichni umístěnou životní sílu. Je to propojené v tělesném stroji se solarem, ale ta primární, životní je v ledvinách. Když se někdo kdo vidí podívá na člověka, tak vidí jako má Sílu v sobě – vyzařování, energii. Někdo jí má tolik, že by mohl měnit světy kolem sebe, kdyby byl vědomý a vycvičený a jiný naopak velmi málo a kvůli tomu žije tak trochu uťáplý život a vše kolem něj s ním cvičí a manipulátoři a dravci ho ničí.
Prvorozené děti ji mají více než jejich sourozenci. Ale netruchlete, příští život zase třeba vy budete někde tím prvorozeným.:)  Pak záleží na vyspělosti duše, na tom co má za sebou. Jaké životy. Zda v nich pracovala s vnitřní a venkovní energií a zůstalo jí to v dalších inkarnacích. A také z jaké vesmírné hierarchie pochází, z jak vysoké dimenze třeba. Když vyplýtváme životní sílu v ledvinách, náš život ve fyzickém těle končí, ať vypadáme sebelépe a tělo nám sebelépe funguje. Kolaps ledvin, kdy to nejde nahradit ledvinou umělou nebo napojením na přístroje … a nazdar a šáteček.:) Proto, buďme na své ledviny hodní a tělo zbytečně nezatěžujme různými látkami co jim škodí a z vás dělají otroky závislostí.:)
Kro pomáhá druhým a ví jak tělo funguje .. s jeho čakrami, meridiány, kanály, sítěmi v něm, ten i lépe zvládá každým rokem zesilující energie jdoucí na tuhle planetu z Vyšších dimenzí a ten také lépe dokáže uchránit svou životní energii.

Jak se zbavit strachu

Jakmile člověk na sobě začne duchovně pracovat a vydá se na duchovní cestu, opačným směrem než jde většina, je konfrontován se zesilujícími překážkami. S protistranou, která se ho z cesty k Bohu snaží shodit a zadupat zpátky mezi stádo, protože jí vadí, že ze stáda vybočil a jeho zvýšené záření jí vadí ještě více. To už pak není hra, tohle už je doopravdy. Čím více člověk začne svítit, tím jako světlo přitahuje můry. A i motýly a kukly ve formě nemocných a pomoc hledajících lidí. A když jim chce pomoci proti černotě, magii, vytáhnout z nich nějakou nemoc, musí se vydat do světů nehezkých a konfrontovat s bytostmi a lidmi ještě méně hezkými. Protože, když na nějakou ženu útočí démon nebo bývalý partner satanista, provádějící temné rituály a ovládnutý démonem, nevyřeší se to popřáním hezkého dne a podáním ruky.:) Tihle světelní hledači pravdy jsou často kontaktování také různými tajnými spolky, řády a netajnými sektami, které zatoužili po jejich světle, schopnostech a energii. Ta se hodí vždy a všem. Protože ve Vesmíru neexistuje cennější platidlo než energie. Pamatuji si na větu kamaráda léčitele: „nějaké kletby, uhranutí, prokletí, to je slabý odvar proti tomu co vidím v některých světech a čeho jsou lidé a některé bytosti schopné“. Někdy jdou doslova do pekelných světů plných potvor vyzvednout zajatou duši dobráka.  Jasnovidci, i ti dobří, i ti špatní si časem zvyknou, že kolem sebe vidí mumraj bytostí. Dobrých, špatných, démony, anděly, hierachie na obou stranách barikády. Všechno jsou to koneckonců trenažéry pro náš vývoj. Nějakou entitu, démona má v sobě kdejaký hulič marihuany, narkoman, alkoholik,. A ovládá ho to a bere mu to energii. Ale silnější démoni už způsobují posednutí a je třeba je odvést a provádět exorcismus.:)
Není nic příjemného, když na někoho při sexu s manželkou kouká plná místnost různých bytostí a sedí a létají vzduchem i když se nazí sprchujete. Oni jsou tam i když je nevidíte, ale co je lepší? Být slepé kuře Krákoře nebo ostře vidět ten mumraj kolem a reagovat na něj či vědomě nereagovat – zvyknout si?:)
O síle ochran Ježíše Krista ( nebo jiných bytostí ke kterým se modlíme podle svého přesvědčení, kultury ) už jsem mockrát psal. I o síle vodního křestu Kristem a Duchem Svatým. Fíííí…ochrany a spojení díky křestu velmi zesílí, pokud je to prožito a pak ŽITO  na 100%! No a když jde pak vidící, jasnovidný spát a neustále ho od spánku otravuje nějaká entita, potvora, tak je tím nejlepším odevzdat se Kristu, poprosit ho o ochranu během spánku a máte klid. Svatý klid. A během dne, když na nějakého poustevníka, lámu, jogína, útočí nějaká potvora, tak se hlavně nenechat strhnout do boje, protože to je rozlítí ještě více.:) Pamatuji si jak sem jako dítě v ložnici vždy ucítil nějaké bytosti u postele – naskočila mi husí kůže a zavládne tam chladná energie – to zažíváte také občas že?:) Pokud je tedy rovnou nevidíte.
Zápisy různých poustevníků, mnichů hovoří o různých návštěvách. Od andělů po démony, protože dualita přece.:) Popovídat se dá s oběma tábory. Někteří mniši však uváděli i agresi různých potvor, které je třeba chytly za nohu a táhly ze dveří ke skále… Pak se teprve pozná víra  a síla spojení s Bohem. Kdy v modlitbě ke Kristu, Bohu – Stvořiteli tyhle protisíly uvadají. Síla odevzdanosti Bohu, Kristu a čistota tohohle spojení + maximální důvěra v ně, dělá divy a zesiluje schopnost a přístupy k nim každému. Klíčové je samozřejmě žití podle nebeských zákonů: zbavit se závisti, pomluv, ubližování druhým, hromadění majetku a nesmyslů, strachů – je to těžké v dnešní totálně konzumní a materiální společnosti, kterou ovládají nehezké bytosti a jejich poskoci v lidských tělech. A každým rokem je to horší a probuzených lidí přibývá pomalu k zastavení této destrukce. A ti hodní to mají těžké, hodně těžké ve střetu s akademiky nebo kriminálníky  jdoucími tvrdě po majetku a zisku.  Platí rčení: v situaci kdy máš obrovský strach jsi nejblíž Bohu a napojen na kanál přítomnosti. Při šamanském výcviku nebo výcviku v mysterijním řádě si Tvůj mistr načte z čeho máš největší strach. Bojíš se hadů? Dobře, tak Ti je bude servírovat co nejvíce. Nechají Tě spát v místnosti plné hadů. A nejen obyčejných, ale i hodně jedovatých. Kousnou Tě a zabijí? No, tak jsi neobstál a přemohl Tě strach. Přestaneš mít strach? Jsi pro ně Ty sám predátorem, šelmu a zabijákem a Tvoje vyzařování jim nedovolí zaútočit. Když jsi zahnán do kouta a blíží se nutnost zaútočit a použít tu mateřskou energii z ledvin, dokážeš neuvěřitelné věci. Tak jak je v zápisech a povídáních, že chromý stařec dokázal před medvědem přeskočit pětimetrovou propast a útéci mu. A spousty podobných příběhů, kdy se v lidech vzedmula obrovská síla a energie. Pamatuji si na perské elitní legie, zvané Nesmrtelní. Počet 10 000 těch nejlépe vycvičených bojovníků byl neustále doplňován na tento počet po každé bitvě. A do této jednotky se stáli fronty. Nesmrtelníííí…Peršanéééé. Jdoucí smrti vstříc v nesmrtelnosti své duše.Tenkrát hlavně na území dnešního Iránu. V Persii jsou jedny z nejvíce klíčových hvězdných bran na této planetě. I proto tam Američané tak moc chtějí. A i proto mají bývalí Peršané tolik odvahy proti tomuhle největšímu tyranovi na planetě a zatím odolávají. Celá ta oblast je plná strategických portálů a bran. V Jemenu a Iráku si to americké speciální jednotky už hlídají, v Sýrii jim to vyfoukly Rusové. Ale nechci svou slátaninu, špinit politikou a mocenskými zájmy. :)
Strach, je vstupní branou do jiných světů. Dostaneme se přes něj a pustí nás to dál. Když člověk zjistí, že má strach, pak obrovský strach zesílí v paniku, paralýzu těla, ale když pak jednou přijde uvědomí si, že je to jen pocit v našem biorobotickém těle. A za tím pocitem je nic, prázdnota, jen další iluze stvořená z kolektivních myšlenek, vědomí. Tohle adept Pravdy překoná a dostane se do vyššího levelu kosmické hry. Copak může nějaký had ublížit naší nesmrtelné duši schované v brzlíku v těle? Dobře v těle obalené masem a kostmi? No a když zabije naše tělo, tak se duše vyrobená z materiálu jemněhmotného osvobodí z těla a jde dál. Samozřejmě jsou tady pak praktiky černých mágů, šamanů k zotročení, zajetí duše, ale to už je jiný příběh.  A tím tihle mládenci ubližují jen sami sobě a jednou na to také přijdou. Až postoupí ze základky na vysokou životní a karma je tisíckrát znovu a znovu chytne pod krkem.:)

