O nic jiného na duchovní cestě nejde.
I ty nejúžasnější duchovní schopnosti ( jasnovidnost, levitace, teleportace, čtení myšlenek, dálkové vidění, astrální cestování , moudrost apod. ) jsou pořád jen schopnosti a dary. Pokud člověk nedokáže vyčistit do konce své inkarnace svou karmickou zátěž, tak mu ty schopnosti byly brzdou a k ničemu. A někdy i prokletím, které ho dohnalo do černé magie, duchovní pýchy a nárůstu ega a chlubivosti, chvástání a plácání nesmyslů, manipulace odpojených a nevidících., zneužití moci vidění do více světů..
Druhou důležitou oblastí duchovní cesty je vědomá smrt. Vědět kam přesně jdete, kudy tam dojdete, co k tomu potřebujete, aby jste svou příští inkarnaci měli co nejradostnější a v co nejsvětelnějších světech bez válek a utrpení.
Pracovat na sobě tak, aby jste po smrti neztratil vědomí, ale zůstal bdělí po celou dobu. A věděl co přesně v který čas dělat, aby jste nedopadl jako většina, kterou to po ztrátě vědomí někde vyplivne a někde skončí. Ideálně už být vědom toho, že nejsme tělo ani mysl, ale nekonečné, ryzí božské vědomí, které neomezeno prostorem a časem nemá hranic ani omezení…
Vyčistit karmu slušným, poctivým jednáním, dodržováním nebeských zákonů: nekrást, nepodvádět, pomáhat slabším, neubližovat, být věrný, čestný, spolehlivý, pokorný, štědrý, dobrosrdečný atd.
Vědomé smrti lze dosáhnout i modlitbami, prosbami o pomoc bytosti pokročilejší, které těm ctnostným rády pomohou.
I dnes se s tím dá začít a stát se ctnostným člověkem co se bude snažit už nešlápnout vedle. A pokud uklouzne, Božská prozřetelnost a druzí mu podají pomocnou ruku. Všichni jsme z jednoho Zdroje, všichni se jednou ke Stvořiteli vrátíme a rozplyneme své tělo do věčné neomezenosti. Všichni si navzájem pomůžeme, protože jen spolu jsme silní. Jeden celek bez hranic. Čili pomocí druhým, pomáháme hlavně sobě. Tak i tak.