Neznámý autor, kdys věnoval spoustu času tomuhle výtahu z děl Lazareva. Ne se vším rezonuji, ale každý tam najde spoustu informací k odhalení příčin nemocií problémů ve vztazích, v životě.
Láska ke Stvořiteli se stala smyslem mého života. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“
Celý svět nelze dělit jen na dobro a zlo, tedy vědomí stavět nad lásku tj. lidské začalo zastiňovat Božské. V sobě nosíme tento prvotní hřích – vědomí stavíme nad lásku.. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 5 str. 101“
Pohleďme na Svatou trojici:
je tu Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Matka(Duch svatý).
Bůh Syn je hmota.
Bůh Matka neboli Duch svatý je polem a časem.
Bůh Otec je pak to, co oba tyto fenomény spojuje.(=>Bůh Otec je láska a duše se nejlépe léčí láskou!) dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Abychom poznali Boha Otce, musíme se povznést nad Boha Syna(=hmota, tedy materiální hodnoty) a Boha Matku(=Ducha svatého(=duchovnost,umění a kultura)). „Vůdčí hvězdou našeho žití je cit lásky.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“ str.233
– Prostě musíte pochopit, že láska může být i nemorální a bezplatná a přitom netrpí. A peníze a morálka se bez lásky rozpadají v prach. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 5 str. 21“
„Jedna paní, potom co přečetla všechny mé knihy a viděla všechny videokazety s mými vystoupeními, se mi přiznala:
– Vše je neuvěřitelně složité, těžké na pochopení.
– Vše je neuvěřitelně jednoduché, – odpověděl jsem jí, –
vše, co jsem napsal, lze shrnout do několika frází:
1. Vždy a všude zachovávat lásku k Bohu a umocňovat ji.
2. Ve všem vidět a milovat Boha, pociťovat vyšší vůli.
3. Nehledat viníky.
4. Příjmat svět a lidi takové, jakými jsou. Svět vychází z lásky, naplňuje se láskou, odchází s láskou a stává se láskou. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 5 str. 21“
„Nekontroluji situaci, vše probíhá podle Vyšší vůle, zříkám se kontroly nad situací. Bože, nade vším stojí tvoje vůle.“
„Bože, Tvou vůli vidím ve všem. Ničeho nelituji, ničeho se nebojím. Vše příjmám jako dané Tebou.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 5 str. 78“
„Pane, ve jménu lásky k Tobě jsem ochoten rozloučit se se životem, s přáním i svou vůlí, s ideály, nadějemi i mravností, slušností a spravedlností, se všemi nejbližšími i s každým lidským štěstím, které ve světě zažívám.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str. 197“
Ďáblem se stává anděl, který se rozhodl, že nejvyšším cílem nadále není láska k Bohu,
ale osobní vůle a přání, principy a úkoly, a také dokonalost, schopnosti a intelekt..
Neschopnost smířit se s ponížením vlastní vůle a přání, s krachem nadějí a ideálů, s neúspěchem a klamem vede ke vzniku mimořádné pýchy a podvědomé agrese. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4“ str.91
Ona: „Vždyť mravný, spořádaný a moudrý člověk má k Bohu vždy blíž než bezohledný, primitivní nemrava.“ Lazarev: „Mýlíte se. Blíž k Bohu má ten, kdo má v duši víc lásky. Naše morálka, mravnost, zásady a ideály nejednou lásku zabíjí. Mravný, oduševnělý a slušný člověk může zakusit mnohem silnější cit lásky než kdokoliv jiný, a to ho přibližuje k Bohu. Jestliže však svůj vztah k morálce, duchovním hodnotám a ideálům považuje za důležitější než lásku, pak je ve srovnání s člověkem možná omezeným, ale Boha milujícím, Pánu mnohem vzdálenější. Pochopte, že vše, co označujeme slovem lidské, byla vždy jen iluze, iluzí je a iluzí zůstane. Jedinou realitou je láska. Ta byla realitou, je realitou a realitou bude i nadále.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str. 197“
„Řekněte mi, dopouštím se ve své kněžské činnosti porušování nejvyšších zákonů?“
„Ano. Mrzačíte lidské duše.“ „Čím?“
„Protože lidi učíte především morálce a slušnosti.“
„A čemu bych je asi tak podle vás měl učit?“
„Lidi je třeba učit především lásce. Pokud je na prvním místě mravnost, a pak teprve láska, je to inkvizice. Mravnost, morálku a duchovnost je třeba hlásat a zdůrazňovat s tím, že vždy budou druhotné, a když se utkají s láskou, musejí ustoupit.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 – str. 159“
V jemné hladině často vídám, jak dochází k formování duše příštího dítěte, když se muž a žena milují. Čím méně je v tom sexuálních vztahů, tím aktivněji dochází k rozvoji duše budoucího dítěte. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str.162“
– Systém priorit pro muže a ženy je následující:
Pro muže – nejprve láska k Bohu, potom duchovno, potom materiálno.
