Tma léčí

Terapie tmou, pobyty ve tmě.

Kategorie: Léčba tmou – články

Posvátno

Je pro mne velkou vzácností, když u nás doma, během pobytu ve tmě, někdo zažije stav Osvícení.  Tu korunu duchovní cesty napříč inkarnacemi.  Stav,  je kterému  je třeba  mnoho úsilí a práce, v řadě vtělení a pak na konci tohle vše odhodit.  Když je člověk připraven, duchovně na sobě pracuje mnoho životů a přijede to dokončit na izolované, silové místo a ještě to v sobě koncentrované Světlo zesílí pobytem ve tmě.  Tohle je velká vzácnost a posvátná chvíle, když se někomu podaří realizovat nějaký stupínek Osvícení, Probuzení.

Není to běžné a podaří se to u nás jednomu člověku z několika stovek. Protože takřka každý, kdo k nám dnes přijíždí na pobyt ve tmě, si jede hlavně pro pomoc. Dobít energii a odpočinout si od lidí, starostí, obživy v tomhle nemocném světě. Nabrat síly na to, co všechno se bude dít na této planetě příští roky.

 

Oprava svatyní

Minulý týden jsme v maringotkach instalovaly nové podlahy, stěny a vše je tak nové,  voňavější a světelnější.:)

IMG-20240328-WA0006 IMG-20240328-WA0005 IMG-20240328-WA0004 IMG-20240328-WA0002 IMG-20240322-WA0026 IMG-20240322-WA0027

Opakování toho nejdůležitějšího na duchovní Cestě.

