Zmiňoval jsem tady několikrát možnosti práce s energii bytosti zvané Ježíš Kristus. Ještě k tomu něco napíšu ze svých zkušeností. Mnou zkreslených. Přes můj vlastní filtr současného vědomí, který neznamená, že z většího nadhledu je skutečně pravdivý a univerzální Pravdou.

Je to velmi mocná živá bytosti. Pokud se povzneseme na ty manipulativní a lživé názory, které kolem této velké Duše vytvořili církevní manipulátoři, můžeme se s ním kdykoliv spojit. Kolem jeho příběhu, kolem jeho zabití, mučení bylo týmem čarodějů císaře Konstantina vytvořeno spousty falešných příběhů. Jak to bylo doopravdy se těžko určuje, on sám o tom nechce mluvit a komunikace s ním přes astrální svět a přes světy duchovní je zkreslena neuchopením možnosti časové linky v prostoru mimo čas – astrálním. Když to chceme převést sem „dolů“ v prostoru třetí dimenze ohraničeném realitou času a prostoru ve hmotě.
Dalo by se říct, že nebylo žádné ukřižování ( nechci o tomhle vést polemiku, sám nevím co se skutečně kdy stalo, ale naciťuji srdcem a to je jediná možná cesta k poznání pravdy ve všem ) v Jeruzalémě a vše bylo nakonec úplně jinak. Tolika různými projekcemi tohle bylo přetvořeno, manipulováno. V tomhle životě se k této bytosti snažím více přiblížit a spojovat se s ním vědomě… Zatím jsem v tomhle začátečník a snad mi bude Bohem a jím samotným dovoleno procítit více mystických spojení. Jak říkal včera kamarád ( můj přítel z dávných inkarnací, ke kterému mám blízko i v tomto vtělení ), který s Ježíšem Kristem hodně pracuje poslední čas – večer a s ním tahle mocná bytosti uléhala do postele, když šel spát. Ve spojení, v lásce a harmonii a i k jeho ochraně. Je velmi daleko.
Mám pár zážitků z nepatrné práce s ním. Mystické povznášející stavy, které člověku dají impuls k ještě větší práci na sobě na cestě k Bohu. Víc než sebevětší majetek, který si nikdo z této inkarnace neodnese do světů jemněhmotných.
A to lidé dělají hrozné věci, skutky a činy kvůli většímu a většímu majetku. A tím si ubližují velmi. K čemu jim je, když hromaděním majetku za každou cenu, někdy bezcitným jednáním oberou v honbě za mamonem své blízké, podrazí kamarády, známé i cizí lidi. Nasekají si další karmické zápletky a jsou nuceni odstraňovat příčiny a následky svých jednání. Čím větší prohřešky, tím větší zatížení a často i odpojení od Boha, od sebe, které vyřeší jen silná neMOC, destrukce, utrpení, bolest těla a hlavně Ducha. Protože všichni jsme tady duše zavřené v tělech, ve škole skutečností, prožitků a uchopení. Všichni. Pokud by každý člověk na této planetě byl plně vědom této pravdy a byl ve spojení s tou božskou částicí, kterou má umístěnou ve svém brzlíku – v místě kde sídlí jeho duše… zavřená v jeho těle – v té schránce co obývá na nepatrný časový úsek jeho nesmrtelná duše.
Duchovní vyspělost člověka – Duše se pozná podle jeho skutků, činů a chování – ne podle řečí. Podle toho, zda jdou skutečně ke Světlu a ctí Božský řád a Vesmírné zákony . Nebo se Světlu vzdalují…
Skutečně vyspělá duše ( bez ohledu na nějaké schopnosti, ovládnutí magie, Kabaly, Reiki a dalších bludných pramínků energie místo napojení na Světlo a Zdroj Boží … a podobných pastí ega ve spojení s Bohem často destrukčních ) neprovádí magické útoky, manipulace, odsávání energie a peněz z kapes méně magicky teď vyspělých, spaní se studentkami a studenty byť i zadán vztahem a podobné neharmonické destrukce sebe samotného.
Kdyby se všichni propojovali sami se sebou, s Bohem, s Kristem…a s Duchem Svatým jakožto vykonavatelem jejich záření a Světla – nebyly by války, chudoba ducha ani materiální, žili bychom tady v nižších Světech všichni ve větším spojeni s přírodou. a ve větší integraci.

