Včera přijela na pobyt ve tmě kamarádka. Vědma ze Slovenska. Informace od ní většinou fakt vychází, plní se. Navíc to není byznys vědma a lidem radí většinou zdarma, nebo třeba za dvě, tři stovky – aby se vyrovnaly energie mezi oběma za její energetický výdej. Před nástupem do tmy, jí udělaly další dvě kamarádky, co tady byly na návštěvě, očistný rituál. Během chvíle bylo na louce asi 200 bytostí. Hlavně různé kněžky v kápích, z různých dimenzí. Třeba z doby hyperborejské a z vymazaných civilizací Atlantidy a Lemurie. Kamarádka má za sebou pár životů kněžky v různých chrámech. V nich pracovaly třeba i s posvátnou sexualitou. Kdy se třeba spojovaly s různými zasvěcenci, panovníky a otevíraly v nich různé schopnosti, napojení. Uváděly je do různých mystérii, které se otvírají jen po spojení muže a ženy během posvátné sexuality. V chrámech byly hierarchie kněžek, od novicek po učitelky a tyto chrámy byly rozsety různě po planetě. Také věštily a léčily. Hlavně ta práce s posvátným spojením s muži, byla církvemi úplně zamlčena, vymazána z historie. Tak jak byl potlačen ženský princip.
Kamarádka jezdí na různá místa a tam pracuje s energetikou míst a bytostí. S kameny, menhiry, se stroji jiných civilizací, v chrámech pohanských i církevních.
A setkává se tam s různými nehmotnými bytostmi. Do tmy si nakonec jako podporu a k práci v ní, vybrala 3 z nich