Napsal jsem už možná přes 1 200 textů, ale tohle je jeden z nejdůležitějších na pomoc lidem.  Proto ho sem dávám znovu. Nemám teď dovoleno moc psát, bere to energii a v textech mi utíká energie.:) Kdo to s duchovní Cestou myslí opravdu vážně, najde v tomhle textu mnoho rad a jde jít energeticky hlavně za TO.
Protože: můžete objet stovky seminářů, ezo festivalů… a až po letech zjistíte, že to byla jen ztráta času a honění se za duc hovnem.
můžete žít ctnostně a pomáhat druhým… a to se vždy pro vaši dobrou karmu počítá do plusu.
pokud však dokonale nenatrénuje pokročilé metody „odchodu – Přechodu z těla“ od mistrů ( které na seminářích nepotkáte ), stejně se budete muset dál a dál vtělovat do jiných těl a inkarnovat stále znovu a znovu. Až přijde inkarnace, kde vás budou za života trénovat na Přechod, a vy během umírání těla Přechod zvládnete a v duchovním světě bude jen na vás, zda ukončíte tuhle vesmírnou hru a už se nikdy, nikam nevtělíte.
Naciťte a vdechněte tohle posvátno, mystérium, velké tajemství schované nezasvěceným.
Ano, žít co nejvíce „vědomě“ a čistě je super. Zajistí vám to příhodnější další inkarnaci. A to samo o sobě je velký dar a super.
Osvícení lidé to nemají lehké v tomto nemocném světě.:) Když jsou mezi zatím neosvícenými, čím méně ti lidé svítí, tím je jím Světlo Vědomí duše Probuzené nepříjemnější. Prosté a mladé duše Osvícený člověk podráždí a není jim ta záře a moudrost příjemná. Starým duším a Probuzeným pak naopak: vnímají požehnání setkání se Světlem duše.
——————————
Vědomá smrt a ukončení kolečka inkarnací.
Tohle je Koruna duchovní cesty, vyvrcholení cesty napříč všemi inkarnacemi každé jednotlivé duše. To ze všeho nejdůležitější. Dočistit karmu ( jinak se stejně dobrovolně vrátíte karmu vyrovnat ), vytáhnout Světlo svého Vědomí až do trvalého Osvícení ( není nutné ke zvládnutí Přechodu ) a Přejít = zvládnout během umírání Přechod. Vědět kudy, jak, kdy a kam přesně jít. Natrénovat to za života natolik, aby během umírání těla fyzického, člověk s úsměvem a absolutním klidem věděl co přesně se bude dít a užil si tuhle oslavu Bytí. Projít si tu cestu v astralním těle  tolikrát, až to budete mít nacvičeno dostatečně. Pak budete umírat v klidu a s úsměvem v srdci. Na porod i smrt je každý sám za sebe. Chce to velkou odvahu, být sám za sebe. I během pobytu ve tmě, jste v ní sami za sebe. Ale…a k tomu je nutno dojít: nikdy nejsme sami! vždy je kolem nás svět energií a bytostí, které nám pomáhají ( i škodí ), a které jen ne-zře většina lidí. Zřeci a jasnovidní je však vidí a mohou s nimi komunikovat.
  Projít tu cestu vesmírné videohry.:) Bardo – Bar ( úzký ) Do ( Otvor ), projít úzkým otvorem/ chřtánem orla/dírou v reverzním astrálu/obalu kolem planety/vězení kolem planety/…nehnat se do osvětleného tunelu jak moucha co se nakonec spálí o žárovku, ale odbočit před XXX do chodby v metodice základní verze / zvládnout tyhle nástrahy už za života během výcviku a pak umírat v klidu a s úsměvem, protože budete přesně vědět, co se po smrti těla bude dít/ vždy je lepší ovládat situaci než překvapeni zmatkovat. Tohle se neučí veřejně ani na žádném kurzu.
Nenapadá mne nic důležitějšího, než ještě za života v těle, natrénovat v astrálu a duchovních světech na Přechod. Platí to stejné jako u Osvícení: kdo už to někdy zvládl, zažil, ten si rychleji rozpomene.  Mnozí Přechod zvládli, ale vrátili se do kolečka inkarnací dobrovolně pomáhat jiným. To už  je však jiný příběh.
Různé duchovní linie k tomu mají své manuály. Tibetská kniha mrtvých ho částečně obsahuje, ale to zásadní pro lámy a jogíny je v dalších naukách a hlavně, předáváno ústně během výcviku v astrálu a duchovních světech – absolvováno mimo tělo fyzické, během života adepta. S žijícími i nevtělenými mistry.
Propracovanou metodiku mají duchovní linie chaptajské, šamanské, jogínské, buddhistické, a jiné.  Od počátku života ve Vesmíru.
Buddha upozorňoval mnichy na důležitost meditace na smrt, obsahující tuhle metodiku. Říkal že, nejdůležitější meditací je meditace na „smrt“. Svou metodiku mají propracovanou staré egyptské rody faraonů, hakimů, kněží, velekněží. A kněžek. Nerozlišuji pohlaví. I když třeba: chaptajové jsou jen muži, některé řády kněžek zase jen ženy. Je to podobně jako v Ježíšově královské duchovní linii.  Ta středová/centrální – původní linie je pokrevní, nejčistší. Z ní se rozvětvují linie boční – žáci jeho žáků přijatí do linie atd.