Lesy a pralesy

V Brazílii hoří obrovské plochy pralesa  a každý měsíc se tam vytěží kus pralesa velký jako 3 Prahy vedle sebe. V Rusku už hoří několik měsíců a škody jsou katastrofální. V naší krásné zemi se ve velkém těží stromy poškozené kůrovcem a větrem.  Nestíhá se to odstraňovat a brouci přelétávají do zatím zdravých smrků. A borovice usychají. Takže do 5 let je naše země bez 60% lesních porostů. Bude méně kvalitního vzduchu, větší sucho kvůli odlesněným plochám. Tady na Vysočině je slabý odbyt, hodně se toho vozí do Číny. Chybí i dostatek dřevorubců a traktoristů. Smrkové dřevo na topení je prodává už za 400 Kč/kubík. A z té ceny se musí zaplatit náklady na těžbu ještě. Kvalitní smrkové dřevo se pak za tu tisícovku za kubík vozí do Číny. 450Kč z toho si strhne firma za vytěžení, odtáhnutí a prodej. Soukromí majitelé lesů už tedy nemají na kubíku  1 700 Kč čistého jako dříve, ale jen 550Kč a to je výrazně ekonomicky ničí. Vysázet kubík lesa a starat se o něj vyjde na nějakých 40 000 Kč. Ale chybí sazenice i jehličnanů a hlavně, jak se otepluje a zvýší se v příštích letech teplota o cca 1,5 stupně, tak by měli sázet stromy šlechtěné pro jižní Evropu.  Nyní je na prodej spousty lesů pod cenou, jak malí majitelé nemají prostředky se o ten les dalších 30 let starat do další obměny těžbou. Teď jim firma jejich les vytěží a dostanou nějakou větší částku peněz. Ale…  část z nich nebude mít peníze na obnovu. Údajně 19,3 % lesů u nás patří fyzickým osobám, tedy drobným vlastníkům – na 300 tisíc lidí v Česku vlastní kus lesa do výměry 50 hektarů. Jsem také majitelem lesa, jen tedy 400m2 naštěstí a ten už mám dávno od kůrovce vyčištěný a  je moc dobře, že jsem před pár lety větší plochu lesa nepřikoupil.
Ještě je šance alespoň část našich smrkových lesů zachránit. Ale to by se muselo do lesů vrhnout spousty lidí a odstraňovat zasažené smrky a likvidovat kůru.
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/pralesy-v-amazonii-nekontrolovane-hori-sao-paulo-zahalil-dym-40293841

3. oko – doplnění

Ještě doplnění k té šišince. Kdyby někomu jela na 100%, dokázal by neuvěřitelné věci a aktivoval by ve svém těle neuvěřitelné schopnosti.
Podle mne je šišinka vícedimenzionální a více úrovňová. Je třeba ji mít propojenou vícedimenzionálně. Naše tělo je stroj, tak ji propojit v linii srdce, kanály. Přes Korunu nahoru a zemskou čakru pod nohama  k matce Zemi. Když někomu jede 3. oko na 20%, už vidí pro běžné smrtelníky neuvěřitelné věci, vize, vhledy do jemněhmotných světů. Vidí bytosti, minulé životy atd. Jasnovidcům pak jede třeba na 30-80%, podle stupně jejich duchovního vývoje a jejich kvalit morálních. Když ji nějaký velký mistr pustí naplno v sobě úmyslně, rozsvítí se i jeho světelné tělo, které je vidět třeba na fotce Karmapy, krále tibetské linie Karma K.
Dříve se ti se silně aktivovanou šišinkou kreslili se svatozáří kolem jejich hlavy i těla = právě aktivované světelné tělo, které viděli i běžní lidé. Běžný člověk má šišinku zvápenatělou, zakrnělou, nefunkční. Vadí ji hliník v očkování, chemie ve stravě  zubní pastě, záření elektroniky, wifi.
51586936_511768039346400_4592574874249068544_n

Jak aktivovat 3. oko?:)

