Blíží se doba, kdy bude očištěno učení Ježíše Krista. Duchovně nejpokročilejšího člověka co tady poslední tisíce let byl. Na této planetě.
Nazývám to čistým křesťanstvím či předkřesťanstvim. Protože lidé byli křtění vodním křtem. Křest – křesťanství. Kdy Křtitel stáhne silnou energii přes sebe z vrchu, požádá Krista o křtění jeho jménem a prosí o dar Ducha Svatého pro křtěného. O naplnění touhle božskou energii. A ponoření do vody během Křestu, vypálí tyhle energie do křtěného.
S důrazem na morálku, etiku, rodinu, spolupráci, láska,pokoru a žití v pravdě. To je učení Ježíše. O kterém církve vymyslely spousty lži.
Učení pravdy. A světla.
Tedy žádné církevní a sektářské strašení, lži, manipulace, hříchy a hrozby neposlušným peklem, braní desátku či dokonce umsrceni, upálení, utopeni a sebrání celého majetku.
Pokud se splní dávné proroctví, a tento papež bude poslední a dojde k vymeteni Vatikánu od černoty, pedofilie, temných rituálů a zbavení se této nejmocnější a nejprolhanější organizace na této planetě, nastane na této planetě doba zlatého věku. Dnešní noc byla v astralu rušná a jsme zase o kousek blíž. Vatikánská hydra je mocná ( i ne- mocná ), těžko říct zda to bude trval roky nebo ještě desítky let. Ale její konec se blíží.