V Egyptě na tohle měli sarkofágy, podzemní chrámy s vodou a krystaly a další berličky k Přechodu. Do těch důležitých svatyní, měli přístup jen faraon a jeho rodina a vysocí kněží. Teď se tam dostanou členové tajných řádů, bratrstev. K tomu co zbylo. Ve světe 3D i ve světech duchovních, astrálních.  Tam se jde přes strážce, pokleknutí a cestou…tam a pak přes to a to. Nelze prozrazovat detaily, připraveným stačí indicie za textem… Některé brány posmrtných světů otevřou symboly na těle, rukou světelného těla zemřelého mistra a pustí ho dál přes strážce. Faraoni a velekněží v podsvětí prochází cestami, branami až k k setkání s Osirisem. Vyprovází je magická slova a zaříkávadla jejich doprovodu, na cestu do jejich duchovního světa. Trénuje se v sarkofázích.
Chaptajové kosmologie Stromu Duší, Stromu Světa a jejich celé duchovní světy. Toltéci a Nagualové, šamani, jogíni, druidé, zřeci, pak tak a tak a tak.;
Rostliny Síly a medicíny, pod dohledem opravdových šamanů a kněžích jsou velkým pomocníkem řady učení, tradic. V pokročilých civilizacích i v těch méně rozvinutých, rozmlouvali na rituálech hledači, šamani, vládcové i bojovníci s Bohy.
Smrtí těla nic nekončí. Nic nekončí. Žijeme dál. Jen vyměníme jeden druh těla ( obleku své duše ) za jiný.
„Smrt je jen branou k novému životu. Žijeme dnes, budeme žít znovu. Vrátíme se v mnoha podobách.“ to praví egyptská modlitba vzkříšení.
Malá smrt = astrálně vycestovat z fyzického těla a zase se do něho vrátit.
Smrt = astrálně vycestovat z fyzického těla po jeho kolapsu, poškození, opotřebení a už se do něho nevrátit.
Má i Tvá duše, každá duše si oblékne spousty těl, na různých planetách a odehraje si mnoho rolí, masek, her. A i tohle divadlo jedno každá duše ukončí, uskuteční Přechod a rozpustí se zpátky do Boha – Zdroje.
  Podstatné je, zda člověk vyčistil karmu a není nucen se ještě inkarnovat. Protože i s kouskem negativní karmy se dobrovolně vrátí ji dočistit, odžít.
Když se karma vyrovnaná, může adept po smrti těla fyzického a pokud zvládne přechod, v duchovním světě pak rozhodnout o ukončení kolečka inkarnací a vrátit se zpět do Boha – Zdroje. Pak už je konec,  úplný konec, Nejste nic, neexistujete, úplný konec vaší individuality. Vrátíte se do neodděleného Jsoucna, které nikdy nebylo z Jednoty vyděleno do Duality. Neprojevené, neviděné v Projeveném, které zřou jen jasnovidní.
Odejít dřív má smysl, jen když je karma zcela vyčištěna.  A adept je absolutně připraven odletět, nechat tady mrtvé tělo, prázdnou schránku a rodinu, blízké, přátele.
Ale.. a další oblíbené ale:) dokážete si představit, že ta zábavná jízda napříč inkarnacemi teď hned končí? Že už nebudete ani v těle světelném, ani žít v úžasných světech duchovních? V duchovních městech, dimenzích se svou rodinou spřízněných duší. Že už se nikdy nevtělíte? Dokud má člověk jen zrnko připoutanosti k blízkým, k tělu, k zábavě, vzrušení..tak je chycen a vrátí se zase do vtělování.
Ideálně dotrénovat Přechod a pak dožít v lidském těle s nadhledem. Fráňa Drtikol říkal, že v tom panáku dožije, dokud bude v lidském těle muset být. Fráňa se nakonec ještě vracel, inkarnoval do jiného těla. Slabost pro ženy .:)
Je toho spousta  o čem by se dalo psát, mluvit.
Je na každém z nás, jestli bude praktikovat a skutečně půjde duchovní cestou, nebo si bude jen plácat ego a lhát do kapsy jaký je mistr a objíždět různé semináře erotických masáží a rádoby posvátné sexuality, kvantování světských věcí, reikování, barsování, regresování, hraní na kněžky a šamanky, poslouchání ezo Youtuberů a spoustu dalších ezo ptákovin a živení různých darmošlapů, kasírek, a sexuálních predátorů, kteří zjistili, jak je snadné škubat prosté duše „duc hovnem“.:)
  Při pobytech ve tmě hodně lidí vidí, jak na tom skutečně duchovně jsou.  Když se dostanou pod tlak, otevře se jim vidění, srdce, soucit. Strávit ve tmě třeba 14 dní sám za sebe. Vejít co nejhlouběji do svého duchovního srdce a léčit ho. A napravovat a opravovat a koukat a sebe z nadhledu a spoustu dalšího.
Dokud nezvládneme „Přechod“, umíme prd. Míra má za sebou životy, kdy oživoval mrtvé, ovládal světy andělů i démonů, materializoval. Radil vládcům i vládcem byl. No a? Teď umí prd a ani na Přechod z těla zatím nedotrénoval. Tohle je cíl Cesty.
Je obrovský dar, natrénovat si během života Přechod tolikrát, že opustíte v okamžiku smrti fyzického těla, schránku co vás celý lidský život „věznila“ a letíte v astrálu tam a tam, tudy a tudy, přesně víte kudy a kam a kdy…. Víte co přesně je tam a tam a co přijde, co se bude dít, protože za života jste si tuhle cestu „Bardem“ proletěli mimo tělo x krát a  to vám dává klid duše. Pak máte možnost rozloučit se se svými blízkými a říct jim třeba: že za hodinu odejdete…zastavíte fyzické srdce v těle a letíte, s tím, že už se nevrátíte. Tak jako to udělalo v celém Vesmíru, na různých planetách,  mnoho mistrů, chaptajů, lámů, šamanů, jogínů, lámů., kněží, kněžek. Když přišel jejich čas, měli splněno, doslouženo a mohli odejít do Světla. Žít co nejčistěji v  tomto nemocném světě, kde narůstá totalita, zbabělost, temnota, různé  úchylky. A v tomhle všem žít co nejčistěji a  vyrovnat karmu.