Pro ženu: nejprve láska k Bohu, potom materiálno, potom duchovno, tj. musí dojít k rovnováze, rozdělení práce. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 5 str.73“
..když pohrdáme lidmi nemorálními, neslušnými a nespravedlnými, je to přímá cesta ke smrti, rakovině nebo neplodnosti. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str.187“
Kostel: Jelikož zdrojem největších problémů je lpění na duchovních hodnotách, obecně platí, že čím tvrději se člověk orientuje na schopnosti, intelekt a kariéru, tím rozsáhleji se mrzačí jeho duše a tím hůř se pokaždé bude cítit v chrámu Páně(kostel). dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str.21“
„Miluji ty, kdož mě zradili. Miluji ty, kdož se ke mně zachovali nespravedlivě. Miluji ty, kdož urazili mé ideály a zničily mé naděje.“ Duše vzdorovala, ale já ta slova opakoval stokrát a tisíckrát a přesvědčoval ji: „I kdyby mě potkaly sebevětší nepříjemnosti a strázně, má láska k Tobě, Zdroji, nikdy neochabne, a každé zhroucení všeho lidského budu chápat jako láskyplnou očistu na cestě k Tobě!“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4“ str.40
Modlete se: „Pane ve jménu lásky k Tobě jsem ochoten rozloučit se s jakýmkoli lidským štěstím, se sexuálními rozkošemi, se ženami, prostě se vším.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4“ str.80
A jakmile u zamilovaného muže orientace na vztahy s milovanou ženou, na její dokonalost a oduševnělost překročí kritickou hranici, pak takovýto muž jednoduše zemře, nebo alespoň těžce onemocní. Jeho život může v první řadě zachránit nemravné, nespravedlivé chování ženy. Když si muž pak uchová lásku, pak lpění na budoucnosti vymizí a odpovídajícím způsobem se omezí i závislost na vztazích, schopnostech a intelektu. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4“ str.41
Když člověk své okolí tvrdě odsuzuje a špatně o něm smýšlí, trpí nejvíce játra.
Když se někoho často dotkneme, nebo naopak propadáme záchvatům ukřivděnosti, pak trpí srdce.
Když se člověk hodně uráží, a to nejen na sebe, ale i na své nejbližší a na situaci, projeví se to na žaludku. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 4 str.29“
„Vyšli jsme z Boha a nosíme jeho částečku v duši. Skrze tuto částečku s ním splýváme. Návrat k Bohu je proto snahou o zvětšení boží částice v naší duši.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 3“ str.101
Oslovily mne myšlenky od: Sergeje Nikolajeviče Lazareva
Níže jsou oskenované stránky z říjnové Regenerace 2012:
Sergej Nikolajevič Lazarev str.1
Sergej Nikolajevič Lazarev str.2
Sergej Nikolajevič Lazarev str.3
Sergej Nikolajevič Lazarev str.4
Proto Kristut říkal, že je snazší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vstoupil do království nebeského. Kristus ale říkal ještě něco: „Blažení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“ Nesmíme opovrhovat ani chudými penězi, ani chudými duchem. Duchovnost se rodí z mravnosti. A mravnost vzniká z lásky k lidem. A lásku, kterou milujeme lidi, dostáváme od Boha. Z lásky k Bohu se rodí láska ke světu a lidem; pak vzniká mravnost, potom duchovnost, a teprve pak to, čemu říkáme civilizační vymoženosti. Pokud si cíl uděláte z jednoho ze stupňů na cestě k Bohu, vaše schodiště se zhroutí.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 3“ str.31
Čím blíž je člověk Bohu, tím větší sílu a větší možnost kontroly nad situacemi získává. Navenek se může hněvat, urážet, hádat se a nevražit – na tom není nic špatného. Hlavní je, aby z duše do našeho nitra pramenila láska. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 3“ str.29
Když člověk svět miluje nad Boha, začíná ztrácet zrak, aby na vnějším světě přestal lpět. Jestliže si za svůj cíl vyvolíme Boha, jsme silní a svou lásku čerpáme z něj, a to je úsvit. Pokud však svým cílem učiníme milovaného člověka, pak o sílu a lásku připravujeme právě jeho, což je vlastně loupež. Právě proto matky, které bezhlavě milují své děti, je nevědomky připravují o zdraví a štěstí! dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 3“ str.44-45
Když se muž v životě často zlobí na ženy a špatně smýšlí buď právě o těchto ženách, nebo o komkoli, kdo pošlapal jeho důvěru a jeho city, je to příští impotent. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 3″ str.80
*** Webové stránky S. N. Lazareva ***
Čistota duše určuje zdraví a osud člověka. Jednoduše řečeno, jakou máme duši, takovou budeme mít i budoucnost.“
Je báječné, když je náš partner schopný, slušný a moudrý, ale pokud je právě tohle hlavní příčina naší lásky, duchovní struktury podléhají zkáze. Základem lásky nemůže být nic pozemského. Základ lásky leží na nebesích. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“ str.186
Z času se rodí prostor i hmota. Vyšlo najevo, že obdivem mládí a opovržlivém vztahem ke stáří a lítostí nad tím, že nám let neustále přibývá, se můžeme dopustit jednoho z nejnebezpečnějších porušení zákonů vesmíru. V božském principu je čas zastaven, neexistuje, kdežto v prostorovém a materiálním světě čas aktivně plodí hmotu a prostor. Kristovo vzkříšení je symbolem trvalé přítomnosti božského principu v pozemském živlu. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“ str.201
Hlavní podmínkou je, že duše se musí bezpodmínečně obracet především k Bohu, nikoliv k hmotným statkům a jiným pozemským hodnotám. Proto se v tomto životě k penězům dostane jen ten, kdo je v minulém životě neměl a ani po nich netoužil.