šišinku, také zvanou duchovní nebo také druhý zrak.
Možností je několik, napíšu jen některé z nich co mne napadly:
1) prosit v modlitbách, meditacích, počkat si až to přijde.Pomoci tomu i ctnostným chováním a dodržováním vesmírných zákonů.
2) jednou z metod je přes nosní dírku rozžhaveným drátem prorazit cestu až k šišince a tu popálením stimulovat. Drsné, ale nedoporučuji. Dělá se to třeba v Tibetu. Stejně jako díra přes čelo. Dělá se to i akupunkturní jehlou. Viz. třeba primář Vydra vs. výrobce čajů Grešík a jeho otevření jasnovidnosti kdysi.
 3) Egyptská metoda, kdy se 3 dny za sebou, 3 x zpívá zvuk Thovt – co nejdéle na jeden nádech a špička jazyka se u toho drží mezi zuby lehce stisklá.
4) Různé přístroje na vibraci a přenos zvuku, zvukové nárazy na šišinku
5) určité spolky používají injekce k odvápnění šišinky. Nešel bych do toho. Někteří blázní pijí rozmíchané nejmenované hnojivo k odvápnění.
6) Psychedelika pod dohledem bezpečného šamana = 1/10 v ČR. Je třeba poprosit bytost – entitu dané rostliny Síly o odvápnění, aktivaci 3. oka. A třeba to klapne, pokud jste zralí.
7) Pomoc určitých bytost a tajných mysterijních řádů. Pozor ale na pakty, smlouvy přetrvávající často více inkarnací. Než se z toho podaří vysvobodit.
8) Pobyt ve tmě se 3. okem pracuje mocně. Když se k tomu ve tmě přidají modlitby + zpěvy + práce se Světlem na otevření 3. oka + stahování světla do ní přes Korunu. Ve tmě lze také podpořit růst jemněhmotných antének a tykadel z hlavy. Ty zesilují intuici, vidění, jasnovědění. Napojení na různé kanály.
9) přikládání některých drahokamů, minerálů
10) Existuje rostlina, spíše kombinace dvou rostlin, která při správném uvaření a podání pod dohledem zase silného šamana otevře jasnovidnost. Tedy 3. oko na plný level.:)

Kdo chodí na pobyty ve tmě?

Mám teď ve tmě 3 profesí učitele.:) A minulé dva měsíce u mne byli další 3. Je fajn, že s dětmi pracují lidé, kteří jdou do sebe, meditují a zajímají je i o věci mimo konzum.
Podle profesí bych z posledních 300 účastníků, pobytu ve tmě u nás řekl, že:
Možná až 8% jsou různí programátoři, ajťáci, správci sítí. A ti si většinou jdou do tmy jen odpočinout, dobít energii. Jak jsou od těch pc vycuclí.
10% a největší skupinou jsou různí ezo učitelé, terapeuti, léčitelé živící se duchovnem. Ti se snaží ve tmě duchovně posunout, zesílit vidění. I odpočinout od lidí, světa.
Hodně málo jezdí lékařů, vychází mi to tak na 1,3% jen. A právníků ( ať už jsou to advokáti, soudci, koncipienti, firemní právníci ) tak 2%. Tohle jsou podle řady ezoušů nejvíce systémem zotročené profese. Ti, kteří ani netuší, že je systém ovládá a už ve škole jsou programování, že vše co najdou v učebnicích, encyklopediích a shlédnou v TV je pravda a jediná pravda.:) Těch pár lékařů, advokátů co u nás bylo, i samo říkalo, že to, že se věnují nějakým meditacím, práci na sobě, mohou na svém oddělení říci jen minimu kolegů, aby nebyli za blázny nebo se nedostali do pomluv a ataků.
Celkově mi vychází, že 80% lidí jde hledat do tmy duchovno a pracovat na sobě, zbylých 20% si jde odpočinout a s duchovnem nemá nic společného a část z nich ani nechce mít. A někteří s ním po pobytu začnou.:)
No a kolem 40% návštěvníků pobytů ve tmě má za sebou nějaký šamanský, psychedelický rituál. To i odpovídá tomu, že mají koule a odvahu a nebojí se zkusit to, co většinu populace i ezo světa děsí. Jít za hranici komfortu a pohodlí. Pro většinu ezoteriků je jogín sedící v Himaláji – v mrazu v jeskyni něco neuvěřitelného. Nevěří tomu, že on tam sedí v euforii, a ve stavu blaženosti, v těle pocitem silnějším než orgasmus co oni někdy zažili. Vše je zkrátka relativní a záleží na pohledu a nastavení, vyspělosti diváka.

Obydlený Měsíc:)

Dnes jsem četl, že člověk nevkročil na Měsíc už 47 let.:) Tyhle hry vládnoucích elit, dělající z lidí na této planetě jelimany jsou smutné. Chtěl jsem napsat zábavné, ale není to už zábavné. Už dělají z lidí ovce moc dlouho. Spousta zkušených astrálních cestovatelů, kteří k cestě na Měsíc nepotřebují své fyzické tělo ani žádnou vesmírnou raketu, tam byla. Popsali, že na Měsíci je čilý ruch. Jsou tam základny několika mimozemských civilizací a i ty naše – lidské. A lítá se tam ze Země už asi min. 80 let… Začali s tím nacisté. V roce 1945 bylo hodně jejich špičkových vědců a inženýrů převezeno do USA. Tam založili, infiltrovali NASA, CIA, FBI. Už po válce začali létat na Měsíc Američané díky nacistickým konstruktérům. A protože lidé byli zvídaví, natočili Američané v roce 1969 to slavné přistání Armstronga v ateliérech.:) Pak ještě další 3 roky opakovali tyhle divadýlka a od té doby prý nikdo na Měsíci nebyl.:) No jasně.:) Technologie NASA se za těch 50 let neuvěřitelně posunuly, ale na Měsíc nikdo nechce že.:) Ale chápu je. Co by se asi stalo, kdyby ukázali lidem pravdu? Kdyby lidi viděli jaký ruch je na Měsíci a ty základny tam, vyděsilo by je to nebo rozčílilo, že jim vlády tak dlouho lžou? Vidění různých mimozemšťanů by způsobilo u některých paniku. Báli by se, že jim mohou nějak ublížit? Napadnout zemi jako je tomu v některých filmech? Ty jejich blamáže a lži, o tom, že už dávno nejsou v kontaktu s mimozemskými civilizacemi a v celém našem Vesmíru je obydlená jen ta naše planeta Země a zbytek Vesmíru stvořil Stvořitel neobydlený, protože mu přece nevadí plýtvat hmotou, energii.:)
A jak říkají zasvěcení: Nacisté 2. světovou válku neprohráli přátelé…Jsou na různých základnách, v podzemních základnách, na Měsíci a  ovládají USA …a USA ovládá Německo nejen díky nějakých kapitulačním paktům podepsaným k ukončení 2.SV …a Německo to ovládá celou EU – tedy pracovně nazvanou 3. říše.:) Samozřejmě si ale Árijci nepustí do svého izolovaného světa tu budoucí hnědou rasu žijící v Evropě, s IQ kolem 80ti. Ta bude sloužit jen jako baterie, energie, roboti. Ty nejpokročilejší a nejvyspělejší duše aktuálně inkarnované od Ruska po Francii… vzpurné a často vědomé, odpojené trochu nebo více od Matrixu, musí být zdecimovány, podrobeni. Hrdí Hyperborejci, Slovano-Árijci. Utlumeni ozařováním, chemii ve všem způsobující neplodnost, nemoci a odpojenost. Lidé si ani neuvědomují, jak moc je pro jejich těla to záření z internetu, 5G, z mobilu destrukční. A stejně nás dostali a ti co musí u pc sedět v práci nemají na výběr. I když každý má na výběr.
Ještě tohle zažiju kulminovat bohužel, pokud opravdu buduj žít ještě 45 let. Pak tady nechám své tělo a moje duše míří zase nahoru. A na tuhle vězeňskou planetu už nikdy více.:) Udělám proto maximum. A snad nebudu tak hloupý, abych na tuhle planetu šel v soucitu zachraňovat duše mi blízké ještě jednou.:) A koho teď napadlo, co že , jaká že, vězeňská planeta.:) Tak se příteli napoj do svého srdce, odpoj svou zotročenou duši od FB a internetu, přestaň koukat do telefonu pořád a podívej se kolik je kolem Tebe nemocných lidí, na kolika místech se dnes válčí a kolik tisíc lidí dnes zemře hladem a žízní. Ochutnej jak hnusnou vodu z kohoutku piješ, jak nekvalitní stravu jíš, a jaké závislosti z Tebe udělaly otroka. Zítra také strávíš nejkrásnější část dne v práci, aby jsi si vydělal na přežití na této planetě. Nezapomeň si koupit lepší mobil a auto a upsat se na 30 let na ještě dražší hypotéku, aby na Tebe kolegové a sousedi nekoukali jako na chudáka.:)  Že si nemocný a bez energie? Nevadí, dostaneš prášek, ten to potlačí. Ale nevyléčí.  A když umřeš za týden, bude to vadit někomu kromě Tvé rodiny a kamarádů? Nebude, pro majitelé této planety jsi jen jedna z osmi miliard energetických baterií. Mají jich už více než potřebují.
A pak, jednou zase vítej ve Světle.:)