Přechod – odchod z těla II.

Ještě něco k tomu Přechodu – odchodu z těla fyzického.:) Osvícení = Probuzení, v plném dosažení tohohle stavu, probuzení, v jeho plné plnosti, není nutné pro uskutečnění Přechodu po smrti těla. Bez Přechodu však nejde dohrát vesmírnou hru do konce.

Přechod je dovedností, vyučovanou v různých liniích, naukách pro adepty připravené. Kdy i člověk plně „Osvícený“, nemusí Přechod zvládnout. Ale… po tolika inkarnacích, kde duchovně řádně popracoval, je vysoce pravděpodobné, že si Přechod v některých vtěleních natrénoval ( zvládl ho a vrátil se žít další vtělení dobrovolně ) a pak už je to o rychlejším rozpomenutí se a o pomoci jeho duchovní linie, učitele. Jakmile opustí fyzické tělo a je naváděn kudy, jak, kdy projít labyrintem a co přesně udělat, aby vyklouzl z vězení reverzního astrálu kolem planety Země. Který vlastně z nadhledu dimenzionální hustoty a celistvosti také neexistuje. Protože, kde nic není, je vše „vymyšleno“.

Celkově, mluvit o Osvícení je úsměvné.:) Protože pokud je někdo opravdu Osvícený, tak nejde vydělit individualitu z Jednoty. A z pozice ne-ukotvení duality nejde plně prožívat stav neoddělené Jednoty.  Takže, když vám Pepa říká, že je Osvícený, a chce, aby jste ho uctívali, plácali…:) Tak, není žádný Pepa, který by byl Osvícený. Protože neexistuje Pepa, ani oddělenost z Jednoty, Tak není, kdo by Osvícení zažil, žil ani o tom mluvil ( protože kdo o tom mluví, je zase jen v dualitě a vyděluje osobní malé já z Jednoty, aby si hrál na gurua a ovládal  někdy zatím neprobuzené ) ve světě rozdělení na dvojné duality. Neexistuje nic odděleného a vyděleného, z toho co je jednotné, celé, komplexní a nevydělené. Kdy oddělení z celku Jednoty, je jen iluzí. Iluzí a přeludem je i stav duality. Po Probuzení zjistíme, že jsme nikdy z Jednoty vydělení nebyli. Že jsme celou dobu v Jednotě žili a tím pádem hledali něco, co jsme nikdy neztratili a co jsme vždy měli. Jako když kůň hledá svůj ocas všude kolem, který na jeho těle vždy byl.:) A ptá se všech kolem, kde najde svůj ocas.   Ani ten kůň není ve skutečnosti koněm, ale božským vědomím, kdy jeho duše je zavřená v mase těla a i ta duše je jen konstruktem dočasně jako by odděleným z Jednoty. Byť ve skutečnosti vyššího stavu Vědomí a poznání, k žádnému oddělení nikdy nedošlo a všechno je iluze. Dočasná, trvalá a ve skutečnosti žádná a neexistující.

A vznikání a zanikání. Celý Vesmír neustále pulzuje a je v pohybu. Imploze vědomí, sem a tam. Zření všeho jako proudy energie tryskající z ničeho a do ničeho. Zření lidí jako světelného vejce, ve kterém jsou vyskládána v ose  jednotlivá těla. Zření toků světla, energetických polí a informačních polí. Po Probuzení a viděním za „zrcadlo“ běžného ukotvení lidské mysli, naprogramované výchovou.

Nechci, aby tohle plácání znělo zbytečně složitě a zamotaně. Cesta k Probuzení je naopak jednoduchá. Odhodí se všechny zažité a léta do naší mysli cpané programy, omezení, učení a adept po odhození všeho co má ( toho mála z nadhledu kosmického vědomí co do něj nacpali učením ) získá všechno = odhození závoje duality a zažití a žití Jednoty.:) Zjistí, že neexistuje žádná jeho minulost, budoucnost. Že Vědomí je neustále v pohybu a jeho osobní příběh a historii skládá jeho malé já z implozí vědomí žitých tady a teď.

V tomto chorém a nemocném světě, naší duchovně zaostalé civilizace, se Probuzeným, vidoucím, vědomým, zřivým atd.  nežije lehce. :) Odpoutat se duchovní silou od bolístek těla a stárnutí, které ve skutečnosti také neexistuje. Leč materiál, ze kterého je dočasný příbytek duše stvořen, stárne a rozpadá se. A je třeba to v něm dožít a odžít. Než bude dovoleno ho opustit. Vše je stejně jen zábavná vesmírná hra.

Bardo

Nejdůležitější meditace, přenosy Vědomí, astrální cestování, praxi by měl každý duchovní hledač věnovat Přechodu z těla fyzického v okamžiku své smrti. Aby byl co nejlépe připraven a věděl co nejvíce z toho, co se bude dít. Můžete objezdit stovky ezo seminářů, přečíst tisíce knih, ale dokud nezvládnete Přechod na pokročilé úrovni, stejně se budete muset stále vtělovat. Znovu a znovu… Smrtí těla vůbec nic nekončí, pokračujeme v jiných realitách. Pak se znovu a znovu vtělujeme zase do lidských a jiných druhů těl, dokud nedokončíme Cestu. Proto čarodějové, šamani, jogíni, lamové, nagové, mniši atd., během života v těle lidském, intenzivně pracují na poznání si Přechodu z a do různých druhů realit, těl, aby se v té vesmírné videohře posunovali dál a dál, blíž k Bohu. Až jednou se stanou opět Bohem, když se do něj zpět rozpustí. Z vyděleného, do neodděleného.
Různé duchovní linie mají metodiky propracované mnoha mistry za stovky, tisíce, miliony let. Podstata a cíl je stejný, metodiku a způsob mají různé linie přizpůsobené vlastní kosmologii. Je fajn, projít si tu cestu reverzním astrálem kolem této planety, Stromem Světa a Duší a říší chaptajů, chřtánem orla Nagualů, Tibetským Bar -Do ( úzký otvor ) atd. , ve více liniích, variantách. Dost buddhistů má předanou Phowu, transfer Vědomí. Odváděl jsem Phowou před lety babičku a zdařilo se díky pomoci tibetské linie. Ale Phowa se stává mistrovskou, až po odpraktikování mnoha tisíců hodin a zvládnutí mistrovské úrovně v kombinaci s dalšími naukami. Pokročilí lamové a jogíni, mniši používají další nauky, vesměs tajné. Propracovanější metodiku mají chaptajové a různí šamani. Navštívit Království nebeské, palác a duchovní svět Kristovské linie je neuvěřitelně povznášející. Tohle vše člověka nekonečně motivuje a inspiruje na duchovní Cestě. Protože smysl života lze najít jen v duchovní Cestě, vylepšování sebe sama, jak se přibližujeme zpět k Bohu. Neexistuje nic víc ve Vesmíru. Je to neuvěřitelně povznášející, motivující, inspirativní, transcendentní, mystické, tajemné, Božské.
Tibeťané mají různé tajné nauky a nejen pro veřejnost, pak Tibetskou knihu mrtvých. Přidávám jeden z dílů audio k ní, z kanálu Jakuba Konečného.

