Když je žák připraven, učitel se objeví…
Prý.:) Ve skutečnosti je to tak, že mistr, učitel si vždy sám svého žáka vybere. Když zahlédne na živo ( nebo častěji v astrálu ) někoho, kdo je hoden pokračování jeho linie, učení. A hlavně jeho času a energie. A i mistr se občas spálí, a ztratí čas se žákem, který si v určité chvíli vybere špatnou křižovatku.
Jakmile někdo touží jít určitou cestou, konkrétním učením, školou, linii, začne s tím pracovat ve své mysli, dělat změny ve svém životě a úsilí je časem odměněno. U těch co vytrvaji a zvládnou základní zkoušky. Ti co to nezvládnou, nestojí v této inkarnaci za námahu. Protože opravdová duchovní cesta je dřina. Zábavná a Pravdivá a je to to jediné co má pro duši opravdu smysl.
V této inkarnaci jsem zatím opravdového mistra ve hmotném těle neměl, tak snad už brzy přijde.