Autor píše: „Jednou jsem se ve společnosti setkal s mladým, ale velice úspěšným a bohatým mužem. Řekl mi, že peníze rozhazuje napravo nalevo plnými hrstmi, ale že se mu stejně vracejí. Zajímalo mě, jak je to možné. Prohlédl jsem tedy jeho pole a nalezl v něm mohutný svazek s božským principem.
Důvodem byl jeho minulý život, v němž byl mnichem a celý život se modlil, takže i kdyby v tomto životě měl peněz sebevíc, jeho duše k pozemskosti stejně nepřilne. Je nám dovoleno vlastnit jen tolik hmotných statků, kolik je schopna bez újmy unést naše duše. Čím užší je její svazek s božským principem, tím více pozemsých slastí se nám dostává.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2 str. 87 – 88“
Prohlížel jsem na dálku řadu lidí, kteří tvrdí, že navazují kontakty s mimozemskými civilizacemi. Jejich pole vykazovalo charakteristické změny, takže docházelo k porušení nejvyšších zákonů. Ukazuje se, že přímý kontakt s jinými civilizacemi a přímé přenášení informací je pro naši civilizaci nebezpečné a mohlo by vést ke zkáze, ale přitom bude potrestána i civilizace, která by se o takovýto kontakt pokusila. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2 str.160-161“
Sedm smrtelných hříchů
pýcha, obžerství, hněv, lakota, malomyslnost, závist, smilstvo. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
PENÍZE POTŘEBUJEME, ALE ZÁVIDĚT, LITOVAT, ŽE JE SAMI NEMÁME A DOPOUŠTĚT SE KVŮLI TOMU AGRESE JEDNODUŠE NESMÍME. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“ str.91
„Pohrdání nedokonalostí a nízkostí zaplavuje naši duši kolosální agresí, takže člověk zabíjí sebe i jiné, aniž by chápal, proč vlastně. Agrese nás přibíjí k zemi.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2 str.213“
Rakovina je lékem na spásu duše, onemocnění tohoto typu vždy vzniká při poklesu míry lásky v naší duši. A proč právě lásky? Proč je tak nebezpečné potlačovat tento cit? Odpověď na tuto otázku se rodila postupně a trýznivě, ale nakonec jsem ji přece jen dokázal najít. Domy se hroutí, hmotné statky tají jako sníh na sluníčku, dokonce i šaty se obnosí. Časem se rozpadá rodina, mění se naše postavení ve společnosti i naše práce. Naše city však trvají déle než jeden pozemský život, i když i oni podléhají zkáze. Bortí se naše schopnosti, moudrost i všechno, co souvisí s naším životem na Zemi. Během jedné nebo dvou tisícovek vtělení postupně zmizí vše, co souviselo s naším konkrétním pozemským životem. Nevytrácí se jen jedno – láska. To je ten jediný kapitál, který si dokážeme uchovat, takže útok na něj bývá vždy zastaven tvrdě a účinně!!! dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2 str.79“
Pohrdání zabíjí lásku neznatelně. Zatímco nenávist otrhává listí a ohýbá korunu, zášť láme větve a odsudek přeráží kmen, pak pohrdání tiše, ale vytrvale narušuje kořeny. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“ str.77
Ústup lásky(třeba k druhému člověku) znamená, že jsme se oddělili od prapůvodního zdroje, což vede k degradaci naší duchovní a následně i fyzické struktury! dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“
Alkohol, kouření a narkotika blokují vědomí a odpojují pozemskou logiku.
dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Vše, co si zamilujete víc než Boha, vám bude odebráno nebo dokonce zničeno!! dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“
Umění uchovat v sobě lásku za jakýchkoliv situací očišťuje duši daleko účinněji než desítky smrtí, ran, zmrzačení a nemocí, protože když si i v duchovních mukách dokážeme uchovat lásku, dostává se nám možnosti povznést se na vyšší vývojový stupeň, než na jakém stojíme dnes. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“
Peníze si do hrobu nevezmeme, ale moudrost je kapitál,
kterým lze vládnout přes čtyřicet životů, proto je pokušení zříct se Boha tak velké!?!
