Je zábavné pozorovat některé ty karmické smyčky a přesahy inkarnací. Na této planetě jsou třeba aktuálně inkarnování v lidských tělech i duše, které kdys přilétávaly ve vesmírných lodích, v mimozemských tělech do Egypta a na zdejších nevyspělých lidech dělali genetické pokusy a zvěrstva. A na cokoliv spojeného s Egyptem teď reagují se zděšením a duše těch tehdejších obětí ( těch těžkých operací a černé magie ) po nich vědomě a častěji nevědomě jdou. Stále to ve většině případů nemají z obou stran dořešeno. Znám jednu u Prahy žijící ženu, dělá duch. učitelku, reikistku – patřila k těm řezníkům, porušujících vesmírné zákony a stále nemá vyčištěno.
A pak ty dynastie faraonů, také duší z určitých planet, které sem přiletěly a ovládly zaostalé barbary tenkrát. A podobně to bylo třeba v Japonsku ( císařská rodina, mimozemšťané z jiné planety ) a v Indii a v Evropě a v Amazonii a jinde. V indii stále praktikují ten jejich kastovní systém, kdy jsou role a hierarchie rozděleny. V západním světě, ve hře na demokracii to platí také, jen si lidé myslí, že vládnou politici. Většina těchto rodin co nejdéle udržovala čistotu linie ( tu jejich modrou krev ), tím, že měli děti jen mezi sebou. Ale touha po sexu, potom největším ze všech pudů, způsobovala, že se rodila spousta, jak tomu oni říkají „bastardů“, křížením jich a běžných lidí té doby. A nejen té doby, děje se to stále.
Krev je jedna z nejvzácnějších tekutin na planetě. A pokrevní linie „vládců“, jsou jedno z nejvíce střežených tajemství této planety. Tzv. černá italská šlechta, ty staré šlechtické rodiny, jsou v zákrytu médii i nyní.
Stejně tak se nepíše o těch tajných řádech ochránců mystérií, osob a míst, bran…, kteří tu jsou už tisíce let a bojovaly proti tyranii a zločinům církví. A neexistují o nich záznamy. Píše se jen o templářích a podobných spolcích.
Tyhle tajné řády chránili před církví a konkurencí i rodinu Ježíše Krista ve Francii. A jeho potomky a Máří Magdalenu. No a chrání je stále. Ty co ještě žijí v utajení před veřejností, ale pronásledováni Vatikánskými. Zatímco si drtivá většina lidí myslí, že Ježíš děti neměl, nic nenapsal… A jak říkají svědci Jehovovi: že by Jehova nikdy nedopustil, aby bible byla nějak zfalšována. A spoustu dalších lží církve.
Blahoslaveni chudí duchem.
Ty pokrevní linie vládců – nyní rozdělené do, tipuji: 50-300 rodin rozsetých po celé planetě, vychází z 1-3 rodin původních. To jsou ti vládcové této planety, čarodějové s výcvikem okultních zákonů a věd už od dětství. Používající mimozemské technologie, dožívající se v plném zdraví kolem 100 let a pak karmickou smyčkou v astrálu, vracející se zpět do rodové linie, jako dítě svých potomků. Jsou to oni, kteří vládnou v pozadí a hrají s běžnými lidmi všechny ty hry.
Tak jako většina z nás, i já jsem byl častěji inkarnován mimo tuhle zaostalou planetu, v tělech různých mimozemšťanů. Je zajímavé, v rozšířeném vědomí sledovat, jak se v pološeru mění něčí obličej ( nebo váš vlastní v zrcadle, když se budete dívat do zrcadla, v pološeru a díváte se rozostřeně nebo v rozšířeném vědomí ) a jako ve filmu tam běží změny obličejů, jeho různých inkarnacích. Někdy ty mimozemské obličeje jsou až děsivé pro lidskou nervovou soustavu.:)
Na planetě Země jsem inkarnován teď, předtím jsem měl dva životy na jiných planetách, a ještě předtím jsem byl tady v Tibetu. Proto mám k Tibetu blízko. Na úrovni mimo časoprostorové se dá koneckonců napojit i na tento tibetský život a na všechny naše životy budoucí i minulé, mimo časovou osu a smyčku. Tady a teď. Ohraničeno prostorem, ale v bezčasovosti nesmrtelné duše. Proto beru i tyhle hry, těchto vládců pocházejících jen z o něco vyšších dimenzí, jako další hru ke studiu naší duše. Ono jak to je a bylo doopravdy není pro vývoj duše stejně důležité. Důležité je jen nikomu neškodit, pomáhat druhým vyčistit svou karmu a pracovat na sobě. A ani to není málo.