Drogy a opiáty:)

Přemýšlel jsem, kdy jsem byl na posledy opilý.:) Spíš tedy víc opilý. Tak, že je člověku i špatně a někteří říkají: už nikdy nebudu pít a za pár dní se zpijí zase do němoty.:) Možná je to 9 let, spíše 10. Z paměti to mám vymazáno. Alkohol nepiju asi 6 let už.  Nikdy mi nechutnal, ale pil jsem ho občas, abych se dostal „do nálady“ a nevybočoval ze stáda. Teď už mi je jedno o co si stádo myslí a i co dělá.:)
 Zjistil jsem, že pobavit se můžu i na pramenité vodě a nemusím do těla dávat nic co mu škodí. A že štěstí je stav mysli a žádná látka, chemie, droga ho nepřinese. A ani to nezažene smutek a bolest nikomu.  Jedno, dvě piva 2 x týdně nějak extra neškodí, ale ničemu v našem těle nepomohou. Stejně jako, když si dá člověk jednou týdně dvě decka vína nebo panáka slivovice. Pamatuji se, jak kdysi oštěpař Jan Železný psal, že od 7decek piva , to začíná z těla vyplavovat minerály. Tenkrát chodil na rozbory krve několikrát týdně a sledovali mu hodnoty různých látek v těle. Minerály, vitamíny už ve stravě nejsou v dostatečné míře, doplňuji je tabletami. Proč bych je tedy vyplavoval z těla ven alkoholem?
Ale jsme národ alkoholiků, každá rodina má nějaké v rodu. Kdo nepije, trhá na večírku partu.:) A jak jsou lidi bez energie a otroci systému, málokdo má koule se této závislosti zbavit a říct: chlapci a děvčata, nenuťte mne do toho.:)
  Přemýšlím i o tom, že je fajn, že jsem nikdy nevyzkoušel žádnou drogu píchnutou do žíly ani jsem nikdy nebyl zhulený marihuanou.:) Díky Bohu, že jsem marihuanu kouřil v životě jen 3x, před spoustou let, kdy jsem byl ještě mladý, blbý a odpojený a dohromady jsem za život tedy vykouřil jen jednoho jointa. Mám za život, vykouřeno asi 20, možná 25 cigaret.:) Jak mi to lidi ještě na vejšce nabízeli.:) A možná mám v sobě i kolem 30 káv za život.:) Ale zase jsem ulítával na Cole, Kofole a energy drincích plných kofeinu. Kofein vytahuje z těla energetické rezervy. Hlavně z ledvin. Když jsem dělal detox, vyčištění těla od kofeinu, asi 3 měsíce jsem se teda energeticky trápil, než se to vyčistilo.:) Energy od té doby nepiju. Od kofeinu jsem se držel dva roky úplně a teď si občas nějaký dám na cestách na povzbuzení. Aby byl ten výčet drog kompletní, jednou jsem měl tabletku nějaké extáze, ale nic to se mnou nedělalo.:) A párkrát kokain. Ten nakopával. Sečteno a podtrženo, vyzkoušel jsem z různých látek a drog tolik, co mají zvládnuté průměrní třináctiletí – mi bylo řečeno.:)

Meditace jako cesta k Bohu – domů

Meditace prostoupená modlitbou mi dělá čím dál víc dobře. Stavy euforie a blaženosti budou zesilovat. Chtěl by tedy v meditaci trávit co nejvíce hodin denně, tak jak to bude mé tělo zvládat. Chci v nich více praktikovat, studovat, cestovat.  Napojit se na kanály moudrosti, když bude dovoleno. A snad mi bude dovoleno mít bdělý spánek a studovat i v něm. Hodně chci meditovat ve tmě u nás. Tma je zesilovač, urychlovač procesů. I proto je to tak silná technika, metoda a většina ezoteriků na to nemá odvahu. Vysílám i prosby k rozpuštění mého ega a k větší trpělivosti.
Z destrukčního a energii silně vysávajícího facebooku a internetu obecně,  se čím dál více odpojuji. Na jiných soc. sítích jsem naštěstí nikdy nebyl.  Občas sem mrknu na zprávy a někdy si na odpověď počkáte.:) A když napíšu nějaký text na můj web: https://www.tmaleci.cz/lecba-tmou/ , tak dám možná sdílení sem na FB. A nebo nedám a najdete si ho na webu.:) Je tam skoro 400 textů, necelé 2 roky psaní a stovky hodin do nich ze mne vložených a podložených mou energií jako pomoc druhým. Dá se v nich přebírat a třeba i najít něco k aktuální situaci co nyní prožíváte. A nebo také nenajít.:) Vždyť je to jedno a všechno máte stejně v sobě.:) Úplně všechno. Jen to v sobě najít, otevřít, rozsvítit. Jít do svého srdce a tam najít všechno. Pak už nemusíte jezdit na nějaké semináře, kurzy, zasvěcení, terapie a kdejaké ezokokotiny.:) Protože kdo hledá venku, jen ztrácí čas k dostání se do sebe.  Do sebe, kde najde počátek i konec, alfu i omegu Vesmíru a takové to obehrané: co je nahoře ( ve Vesmíru ), to je i dole ( v nás, našem mikroVesmíru ).
Snad mi v tomto životě bude dovoleno navštívit světy, kam se přesunu jakmile opustím mrtvé fyzické tělo za těch pár desítek let. Uteče to velmi rychle, jak ten čas rychle běží poslední roky.:) Chci prozkoumat svět, kam se dostanu, když to dopadne nejlépe jak bude možné. A i světy, kam mohu jít, když to dopadne hůř.:)
Na této planetě existuje spousta cest k Bohu – Stvořiteli, spousta náboženství, směrů a spousta cest jak vědomě zemřít a za jaké nauky a čí pomoci. Vzpomněl jsem si, jak velký duch – Mahátma Gándhí po atentátu na kraji smrti volal: Rámo. Rámo..kdy vzýval prince Rámu a prosil ho o převaděčství do nebe. I když on, to podle mne zvládl i sám.:) Jste připraveni být mezi těmi pěti ze sta a vědomě zemřít a dokázat z této planety odejít nebo tuhle šanci promarníte jako už mockrát ve vašich inkarnacích? Tak trénujete, může to přijít kdykoliv.:)
51586936_511768039346400_4592574874249068544_n

