V příštích letech bude důležité spojit se zase sám se sebou. A uvěřit v Boha a Vyšší síly a odevzdat se jim. Každý den prosbou, modlitbou vlastními slovy tohle spojení zesilovat a navyšovat tím i svou důvěru v Boha. Bůh je pro mne univerzální supervědomí, supersíla, vesmírný super počítač, který ví absolutně o všem. Prvotní energie Stvoření všeho obsažená ve všem. Někým nazývaná Zdroj, jiným Absolutno, Supervědomí, Jednota. energie a vibrace tak silné, že jsou v nás a kolem nás dostatečně utlumeny, abychom neshořeli.

Kdo žije v absolutním odevzdání Bohu, ten zvládne úplně vše. A ví, že lidské tělo je jen schránka, kterou rozhýbává naše duše umístěná v oblasti brzlíku. A když přijdeme o tělo, tak se naše duše přesouvá jinam.

Energie proudící na tuhle planetu zesilují a spousta lidí je vyčerpaných. Právě absolutní důvěra v Boha dokáže překonat úplně vše. Utlumit každou bolest a trápení. Dodat energii k naplněnému životu a k práci na sobě. Povzbudit, když je ouvej.

Tento vesmírný super-stvořitelský-nejdokonalejší-počítač navíc svým věrným a oddaným dokáže ledasco odpustit a vymazat z jejich karmické zátěže. A někdy na ně má také zvýšené nároky, protože kdo chce kráčet blíže této supersíle, ten se musí nejdříve očistit skutky a činy. A myšlením i konáním.  Zamilovat se do Boha, milovat Boha  a dát ho na první místo i před své blízké. Pak, díky němu zažije i ke svým blízkým úplně jiný druh lásky. Lásky bez hranic.