Dobrý den, mohla bych poprosit o objasnění pojmu „mínusová karma“? Děkuji!
Můj názor na karmu je ovlivněným mým filtrem vnímání. Za mne si ji nejsnáze představíme jako počítadlo, tachometr.
99% duší vstupuje do inkarnací v lidském těle na této planetě s mínusovou karmou. Nedobrovolně.  Zbylé jedno % sem jde pomáhat ostatním.
Ta Božská videohra s karmickým počítadlem je nekompromisně spravedlivá a přesná. Bůh, Stvořitel jako absolutně dokonalý počítač, řídící tuhle dokonalou videohru se nikdy nemýlí. Každý máme na svém počítadle přesnou momentální karmickou zátěž. Za vraždu je třeba milion mínusových bodů, za pomoc s nákupem cizí babičce pak 50+. Čistým životem v pravdě posunujeme pomalu a trpělivě počítadlo do plusu. I velká bolest, utrpení, strádání, pokud je přijata v pokoře velmi urychluje očistu karmy do plusu.
Příklad Petra Nováková se duchovnu věnuje už několikátou inkarnaci. Před 3 inkarnacemi, v těle Bohdany byla známou bylinkářkou a  vědmou v jedné vesnici na Moravě. Ale jak se dělo často, i ona se za peníz nechávala najímat na různé čáry a kletby. Měla sílu, tak její kletby byly velmi silné a dost rodů, rodin sekají i dnes.  A zabila dost lidí tímto. Pořád, jak už tomu tak je kletby a prokletí, u většiny rodů nejsou stále deaktivovány. Do těla Petry vstoupila její duše s mínus 928 323 body. Teď je jí 30let a protože na sobě hodně pracuje, odevzdala se Bohu a nedělá vědomě moc špatných věcí, snaží se dodržovat nebeské zákony, pomáhat trpícím a pracuje jako zdravotní sestra, má její karmická zátěž aktuálně skóre: mínus 400 000 bodů. Pokud bude na této světelné cestě pokračovat, může v 58 letech dostat svou mínusovou karmu na nulu a další roky dokonce do plusu. Pokud udělá vše ideálně, bude umírat v 90 letech s + 423 122 body. A to jí poskytne spoustu přínosných bonusů pro její další inkarnaci. Může samozřejmě klopýtnout v těžkých dobách , ale věřme  jí, že to zvládne. Petra si často říká: co jsme komu udělala špatného, že mám tak těžký život. A tohle si říká spousta slušných lidí, kteří v této inkarnaci nikomu neškodí a sklízí karmickou setbu z dřívějších životů.
Oproti tomu nejmenovaný duchovní guru vstoupil do inkarnace s mínus 2 000 000 body a aktuálně je na mínus 9 000 000 protože ublížil a stále ubližuje spoustě lidem. Nejen, že nic ze své karmy nevyčistil, ale ještě stále padá dolů. Co je mu platné, že  mám v tomhle těle aktivovánu spoustu ezo schopností, je pokročilý astrální cestovatel, jasnovidný, když  lidem nepomáhá, ale škodí?  Bude muset zase na tuhle planetu, sem do nízké 3. dimenze a napravovat tady několik životů pomalu a poctivě. Do té doby, jak říkají svatí poustevníci: nebude stačit sušit své slzy.