Léčit?

Už jsem v této inkarnaci, v těle Mirka, mockrát pracoval v astrálních a duchovních světech na léčení svého těla. Byl sem vevnitř, v něm, různě si ho léčil, prohlížel. Prošel jsem si své biorobotické tělo, tak jako bych procházel nějakou velkou figurku, panáčka.:) Poopravoval ho v těch světech a byl plně přesvědčen a v důvěře, že přenos se uskutečnil i tady do těla ve 3D. Složeného z látek, prvků, živlů, které mi dala matka Země. A když sem se pak vrátil do běžné reality vědomí, tak koukám, že zase nic.:) Že ještě nemám tu potřebnou tvůrčí sílu, abych to zhmotnil okamžitě. Že to často běží, funguje, ale trvá to delší čas ty změny ve hmotném těle a někdy to běží tak slabě, že se to i zastaví.
A že je třeba v modlitbách dozrát k silnějšímu spojení s Bohem – Stvořitelem a tím k silnějším tvůrčím silám a k přístupům k silnějšímu léčení.
Daleko snazší než léčit sebe, je léčit druhé. Vznést prosbu, modlitbu za jejich uzdravení. Ale velmi často je to práce zbytečná, když nemocný stejně nezmění příčinu nemoci, své chování a neopustí třeba i destrukční vztah, místo žití. Pak je to jen vyplýtvaná energie a léčitel se nahoře sám sebou samotným, zaručil za někoho, kdo si to nezasloužil a musím i za něj napravovat.

Astrální kotrmelce

Většina lidí na sobě duchovně pracujících, kterým se otevírají nějaké vhledy, senzitivita a  více dokáže procítit své tělo, se už někdy setkala s magickými útoky.  Někteří se vzbudí a i po 8 hodinách spánku jsou jako kdyby je přejel parní válec nebo po nich během spánku skákal nějaký trpaslík.:) A zkoumají, kde že to v astrálu zase lítali, co tam dělali a s kým se zase zapletli.:) Někteří zažili šlupku na srdce, na solar, na ledviny…
Spousta lidí pak má ve svých astrálních tělech různé šípy, zbraně, střepiny atd. Znám poměrně dost různých léčitelů, šamanů a ti toho z lidí vytahali kamiony a tahají to i vzájemně ze sebe.:) A nejsou to vůbec nepokročilí hledači pravdy. A druhý den to měl v sobě ten ošetřovaný zase.:) A jak se správně říká: ty snové a astrální a nad nimi duchovní světy ( do těch ale musí člověk být patřičně pokročilý , aby e tam vůbec mohl dostat ) jsou daleko skutečnější než tady náš hmotný svět stvořený ze zmaterializované iluze.
Stačí, když lidé ve spánku putují astrálem a setkají se s nějakou bytostí, energií, která si je otestuje a nasype do jejich těla svůj arzenál, jako na přivítanou. A nebo rovnou dojde k boji tam. Divili by jste se, kolik toho v tělech mají často ti nejvíce sluníčkoví ezoterici.:) Kteří hovoří o lásce nebo si ji dají do jména, mají tričko s Křemílkem nebo se sluníčkem, sedm ezo super-náramků na každé ruce a každý víkend dělají seminář. :) Člověk často zjistí, že za jejich hraným úsměvem je nějaké to „ale“ a ve skutečnosti jsou to tak trochu dravci, kteří pravidelně obírají o energii a peníze své stádečko.:)
K nějakým předmětům, dárkům do astrálního těla můžete přijít i v běžném životě. Stačí, že vám třeba sousedka popřeje něco zlého a už to z ní lítá. Obzvlášť, když ta žena má sílu, magické schopnosti ze svých životů čarodějnice a vědmy a třeba o nich ještě neví. I proto, že za peníze proklínala lidi ve velkém, má tohle nyní zavřeno z Vrchu. Ale ony i tak fungují. Stačí, že vám třeba závidí vaši krásu, partnera a v duchu vám popřeje něco nedobrého.
I ruská a americká armáda mají ve svém arzenálu už spousty let zbraň, kdy impulsem dokáží udeřit na astrální tělo v člověku – takovou silou, že ho usmrtí. Doktor pak jen řekne: infarkt.
Ono i lidí co umřeli během spánku na infarkt, tím že to v astrálu nezvládli po boji v astrálu nebo cíleném útoku nějakého šamana, mága, skupiny špinavců není málo.
Zabít člověka magickým útokem na dálku není vůbec těžké. Stačí vědět kam vytělesněný udeřit a jak přejít přes jeho ochrany. Je to otázka minut. Zaútočit na někoho různými šípy či jiným arzenálem je pak ještě snažší. Tuhle hloupou zábavu provozují amazonští šamani takřka každodenně. Když útočí na konkurenční rodiny a nebo a to je daleko horší, po zaplacení pár dolarů na konkrétního člověka. Války pražských mágů a některých skupin tam, o vliv a moc, klienty, tam to také jelo ve velkém od revoluce a běží i nyní. Teď už snad daleko méně ale.
Proč to dělají a ubližují tím nejvíc sami sobě? Duchovní a etická nevyspělost.
Jak se dá chránit? Dát si před spaním záměr: chci jít dnes v astrálu tam a tam.. Třeba do knihovny, studovat, do léčebného centra, do lázní. Porosit si o silnější ochranu a vyhnutí se těmto destrukcím. Posilovat svá jemněhmotná těla v modlitbě, meditaci. Ještě silněji funguje ochrana od Krista, vlastí linie, skupiny spřízněných duší. Ideálně se kvůli ochraně nezaplést do paktu – smlouvy s žádnými v bytostmi, které chtějí něco na oplátku. Všude platí: kdo je připraven, není překvapen.:)

Vyvolení?