Duchovní linie

Něco k duchovním liniím, které často zmiňuji. A snad neprozradím nic, co bych neměl.:)

Dotkneme se posvátna, tajemna, euforických stavů a požehnání mistrů.

Staré duši si prošly různými duchovními liniemi ( rodinami, rody, skupinami, společenstvími, tradicemi ) na různých planetách. Kde žily svá vtělení, ale každá má asi tu svou hlavní linii. Linie je často člověku blíž než vlastní lidská rodina, protože jsou s ní spojení v mnoha světech a úrovních najednou a v řadě inkarnací. Když neděláte hezké činy, sejdete z Cesty Světla, mohou vás z linie třeba i vyloučit. Můžete se do ní dostat pokrevně nebo si vstup do ní zasloužit. Bavím se o líniích, co za něco stojí a neberou tam každého. Učení se předává z mistra na žáka a ten jednou učení předá dál, v posloupnosti a tradici linie. Linie vás učí, vede, chrání v různých světech.
I Ježíš Kristus pochází ze vznešené duchovní rodiny, linie. Královské, jedné z nejsvětelnějších, které na této planetě kdy byly. I on prošel křesty, výcvikem v Egyptě, Indii a jinde u mistrů a učitelů. Pod ochranou své duchovní linie. Podle egyptských hakimů, žádné ukřižování neproběhlo a zemřel v pokročilém věku ve Francii. Kde je pravda v tom množství ochran a pečetí kolem tohohle příběhu? Pár lidí, se kterými Kristus komunikuje znám.
Mistr je ten, kdo už přešel na „druhou stranu“, myšleno do světů duchovních, astrálních, posmrtných říší apod., a udělá vše proto, aby žáka ochránil a předal mu své dovednosti. Má dovoleno vstupovat dovnitř Žáková těla.  Otevírat tam to a ho.  Pomůže aktivovat vidění,  bod spojení,  vnitřní dech atd.
  Učitel dle spousty tradic uspěje, když vychová žáka pokročilejšího, než je on sám a tím linie dál bude vzkvétat. Někteří žáci musí žádat opakovaně, než jsou přijati. Mistr se se žákem většinou propojuje na více inkarnací, ručí za jeho prohřešky a přešlapy stařešinům linie. Jedno jestli jsou to řády, linie mužské nebo čistě jen ženské a nebo obou pohlaví.
V některých tradicích to znamená to, že žák vstupuje do rodiny, pouto je tam velmi silné. Proto má mistr jen pár žáků, někdy jen jednoho. Dohlíží na žáka, učí ho v různých světech, provádí různými světy. Když tělo spí, tak ve snových světech a snových tělech. Když spí nebo bdí, tak v tělech světelných a astrálních. Pracuje se s minimálně sedmi těly v těle žáka. Třeba Levašov prohlašoval, že má 17 těl…
Výuka probíhá najednou v mnoha úrovních, světech. Od astrálních po duchovní. Po různé říše atd. Někdy za žáka mistr položí i život. Smrtí těla tady ve 3D nic nekončí, jen přecházíme do jiného těla a reality. Neustále žijeme v mnoha realitách, světech, inkarnacích. Všechny inkarnace probíhají tady a teď, najednou, jen v jiných časoprostorových pásech. Pro příklad: Míri Vyšší Já řídí jako loutky různé jeho vtělení. Jedno sedí tady v Hodoníně a píše tento text, další je teď právě v jeskyni ve Svojkově jako mnich, třetí se právě miluje s faraonkou XXX v Egyptě. A všechny tyhle inkarnace Míri jsou živé, právě teď se dějí…
  I ti nejtalentovanější a zázrační adepti, kteří by šli bez podpory linie a mistra, mistrů v linii, by museli jít cestou pokus, omyl atd., kdyby šli sami a museli by si na vše přijít sami a čekat na ověření výsledků Cesty třeba i celý život.
Mistr má žáka na vnitřní obrazovce. Vidí jeho úspěchy a chyby. Pochválí i vynadá. Cílem je, aby přešel jako on.
A protože mi nikdy nejsme nikde sami… V žádné chvíli nejsme sami. Ti co zřou a vidí jasnovidně, vidí ten mumraj bytostí a duší všude kolem.