Ďábel je anděl, který svou moudrost postavil nad moudrost Otce. ;o(
Lidstvo je v posledním století velmi závislé na moudrosti. Úspěchy vědy,
plody vědomé činnosti se staly absolutní hodnotou, proto lidstvo tolik tíhne k satanismu. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Lepší je zkrátka pokora než pýcha. Upřímnost je dokonalým prostředkem očisty od pýchy.
Těžiště našeho zájmu musí spočívat výlučně v lásce k Bohu. Jedině tento pocit skýtá člověku skutečné štěstí. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
..důvodem je vaše nezměrná pýcha, jejímž zdrojem je přílišné lnutí vaší duše k moudrosti. Představte si celou situaci jako člun, plující říčním proudem nad kameny. Ty kameny jsou symbolem peněz, hmotných statků a životního úspěchu. Když v člověku není mnoho pýchy, kameny buší do dna člunu slabě a agrese téměř nevzniká, ani nemoc nemusí přijít. Čím větší je však pýcha, tím silnější je tlak srážející nás k Zemi, vrstva vody se ztenčuje a kameny dno nakonec prorazí. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“
„No dobře, ale i v Bibli se přece praví: Nesesmilníš.“ „Hranice toho, co je a co není hříchem, je v tomto případě téměř neznatelná, a každý případ je natolik individuální, že jedinou mírou viny či neviny může být jedině cit lásky.
Pokud vaše chování a váš vztah zabíjí ve vás či jiném člověku lásku, je to neodpustitelné a trestu neujdete. Ve vesmíru není nic, co by mohlo ospravedlnit zabíjení lásky.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“
Ukazuje se, že energetika žen systémově odpovídá s energetikou Země(=matka a materiálnost a Zemskost), zatímco energetika mužů je totožná s energetikou Slunce(=otec a duchovno) a k početí lidstva došlo v pozemské atmosféře nad jižním pólem. Člověk, který pohrdá ženami, pohrdá i Zemí a vším pozemským, a odsudek a přezíravost nás mocně připoutává ke všemu, co přezíráme a odsuzujeme. Mocné uzemnění pak aktivizuje proces rozpadu ve fyzickém těle. Proto muž pohrdající ženami upadá duchovně a začíná být nemocný a stárnout mnohem dřív, než je běžné. Duchovnost muže je do značné míry dána jeho vztahem k ženě.
Vývojovou spirálou je třeba nahradit dvojitouo spirálou, tedy stavem, kdy by nebyl preferován ani princip pozemský, ani duchovní, ale došlo by k dialektickému provázání a dynamickému vzestupu na vyšší úroveň!!! dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“
Člověk má ve svém těle svoji duši.
Duše tvoří, co do důležitosti 97%, kdežto tělo pouhá 3% každého z nás.
A rozum ovládá lidské chování sotva z 10-15%. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1 a 2/2“
vědomí směřuje k tělu a jeho potřebám, zatímco
podvědomí je soustředěno na Boha a vesmír.
Naše vědomí je ovládáno podvědomím – nikoliv naopak.
Co je to podvědomá agrese? => navenek se usmíváme a nedáváme na sobě nic znát, ale uvnitř nenávidíme a odsuzujeme, aniž bychom si uvědomovali, jak silně to mrzačí nás i naše děti! dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Stále častěji se oháníme Bohem,
a přitom téměř nechápeme, kdo a co to Bůh je. Lneme k penězům a naše děti a vnuci ztrácejí morálku, čest i svědomí. Propadáme tělesným, sexuálním radovánkám, podporujeme sexuální revoluci – a jako blokace těhto snah se náhle objevuje AIDS. Lneme k rodině a osobním vztahům, a hned se množí zrady, rozvody, spory a nešťastné děti. Tíhneme ke komfortu a blahobytu – a životní prostředí na naší Zemi se vůčihledě zhoršuje. Nedokonalost duchovní se mění v nedokonalost fyzickou a jakékoliv vnější úsilí není schopné vyřešit problém definitivně. I když se sebevíc snažíme zachránit životní prostředí před zkázou a lidstvo před degenerací a neplodností, bez duchovní harmonie do zítřka nevkročíme, a zde osobní snahy každého z nás buď ničí, nebo naopak zachraňují lidstvo. dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“