Ve Vesmíru neexistuje nic, co už někde nebylo stvořeno. Všechny opery, vynálezy, zbraně, knihy, přístroje, stroje už tady byly v některých civilizacích. Často i na jiných planetách, v jiných sektorech Vesmíru. Citliví lidé jen stáhli návod na jejich vytvoření ze snových a astrálních světů. To co je pro naši nevyspělou civilizaci super počítač a super letadlo, je pro mnohé civilizace méně než telefon ze dřeva pro prvňáčka.:) Vyspělost civilizace se pozná hlavně podle jejího chování, soucitu, etiky a duchovního rozvoje. Na planetě Zemi se i dnes válčí na asi 20ti místech. I dnes umřela spousta lidí hladem, žízní a na vyléčitelné choroby. Další miliony lidí dnes neměli na jídlo a žijí pod hranicí chudoby. Staří a umírající žijí často na okraji a bez zájmu. Na naší planetě, zasvěcenci zvané trestanecká, vězeňská, se zkrátka děje spousta nehezkých činů, které už spoustu let být nemusely, kdybych lidi měli otevřené srdce a oči. My tady v ČR žijeme v blahobytu, řešíme plastová brčka a politiku a znuděni trávíme svůj život na soc. sítích. Někteří tam ukazují co jedli, co si koupili, kde byli a jak úžasně naplněný život žijí.:) A co, že si dají občas antidepresivum, lajnu drog, skleničku nebo vyfičí hlavu marihuanou a nechají dírou v břiše nakrmit další entitu svou energií.:) Štěstí je stav mysli a směrem dovnitř, do sebe, ne o tom vykládat a psát a o blaženém stavu štěstí nic nevědět.
Ve filmu Avatar je z astrálu ukázaná technologie, která je tady už pár desítek let fyzicky. Kdy se 88 letý finančník z italské černé šlechty doma zavře do přístroje, ve vedlejším „sarkofágu“ leží další biorobotické umělé tělo bez duše..proběhne transfer a jeho duše se z oblasti brzlíku 88 letého těla starce přesune do absolutně zdravého mladého těla. Tyto přesuny lze dělat i do těl nejen lidských.
Dávno tady existují i přístroje na cestování v čase od různých mimozemských návštěvníků. Že o nich nevíte? Asi nepijete omlazovací dětskou krev a nepatříte mezi „vyvolené“ satanisty co tuhle planetu ovládají.:)
Pod povrchem zde také máme zakopáno spousty přístrojů a strojů civilizací, které tuhle planetu min. posledních 1,5 milionu let obývaly. Jelimani věří, že „lidé“ jsou na téhle planetě jen pár tisíc let. Protože to přece píší v učebnicích.:)

Drsňačka ve tmě:)

Zítra k nám už na svůj asi 4tý pobyt přijede jedna paní středního věku. Dává si vždy týden bez jídla a bez komunikace, kontaktu, aby se úplně ztratila v čase a prostoru. Jen ji hlídám, aby někde nezůstala viset v astrálu a po sedmi dnech jsem v maringotce nenašel mrtvé tělo.:) Kdyby se jí v nějakých světech zalíbilo natolik,  že ani manžel a tři děti by nebyly důvodem k návratu ze světa plného lásky a světla. Tak jak se to občas stává astrálním cestovatelům Všehomíra. Některým i nějaké bytosti nabídly u nich už zůstat.

Většinou vydrží opuštěné tělo maximálně 7 dní a dá se do něj ještě vrátit a rozhýbat ho. V některých případech a ve speciálně upravených komorách, sarkofágu lze vydržet mimo tělo i týdny a tělo je energiemi zakonzervováno a hlídají ho bytosti, zasvěcenci.

O svém prvním pobytu ve tmě u nás paní vykládala také zajímavé věci. Ve tmě měla stařenku, co jí povykládala osud jejich tří dětí a dělala jí tam pár dní společnost.:)

.

Egypt letos asi nebude:)

Tak do Egypta se letos a možná i do konce této mé inkarnace už nevydám. V pondělí v noci jsme to docela zkoumali a vyšlo pro mne, že tu stejnou práci co bych udělal v těch svatyních a chrámech, sarkofágu tam, udělám i tady u sebe doma: ve tmě, na portálu, v lese, v domě. Nemusím se tedy trmácet do Egypta, podplácet místní zasvěcence, proklouzávat vládními zákazy a hlídkami armády, střetávat se s magickými ochranami míst a konfrontovat se s bytostmi strážců tam.
Uvidím zda se do Egypta stihnu vydat třeba příští roky. Z více stran se mi potvrzuje, že létat letadly půjde max ještě 5 let. Možná jen tři. Tak uvidím.
A za ušetřený peníz si mohu koupit nějaké ovoce.:)

Kněžky nejen tajných řádů

Žen co mají za sebou život kněžky je aktuálně inkarnovaných mnoho. Spousta civilizací, národů měla v různých chrámech školy, řády pro jejich studium. Rodiče je tam dali jako malé holčičky a ony tam strávily celý život. Většinou to bylo harmonické prostředí s uctíváním nějaké Bohyně, božstev. V Egyptě to třeba byly kulty Bohyně Isis. A Isis tam s nimi byla v jejím astrálním těle vždy na požádání přítomna.
Kněžky dělaly různé rituály, čarování, magii. léčení. Některé byly vycvičeny i k tomu, aby ovládly svými ženskými zbraněmi nějakého panovníka, vládce z nepřátelské strany a donutily ho programováním, magií, sexem, hypnózou k tomu co přikázal jejich vládce. A když místní vládce prohrál válku, tak byl chrám vypleněn a kněžky…
V chrámech byly vždy nějaké bazénky, fontány, hodně výzdob. Ne tedy fontána s pramenem mládí, kterou měli k dispozici před dynastie faraónů v podzemním chrámu, a ke kterému měl přístup jen faraon, jeho žena, rodina. Ale vibrační a léčivé lázně tam kněžky měly.
 Dnes inkarnované kněžky mají životů kněžek většinou více, na více místech a v různých epochách. A nejen na této planetě.
Zrovna dnes končila pobyt ve tmě u nás jedna 40l paní. Má v tomto životě velké dary. Dřív vykládala karty a k člověku se jí rozjely vize. Dokázala o něm vědět, vidět mnoho a i o jeho blízkých. Karty k tomu vůbec nepotřebovala, brala je jen jako doplněk pro lidi. Zkrátka jedna z toho mála opravdových věštkyň. Ti co vidí nepotřebují karty. Karty, kouli, sedlinu atd. používají jen k zabavení klienta. A ta spousta méně nadaných nebo podvodnic si pak musí načíst nějaké knihy k výkladu karet a číst i z těla a chování člověka.
Ale znechutilo ji před lety jak velký se z věštění byznys a přestala s tím. No a ve tmě jí to jelo silně už od prvního dne. Jak jí jede třetí oko stále, tak říkala, že úplnou tmu nemá nikdy. Nicméně před asi 2 lety se mne ptala na fb proč kolem ní je tolik pavouků a potvor, které ji paralyzují. Ležela třeba ve vaně a kolem a na ní jich lezli při otevřených očích spousty. Vysvětloval sem jí tenkrát, že je třeba tento práh, hranici světlem zbourat a odprostit se od toho. Různé vidění pavouků, hadů, štírů atd, černoty, bahna má třeba na Ayahuasce kde kdo, než vyčistí tuhle vstupní bránu, práh. Pak už to nebývá. Zlé lidi pak na áje třeba trhají čerti, démoni, lezou do nich a ti s ní rychle skončí a utečou před sebou. Neděje se to zrovna málo lidem. Stačí tuhle energii, vidění odfouknout, prosvětlit a vstup je otevřen.:)
No a ta paní měla silný zážitek, kdy ji v maringotce ( tak jak se to děje ) sedl u postele nějaký její průvodce, ochránce se zářivýma očima a léčil ji. Ale dnes v noci se v astrálu přes zrcadlo vrátila do života kněžky někde v Peru a nelíbilo se jí jaké rituály tam dělala a byla z toho docela vyklepaná, když to zase prožila. Říkal sem jí, že je to pryč, že už to má za sebou. Že tam stačí poslat lásku, světlo. Vyčistit, dočistit, nazdar a šáteček.:)
Protože byla v pokoře a fajn, poslal sem ji nějakou energii a dostal ji do jejího života kněžky v Egyptě. Tam se jí líbilo. Spousta lásky, harmonie, sesterství, lázně, koupele…Říkám jí: zavolej si Isis… no, přišla jí a něco si krátce řekli. Ukazoval jsem jí i něco v Hyperboreji.
No, i takové věci se ve tmě dají prožít.:)