Kristus přichází se zlatou energii, zlatou barvou. Ježíš byl člověk z masa a kostí, byť syn Boží. ALE všichni, úplně všichni v sobě máme Božskou částici a jsme jeho děti. Děti Boha Stvořitele. Jak rád říkávám, Bůh své věrné neopouští. Své služebníky, rytíře. Ti, kteří slíbili věrnost Bohu, Kristu, Duchu Svatému navždy, na věky věků a v některých vtěleních k němu měli už blíže. Když jim bylo dovoleno s v souladu s plánem jejich Duše, k povznesení Ducha nad světem konzumu, materialismu, k odproštění nad omezujícím systémem čarodějů vlastnící tuhle planetu….) Jupí:) Většina z nás má za sebou životy více VĚDOMÉ a více BOHAfrekvěnční.
NO a Ježíš byl korunován titulem KRISTUS. Kristus je titul duchovní, které dostávají bytosti velmi pokročilé. Vstupují na různé planety v určitý čas a k povznesení Ducha jejich obyvatel. V mystickém spojení přichází zlatá energie. Barvy zlaté nadpozemské záře, frekvence i jemnohustoty. Kristus = zlatý kříž – ten jež ho v Bohu ovládá. Tuhle transformační hranici. V duchovních světech najdeme spousty iniciačních symbolů ve tvaru zářičů ( v jednoduchosti symbolů je Síla ) obdélníků, křížů, hvězd, srpku měsíce, znaku Slunce. V jedné vzpomínce na můj asi 1 200 let starý život na této planetě, kdy jsem byl velekněz a mág, jsem v Římě svým žákům uděloval symboly, hodnosti hvězd, srpků měsíce atd…podle toho jak rostli. Propojené a živé symboly.
K povznesení Ducha můžeme kdykoliv Ježíše Krista poprosit o spojení, ať do nás vstoupí, léči nás, naplní nás větší duchovností. Stačí ho jen poprosit ať nás léčí svou čistou, opravdovou energií. Rozsvítit tu Božskou částečku v nás, koncentrovat se na ni, vizualizovat si světlo i Světlo Boží Tvůrce a tvůrčí pro nás. S tímhle pracuje spousta lidí na pobytech ve tmě – kdy až v úplné tmě, v sobě a ze sebe vytáhnout, rozsvítí z hloubky sebe sama tohle Světlo Boží – stvořené Stvořitelem – tvůrcem sebe samým. Jak je prezentováno: Co nahoře ( mimo naše duchovní srdce a náš mikroVesmír ) to dole ( v našem srdci a MikroVesmíru ). Propojit to mimo nás s tím v nás. Propojit v sobě KŘÍŽ, tu vertikálu nahoru k Bohu s tím v sobě a horizontálu tady na Zemi. Aktivovat síly zemské i nebeské tímto. Vše propojit.

Kristovo vědomí: tohle není a nikdy nemělo v té jeho čistotě nic společného s církví, náboženstvími, sektami, prospěchem, mocí. Tento manipulativní příběh kolem toho udělali tihle falešní mocipání se špinavou karmou ( ve skutečnosti ne mocní, ale nemocní ), kteří touhle manipulací ovládli obrovské masy nevědomých a i pokořených vědomých. Ale každý jsme sobě Bohem a tvoříme si svou realitu, své světy. Protože jak říká kamarád: cokoliv co chceš si můžeš vytvořit. Důležitá je jen víra a důvěra a udělat ten krok k tomu. Tak konejme.:) A je pro nás nakonec úplně nepodstatné, kdy skutečně Ježíš žil, zda umřel sám nebo ho zabila církev. Důležité je se s ním spojit, kdo opravdu chce.

Koncem ledna 2019 končí jedno zhruba 12ti měsíční silné období pravdy a transformací, ve kterém se dá Bohu přiblížit i oddálit. Pak to trošku zjemní a zmenší se tlak na nás všechny a začnou další transformace. SiInější a zábavnější.:):):)