Linie vás učí už to dávno mnoha života vyzkoušené. Cestu, kterou prošli osvícení a nanebevzatí mistři linie už dávno před vámi. Učení linie má svou tradici, metodiku, zkratky jak se vyhnout chybám. Mistr vám ukáže cestu, provede vás světy tak, jako jeho provedl jeho mistr.   Hrábne vám do vaší karmy a lecos vám pomůže vyčistit. Cestujete v čase, po časové ose, vracíte se do těch událostí a napravujete křivdy a napáchané. Tím se karmické smyčky hned přeléčí a vyčistí. Mistr vám pomůže s křesty a iniciacemi. Transformacemi až k Osvícení. Vloží do vás něco ze sebe a napojí vás. Naučí vás přejít práh a uspět. Vše si musíte odřít sami, ale s pomocí a požehnáním mistra a s ochranou vaší linie to jde o mnoho snáz. Světy jsou plné dravců a nástrah.  A když někdo začne svítit, slétnou se a chtěli by vám to vzít. S ochranou mistrů, členů, bytostí, ochránců linie jste v bezpečí.
Tady na západě se musíme nějak postarat o svou obživu, jídlo, bydlení. Na východě je to v tomhle snazší a žák může hned složit slib mistrovi. Obětovat svůj život Poznání a duchovní Cestě. Odejít z hmotného světa a vstoupit do světů duchovních linie čarodějů. Odevzdat všechen svůj majetek a nechat se živit přímo Bohem a tím co mu dá.
 Pro linie, které jdou ve Světle a zakládají si na své čistotě a morálce, platí přísná pravidla. Atd. atd. atd.
99% lidí, má tak málo energie,  že ani nemůže Zřít.  A zároveň,  ti co mají nasobne více energie a duchovní síly a darů,  a jsou v líniích,  kde je důraz na Cestě ve Světle,  tam je zákaz se předvádět před lidmi.  Nadpřirozené síly se neukazují,  pokud to není nutné pro něčí záchranu.
V ČR máme žáky různých linií z celého světa. Stovky jich tady máme co už něco umí. Nepočítám mezi ně žáky těch mistrů, kteří mají stovky, tisíce žáků, protože tam nedošlo k napojení a přenosům v tradici, linii. To, že někoho „uvedou“ do nějaké indické, tibetské apod, linie, která má tisíce, desetitisíce, statisíce členů ( třeba i tím, že si účastníci zaplatí v Indii a jinde, drahý kurz, nebo jsou „pokladničkou“ amazonských šamanů )  neznamená, že jsou v přímé linii, kde se hlídá koho tam pustí, přidají. Ale i být v boční linii jakožto uctívač a svým biopolem a energii, a poklonami, uctíváním, podporující člen jen fajn, protože tito žáci čerpají z ne-tajného učení linie a budou mít lehčí další inkarnace. Často se do té duchovní linie dá nyní dostat jen díky tomu, že jste tam už kdysi byli… a pokud vás nevyloučili, tak jako duše pořád jste, a když si to zasloužíte, splňujete potřebné, zase vás iniciacemi, transformacemi, sliby atd. napojí, přijmou, učí, vedou. Mistr ( muž, žena ), mohou samozřejmě být i v těle světelném. A můžete mít těch učitelů víc. I být aktivní ve více liniích.
Zkrátka je to úplně o něčem jiném než ty masovky a hromadné semináře, akce dnešního ezo rybníka kde jsou lidé obíráni nejen o peníze. Kde si hraje na mistra kde kdo. Mají často stovky žáků, kteří umí stejné prd. A jen je cucají o další a další peníze a doporučují jim další a další levely a pokračování kurzů, seminářů. Občas si klepu na hlavu, když vidím kdo všechno dnes učí, pořádá semináře a přednáší. Že jsou prosté duše schopné dát za víkendový seminář  i desítky tisíc Korun, učitelce, učiteli, kteří často doslova nic  neumí, prošli jen nějakými semináři, nejsou v žádné linii vědomě, zcela a napojeně a do Osvícení  a znalostí mistrů jim chybí řada vtělení. Proč tohle téma opakuji? Protože spousta ezoteriků žije v bludu, iluzi, své fantasii. Navzájem se plácají jací jsou super duchovně pokročilí  borci. A přitom neumíme zatím skoro nic.:) Někdo jezdí po seminářích, řízených meditacích a kdejakých komerčních ezo kurzech desítky let a …Tak vzhůru do práce.