Léčení těžkých nemocí

Bavil jsem se poslední dobou o rakovině s pár léčiteli, šamany, lékaři. Ti z té alternativní a i ti ze západní medicíny se shodují, že velmi rychle přibývá nemocných rakovinou. A také jsou čím dál mladší a průběh choroby se zrychluje.
Jeden lékař specializovaný na operace v oblasti břicha mi říkal, že operuje už hodně i lidi narozené od roku 1980.
Ti schopní léčitelé, kteří dokáží z člověka rakovinu vytáhnout, vysát už se tomu ve velké většině případů vyhýbají. Protože jednak je pak těžké vyčistit to ze sebe a druhak, většina lidí se nezmění. A je to tedy zbytečné plýtvání jejich časem, energií, protože by to za chvíli měli zase a často v silnější formě.
K vyléčení rakoviny ( ne jen k jejímu potlačení na určitý čas ) je třeba na absolutně prvním místě odevzdat se Bohu. Odpustit sobě, jemu i druhým. Vybrečet se, vyčistit ze sebe nenávist. Uvěřit v něj na více než 100% a může se stát zázrak. S tímto krokem jde i odstranění příčiny nemoci, která souvisí v destrukčním chování ke Stvořiteli a tomu co on stvořil: vaše tělo, duši  i všechno a všechny kolem.
Tím, že má í vstoupit v platnost ten nový omezující zákon o léčitelství, tak o to méně léčitelů, kteří ji umí z těla vytáhnout to bude dělat. Nejsou sebevrazi, aby člověku do záznamu pacienta o provedené léčbě napsali své doporučení a pacienta rodina či on by je pak, při nezměnění příčiny a nebo i úmrtí soudně potahovali o celý jeho majetek a ještě ho třeba dostali do dluhů.
Pokud by měl rakovinu někdo můj blízký, poradím mu kromě odevzdání se Bohu jít do ústraní a modlit se. Změnit stravu na vysoké dávky céčka, kurkumy, zeleninové šťávy, ovoce, lehká strava, čistá voda. Jako prevence je dobré omezit internet, vyhnout se uzeninám a vepřovému masu, grilování jakéhokoliv masa a doplňovat tělo vitamíny, minerály, které už nejsou v dostatečné míře ani v super bio ovoci a zelenině.
Vzpomněl jsem si na chlapíka co byl u mne ve tmě před rokem. Bojoval s rakovinou v oblasti břicha. Jezdil na alternativní kliniku do Německa na vysoké dávky céčka, kurkumy. A v Praze od nějakého ruského čaroděje na nějaké jeho homeopatické preparáty. K tomu doplnil tělo minerály, vitamíny a na čištění v emoční rovině bral reishi. Před rokem mu na rentgenu našli metastáze na játrech. Přišel mi pro něj otevřený vzkaz, možná bude znít drsně, ale v těch duchovních světech se s tím často nepářou a jdou k věci. “ Odevzdáš se ze srdce a v pokoře a doopravdy Bohu a budeš prosit za odpuštění a necháme Tě na živu“. Bohu-žel, chlapík měl velký problém, blok se slovem Bůh a neměl víru v tyhle světy. Znamenalo to pro něj církev a jejich často zvrácené chování. Vysvětloval jsem mu, že i já ty církevníky nemusím a s Bohem a Kristem nemají nic společného. Jen si ho přivlastnili pro svůj byznys s energií, mocí, majetky, utrpení a ovládáním lidí. A že já, ani on ani nikdo z vás nepotřebuje kostel, církev a často zvráceného pastýře neovládajícího své sexuální choutky. Protože kdekoliv se můžeme s Bohem přes Krista nebo na přímo spojit. Už před tím rokem viděl jasnovidec, že nemá metastáze jen v játrech, ale už po celém těle. Medicína to na přístrojích viděla až později. Ale i tohle by Bůh dávající zázračné uzdravení řadě lidem vyčistil.
Chlapík se neodkázal s Bohem spojit a nedávno zemřel. Chvála jeho duši odvedené převaděčem do Světla.

Naše linie

Dnešní noc byla plodná.:) S kamarádem silným jasnovidcem jsem pracoval v astrálu a duchovních světech. On mi pomáhal a držel mi ochrany, čistil těla, dodával energii.
O symbolech, erbech na duchovních pláních, které duše obdrží po zvládnutí určitých vývojových kroků, období, zkoušek už jsem psal. Už několikrát jsem měl možnost napojit se na silnou hyperborejskou linii a vždy jsem odmítl. Měl jsem obavy upsat se nějakým slibem, smlouvou na třebas více inkarnací. Až dnes v noci jsem do ní vstoupil. Do linie H.L., kterou jsem kdysi pomáhal vytvořit jako Tvůrce a měl v ní nějaké životy na této i jiných planetách. Objeví se spousty korun, klenotů, symbolů, znaků, erbů a bytostí, ukáží vám energii a sílu linie. Když vstoupíte do nějaké takové linie, můžete díky ní léčit sami sebe, mít silnější ochrany, léčit druhé, chránit druhé. A napojit se na kanál moudrosti té linie, uložený v její paměti, spoustou bytostí v ní i vámi kdysi. Termín kdysi je jen relativní, všechny inkarnace běží najednou .
Můžete být i ve více liniích, které vás mohou podporovat. Já jsem třeba  ještě v  tibetské Karma.K.. Pozor bychom si však měli dát na různé spolky, sekty, mysterijní řády, bratrstva, kde to už je o uvázání slibem, poslušností, mlčenlivostí. Tomuhle se chci v tomto životě tady ve 3D už rozhodně vyhnout. A neskočit na pozlátko majetku, moci, zdraví, schopnostem, které nabízí různé tajné astrální řády. Tam to má přesah přes více inkarnací, pokud to není nějaký slabý, nefunkční spolek.
V noci jsem si zase užil léčení kristovskou energií, když jsem byl napojen na jeho kanál v jeho světě. Krásné jako vždy to je. Moje důvěra v Boha Stvořitele zesiluje. Kristus jako jeho část, syn, spojka tady ve hmotě, je rovněž můj milovaný a často prosím o zesílení těchto spojení.

