Pokud se chcete dozvědět více o zákulisí Ježíše Krista..že většina těch pohádek Vatikánských církevníků jsou jejich lži ke strašení a moci nad lidmi, doporučuji jeden text pravdě velmi blízký. Který stejně jako zasvěcenci uvádí, že Ježíš Kristus měl děti, byl králem pokrevní linie, prošel výcvikem mystérií a kněžích, Jeho manželkou byla Máří Magdalena, že církev zabila spoustu jeho blízkých…že kladl důraz na čistotu chování, morálku, činy, pomoc lidem…že ženy v té době brali absolutně za rovnocenné a ženy byly dokonce vysokými kněžími…tak jako třeba Máří Magdalena – manželka Ježíše Krista. Krále Rybáře, kdy rybář je ten kdo křtí vodou a rybou je nazýván ten co chce pokřtít. A jak už jsem kdys psal o vodním křestu = voda je nosič a třeba Jan Křtitel se napojil nahoru přes své temeno, stáhl přes sebe tu božskou energii a rybu tím ve vodě pokřtil – vypálil to do ní jako na cédéčko.:)
A i v dnešní době je vodní křest velmi účinný a mocný.
Byla to šlechta, kdo měl své písaře a archívy, a na které občas ani vrazi z Vatikánu se svou inkvizicí a křižáky nedokázali dosáhnout. Obzvlášť na ty ve Skotsku. Nemohli tak pálit jejich kroniky, knihy. A zabíjet potomky Krista. Hezky zpracované a nějaké klíče najdete i ve filmu Šifra mistra Leonarda.
Stále existují různé tajné řády, bratrstva zasvěcenců s výcvikem nejen v astrálu a duchovních světech, kde se informace předávají ústně už tisíce let.
V budoucnu bude jméno Krista očištěno… církevní mocenská skupina z Vatikánu, která má na rukou krev desítek milionů nevinných bude transformována, o tomhle papeži se říká, že už je díky Bohu tím posledním podle předpovědí. Už aby to bylo.:)
Autor knihy Svatý Grál -Laurence Gardner je genealog pracující pro desítky královských rodin v Evropě, ústavní historik, člen Společnosti skotských antikvářů, rytíř řádu St. Germain, rytíř templářů St. Anthony, prezidentský atašé Evropského koncilu princů, představený keltské církve Svaté rodiny sv. Columby. Jako takový má přístup do mnoha soukromých historických archivů šlechty, rytířských řádů a dalších neveřejných institucí a jeho knihy, přestože velice čtivé, jsou spíše vědeckými díly, opíranými o stovky citovaných důkazů a zdrojů. Na toto téma napsal již několik celosvětově velice úspěšných knih. A postupně, při tvoření rodokmenů královských rodin došel k tomu zasvěcencům známému: že se hodně z nich potkává u pokrevní linie Krista…
Ke stažení zdarma viz. odkaz

https://ulozto.cz/file/KnfMVd5H6jXD/gardner-laurence-svaty-gral-docx?fbclid=IwAR1nXeCG2xhNnWAjz-ZUQnMYzYOjijVGjIrs1O9JXOW-o7ZlJyT-wn4qpdM