Duchovní Cesta

Duchovní Cesta se stane jednou absolutně prioritní pro každého člověka. Jedno jestli v inkarnaci této nebo třeba za sto životů. Nikdo se tomu nevyhne.

Když chcete být nejlepší klavírista na světě, nejlepší sprinter na 200 metrů na planetě… Musíte s tím začít v mládí a dát tomu maximální pozornost. Systematicky se věnovat všem potřebným složkám daného sportu, disciplíny a po krůčcích se zdokonalovat. Sprinter musí zdravě jíst, trénovat sílu i výbušnost. Na dráze, v hale i v posilovně, regenerace, masáže, doplňky stravy. A ti nejlepší většinu i doping. Obětovat své disciplíně spoustu času a vypracovat se až k mistrovství. Vést si tréninkový deník, systematicky pánovat jednotlivé kroky, přípravu. Zvedat váhy, výkony, zlepšovat se, aby došel jednou k cíli. Kterým může být třeba zlatá medaile na Olympiádě.
  Duchovní Cesta je, jak jednou každý pozná, úplně nad vším ostatním, protože je to jediná možnost jak se opět vrátit k Bohu a do Boha se jednou vrátit. Staré duše, co se probouzejí, s tímhle absolutně souhlasí. Protože už mají za sebou i různé „významné“ duchovní inkarnace.
  Proč tedy hledající s duchovní Cestou začínají často až v důchodu, nebo ve věku pozdním, kdy je jejich tělo už opotřebované, staré, sil ubylo, energie je méně? Ano, začít pozdě je lepší než nikdy. A v osudové lince máme začátek všichni daný.
Proč většina lidí „jen“ navštěvuje ezo semináře, festivaly, poslouchá videa “ o ničem“ a promarní i tuhle inkarnaci? Je fajn, že aspoň dělají tuhle přípravku a v dalších životech začnou řešit Osvobození, Probuzení, Realizaci, Osvícení, Ukončení kolečka vtělování také.
Posunout se na duchovní Cestě vyžaduje obrovské množství energie a času. Zasvětit duchovnu celý svůj život. Pokud chcete dojít daleko nebo až ke Koruně Cesty.
Systematicky kráčet, najít si učitele Probuzené duchovní linie. Nechat se napojit na mistry linii, tradice. Cestovat mezi světy. Čistit karmické smyčky a události cestování v časové ose „zpět“. Navyšovat energii těla vhodnou stravou, vitamíny. Neztrácet energii hloupými činnostmi a závislostmi. Objevit a aktivovat v těle: sušumnu, kundalini, obrazovky, vnitřní dech, Bod spojení atd.
Jít, makat, nikdy se nevzdat.

Pobyty ve tmě

Říkám lidem při pobytu ve tmě: zážitky ve tmě jsou super, ale důležité je, jaké změny k lepšímu uděláte až odsud odjedete a vrátíte se do „života“. K čemu jsou zážitky, když nezměníte co vás ubíjí, brzdí, nebaví a vysiluje… Změny jsou o energii. Ve tmě můžete vyčerpané tělo nabít a najít sílu ty změny konat.  Tak jako spousta lidí začala dělat změny po šamanských rituálech s Rostlinami Síly.  Našli v sobě sílu a odvahu. Ve tmě jdete čistou cestou, bez psychedelik. O to je to čirejší uvědomění.

Je důležité nacítit kam do tmy jedete: co umí průvodci, jaká je jejich duchovní vyspělost a stav vědomí, Světla v nich. Jaké je místo a bytosti co během pobytu působí. Tým bytostí u nás umí vyprosit velké věci pro připravené. Pobyt ve tmě je silná vnitřní práce, pokud jste se nepřijeli jen válet, spát a flákat.:) Kdo přijede připraven a se silnými záměry, může vyhrát bank.
Ve tmě máte možnost sestoupit po patrech do svého nitra, do svého duchovního srdce a tam objevovat kým jste.  Stahovat světlo do sebe přes Korunu do srdce a tím rozzářit celou svou bytost. Postupně změnit tmu ve tmě, na vidění infračervené, obrysové, pološero až do stavu, kdy vše kolem vás září a vy jste ve Světle a rozjíždí se uvnitř vás vaše obrazovky. A nebo před vámi.:)
A ti, co v místnosti jsou pro vás: průvodci, ochránci, předci, učitelé, místní bytosti a pomocníci atd….jsou najednou vámi viděni.
Rozsvítit světlo v sušumně, páteřním středovém kanálu. Tibeťané mu říkají mateřský. A přesunem svého vědomí a hadí silou osvítit svůj bio-robotický tělesný stroj. Ty obrazovky, ovladače těla… A mrknout se svým vědomím na svou duši…usídlenou v komůrce v těle a přesunout se s ní kamkoliv.
Chaptajové jdou přes Pra-řeku, tělem hada. Had = nekonečno ve vesmírném světě. Nekonečnem do Absolutna bez hranic. Ke stromu Světa, stromu Duší.
Jogíni, chaptajové, lámové ( lépe mi zní lámové, než lamové.:)) během pobytu ve tmě snadněji vstupují do Barda. A převibrovávají k Bohu = stav vědomí, frekvence Nejvyššího. Procítít ten stav – napojení a žít to co nejčastěji a tréninkem TO žít trvale.
S Bohem – Stvořitelem jsme všichni propojeni. Je v nás, ve všem, všude kolem. Jen ho nacítit, jen tu frekvenci v sobě ukotvit a otevřít své přijímače a vysílače naplno.  Mnoho zápaďanů Boha nevnímá, ale lze to změnit kdykoliv prožitkem. Vakcína na Covid  zavírá horní čtyři čakry a od Boha a duše odpojuje. Proto to temní šamani společně s vědci udělali. Zaprodali duši na více inkarnací. Pak napojit se je těžší, ale Bůh nás nikdy neopustí.
23755310_268497457006794_3002950130294950936_n

