Stromy jsou úžasné bytosti. Sídlí v nich různé entity, dévy. Dávají nám stín, vylepšují ovzduší, zadržují vodu a vláhu v krajině. Za svůj život dokáže vzrostlý strom v průměru absorbovat jednu tunu oxidu uhličitého. Za jediný rok dokáže absorbovat množství uhlíku, které vyprodukuje automobil za 42 000 km jízdy. A také odstraní dost nečistot ze vzduchu. Za jediný rok vyrobí strom 120 kg kyslíku. To je množství pro 2 lidi na rok.
Podle lesníků a odborníků již nejsme daleko od stavu, kdy Česká republika bude zemí s nejvyšší mírou odlesnění na světě. Nebude to tedy hořící Sibiř ani Brazílie, kde bude vzduch v daleko horším stavu co dříve.  Ale pocítíme to hlavě my tady a takhle špatně na tom naše lesy nebyly stovky let. Možná tisíce.
Nyní se začíná mluvit o tom, že kvůli kůrovcové kalamitě bude třeba zasadit příští roky až 20 000 000 000. Ano, ta číslovka vypadá děsivě, je to 20 miliard stromů… Někdy až polovinu sazenic sežerou srnky a jiná zvěř, nebo to uschne a vysazuje se další várka. Hlavní problém, ale vidím ve svém okolí v tom, že spousta napadených stromů už rok stojí, nestíhají je kácet a hlavně na ně nemají odbyt. Tím, že se nemocné stromy nekácí, kůrovec napadne i ty zatím zdravé a pokácí se tak celé plochy. Zoufale chybí tisíce pracovníků na kácení, odvoz, pálení napadené kůry a větví.
A ti malí vlastníci lesů jsou v pasti. Už takhle mají za kubík po odečtení nákladů za těžbu a provizi prodejce jen cca  550Kč a cena se bude dál snižovat. Naše dřevo, jedna z nejcennějších komodit se vozí do zahraničí a i do daleké Číny. 
 Příští roky bude cena za dřevo klesat, a až smrků bude minimum, výrazně vzroste a zdraží vše ze dřeva vyráběné. Cena je však pro mne až to poslední, hlavní je co to udělá s prostředím pro nás všechny.  Spousta lidí si ani neuvědomuje, jak velký dopad to bude mít na kvalitu ovzduší u nás.  V kombinaci s množstvím betonu ve městech a zesilujícím ozařováním a elektrosmogem – nic pozitivního. Dá se nad to povznést, ale situaci to nepomůže.