V srdci

V našem duchovním srdci ( uprostřed hrudi ) máme úplně všechno. Odpovědi na všechny otázky ze všech stvořených Vesmírů.
Když jsme v srdci, tak jsme doma. A dech a každý nádech nás spojuje se Stvořitelem. Tohle jediné je správná cesta. Ne se odpojený někde opít, dát 3 kávy denně na fungování a mezitím sem tam zobnout antidepresivum v tabletce nebo cigaretě.
Když jsme v hlavě, máme problém. A v břiše zase cítíme sevření, emoce, strachy, obavy. Moudrost máme v srdci, ne v hlavě. Jen se do toho srdce dostat že?:) Jde to jen v klidu, o samotě a vydržet hledat, když chceme projít do jeho hlubších sfér a pater.
Jedna z verzí budoucnosti může být i ta, že…:) To neustálé sledování internetu, mobilu a zesilování těch programů… časem přemění lidi v umělou inteligenci. Potlačí ještě více duši umístěnou v tom biorobotickém těle v oblasti brzlíku ( kde duše jako baterie ovládá celé tělo ). A určitým přeprogramováním omezí duši, aby mohla tělo svobodně ovládat.
 Pamatuji si, když jsem před lety párkrát zahlédl ty bytosti, kterým se říká archonti ( existují na bázi programu, mění tvar, živí se energiemi utrpení, strachu a tuhle planetu a astrál kolem ní ovládli před pár tisíci lety )  a viděl jak mají lidi označkované, každé své stádo, které mu dodává energii. A kterým se dá uniknout jen tím, že jsme v srdci a bez strachů, obav a destrukčních programů.
Vítejte v srdci přátelé.:)

Amen? radši ne

Každou univerzální a všude možně rozšířenou modlitbou odevzdáváme svou energii do nějakého egregoru = zásobníku energie. To je hlavní smysl modliteb vymyšlených církví = a teď poslušné ovečky odevzdávejte svou energii nám, do našeho egregoru jinak skončíte jako neposlušní v pekle. Tak je to vyprojektováno v astrálu.
Takové to nejrozšířenější zakončení modliteb: amen je napojeno na egregor bytosti zvané Amen – Ra, ve starém Egyptě to byl Bůh Slunce.
Proto doporučuji modlitbu vlastními slovy. Ideálně krátkou a tu opakovat. Nabírá tím na síle. A nebo druhá varianta: povídat si s Bohem, Kristem o všem možném, svěřit se, prosit o co chceme.
Římskokatolická církev vznikla sloučením spousty různých náboženství, sekt, kultů římským císařem Konstantinem. Aby sjednotil všechny různorodosti pod jedno náboženství a ochránil si svou moc.  A zůstalo tam i tohle slovo Amen. A proto mají vatikánští církevníci po celém světě na svých kostelech, oblecích tolik symbolů kotouče Slunce, vycházejícího Slunce. Papež ho nosí vyobrazené na své koruně a drží tu sošku v ruce..
Tak jako církevníci zfalšovali kde co, tak i Ježíše znázorňují jako Slunce, zlaté Slunce, energii Slunce, dítě držící Slunce na spoustě maleb, soch, výjevů.
Ježíš samozřejmě byl počat jako vy i já, přirozenou cestou přírody. Duchovní hodnost zlatého kříže = Kristus získal na základě své obrovské duchovní vyspělosti a čistoty. Sám měl také partnerku, předky. Církev toho spoustu kolem něho zfalšovala ( jak se jí hodilo a hodí ) a udělala z něj i slabocha. Celý život ho pronásledovala a zabíjela jeho blízké, jeho pokrevní linii v lidských tělech.
O spoustě národů, civilizací uctívajících Slunce už jsem psal. Když jsme v Římě navštívili Baziliku svatého Klementa,  tak ve spodních patrech ( tak jak stavěli jedno na druhé časem a děje se to ve spoustě chrámů, kde to staré pohanské na silovém místě, který táhne k sobě lidi jako vosy na bonbón, postavila církev své kostely  ) je svatyně kultu Slunce, kde se pozdější století, při útisku církví skrývali se svými obřady a jeho uctíváním.

Postarání se o své potomky je karmická povinnost

Ten fanatismus na všech stranách ( viz. článek dole ) je někdy neuvěřitelný… Během každé války, tažení, plenění měst docházelo ve velkém ke znásilňování místních žen, na straně poražených kmenů, etnik, národů. Vždy tomu tak bylo a  bude, když lidé ztratí morálku, etiku a soucit a stanou se z nich bezcitná zvířata. I Rudá armáda v Německu při osvobození znásilnila spousty žen ( a nejen v Německu ) a kolik z nich své děti, Rusoněmce opustilo a bylo nuceno opustit či dokonce zabít? Minimum oproti těm oblastem s méně vyspělými dušemi v tělech. A do kolika zemí pak násilím vnikl největší okupant na této planetě – USA a kolik domorodých dětí na planetě má americké otce.
Kdejaká žena na západě vychovává dítě jako samoživitelka.  A někteří otcové dětí páchají obrovský karmický přečin, když se nepostarají tak jak mi měli, a řádně o své dítě. O dítě, jemuž díky Stvořiteli dali život a vznikla jim karmická povinnost se o něj postarat. Někteří posílají směšné alimenty, někteří nic. Někteří „chlapi“ pak dokonce zatajují své příjmy, jen aby mohli na dítě posílat jen třeba tisícovku měsíčně… Smutné a směšné. A hloupé, když někdo dělá takové karmické problémy sám sobě kvůli pár tisícům měsíčně a před domem má dvě auta.
Málokdo z rodičů dává svým potomkům to hlavní – lásku ze sebe. To, že na prvním místě ze všeho, by měla být láska k Bohu – Stvořiteli, se pak v dětství od svých rodičů nedoví skoro nikdo. A to je hlavní důvod toho, proč je dnešní společnost tak nemocná, odpojená, traumatizovaná, plná strachů a závislá na všem možném.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jezidky-deti-islamsky-stat-znasilneni-sexualni-otroctvi-navrat-domu.A190731_150844_zahranicni_kha
Older posts

© 2019 Tma léčí

Theme by Anders NorenNahoru ↑