Něco k pobytům ve tmě

Ideální příprava na pobyt ve tmě… je žádná.:) Je fajn mít záměr. Pro co si jdete, co chcete posunout, odstranit ze svého života, vyléčit. Ve tmě se i hodně řeší, léčí vztahy, odpouští se. Člověk na to má klid, čas, soukromí…spoustu času. Má digitální detox. Detox od rodiny, lidí, kolegů, partnerů. Od svých zvířecích miláčků. O od tyranů co zrovna nemusí. Někteří zažijí „čas“ jen pro sebe po dlouhé době, jiní poprvé. Jak jsou izolování od toho krysího závodu co žijí a nemusí těch pár dní nikam spěchat.
Je zbytečné nakoukávat na internetu videa o pobytech ve tmě. Každý to má jiné. Každý je jinak daleko duchovně, řeší jinou karmickou zátěž, má jiné životní, existenční podmínky, jinou komfortní zónu. Videa nejčastěji točí ti, co byli ve tmě jednou, 2x. Tak jako ve všem, i tady platí: nejvíc o tom píší, mluví ti, co zatím jen ochutnali.:)
Mám za sebou asi 16 pobytů ve tmě. Číslo není důležité. Provedl jsem tmou tisíce lidí v různých vtěleních:), i když se poslední dobou stahuji kvůli duchovní cestě víc do ústraní a lidi ve tmě provází kolegyně. Některé účastníky jsem provedl 3x, 4x i pětkrát. A vím, že nic nevím a každý to má ve tmě jinak. Většina lidí k nám do tmy přijede vyčerpaná a nabrat energii, sílu. Někdo řeší vztahy, jiný zdraví, závislosti, nemoc, finance, bydlení, práci. Dost lidí nějak řeší duchovní cestu. Kdo si požádá: průvodce, místní bytosti, energie, své duchovní ochránce, průvodce, může zažít ledacos. I zázraky. Protože i zázraky jsou jen o ovládnutí přírodních sil člověkem. A to co někomu připadá zázračné, je vidoucím běžná realita. Čím větší pokora, tím více se toho může podařit. Poctivost, pokora, respekt a úcta. Chuť na sobě pracovat, vystoupit ze své komfortní zóny a být přístupní změnám. Obzvlášť teď, kdy příští roky budou extrémně náročné pro většinu lidí. Kdy vysoká inflace, kriminalita, chudoba třetiny národa, další kolo Covid totality atd. výrazně navýší počet psychicky nemocných a závislých lidí na všem možném. Šanci tohle ustát mají hlavně ti co praktikují meditace, modlitby a jinak na sobě duchovně pracují. A také, čekají to nejlepší, ale jsou připraveni i na to nejhorší.:) Časem bude spousta lidí řešit jak ufinancovat své základní životní potřeby a na pobyt ve tmě jich tolik nepřijede, ale na to jsme se připravovali. Meditace, modlitby, různá dechová a jiná cvičení jsou zdarma, pobyty v přírodě také. Takže kdo chce, vždy si cestu k Bohu najde. I k sobě a do sebe.:) Čas běží zrychleně, ideální je začít hned teď.

Dárkový poukaz na pobyt ve tmě

Na 2-? dní. Cena včetně stravy 1 500 Kč na den. Po objednání přes mejl info@tmaleci.cz, vám hned odešleme dárkový poukaz e-mailem a vy si ho vytisknete, vyplníte počet dní a jméno obdarovaného. Platnost poukazu 24 měsíců.

poukaz

© 2024 Tma léčí

Theme by Anders NorenNahoru ↑