Co znamená „jít ve Světle“?

Dodržovat nebeské zákony. Žít ctnosti srdce. Oboje je náročné žít a udržet v dnešním nemocném světě. Proto čím vědomější a více napojený člověk, tím větší jsou na něj karmické nároky. A čím blíže jsou vibračně lidé k Bohu tím přísnější metr je měří. Přešlapy se odčiňují i hned.
Osvícení nerovná se zákonitě Cestě ve Světle. Je to prozření, Probuzení, Realizace. Nestanete se dokonalou bytostí. Drtikolovci mají rčení: kdo měl rád před Osvícením holky, má i po něm rád holky. A kdo měl rád vdolky, pořád má rád vdolky.
Osvícení je navíc více stupňů v indických naukách. 4 stupně v theravádovém buddhismu. Stupně a mezistupně v různých líniích, naukách. Procítění,  nacítění, ošahání si různých „stavů. Zažití, ochutnání Jednoty a pak její trvalé žití je také velký rozdíl. Ani člověk žijící v trvalém Osvícení není často apatický k bezpráví, násilí, zneužívání slabších, a koná.
Zážitek posvátna naplňuje tělo blahem na všech úrovních. Je to euforický pocit, když vás prostoupí událost Posvátna a vy jen blaženě koukáte s úctou a pokorou, na události co nás neskonale převyšují.