S čím se dá pracovat během pobytu ve tmě. A nejen ve tmě.:)

V  ústraní, kde máte klid na to, dostat se hluboko dovnitř sebe, se dá udělat mnoho.

Vyprosit si iniciaci, aktivaci, oživení svého, vědomého kontaktu se svou vlastní duší. Která řídí tělo, ve kterém právě v této inkarnaci jste. A ji řídí vaše Vyšší Já, které řídí fragmenty vaší duše ve všech vašich inkarnacích najednou, protože vše je živé a čas neexistuje.
Jde vstupovat do těl různých vašich inkarnací, přesunem vašeho Vědomí a vstupu přes časovou osu do jiné frekvence. Vracet se v čase, po časové ose, protože čas neexistuje a jen přecházíte do jiných frekvenčních vrstev Bytí.
Pak, když je dovoleno, vyprosit si znovu-napojení, na svou duchovní linii. Ta dokáže člověka vést, učit, chránit. K tomu se dělají různé aktivace, iniciace. Staví se stavby v páteřním kanálu osvícenými mistry k ukotvení, zesílení tohohle…
Alfa a omega cesty k Osvícení je vyčištění páteřního kanálu – sušumny. Od různých karmických bloků ( některé si tam dáváme sami, aby se nám neotevřely schopnosti, vidění, které by nás zase mohlo svést z cesty ve Světle ) v něm až po přesuny Vědomí v něm. Naučit se přesunout své Vědomí ( nejsme mysl ani mozek ani myšlenky ani tělo, jen ryzí, čisté Vědomí a žití stavu Já Jsem ).
Přesouvat své Vědomí uvnitř sebe tak hluboce a jemně, že najdeme uvnitř své hrudi vnitřní dech. Ten aktivovat, ovládnout, rozpustit, po-výšit. Otevřít vidění, třetí oko, až po jasnovidnost. Transfér vědomí třebas tibetskou Phowou…
Rozzářit své duchovní srdce na pravé straně hrudi. Kdy později je rozšířeno v celé hrudi, středu. A je velké, obrovské. Vysílač i přijímač, Koruna koruny.
Podobně jako, když se praktikuje jedna ze šesti tajných nauk Naropy – Tummo vnitřní oheň, kdy si praktikující koncentrací zafixuje, červené, duté tělo a ty tři kanály v těle. Hlavně ten centrální – mateřský – sušumnu, kdy jako strom má svůj centrální kořen, kmen, tak i lidé mají ten hlavní kmen v těle. Alfa a omega- zase. Vaše tělo je pak podobno kotli, co se ohřívá. Praktikující si zapnou topení uvnitř svého těla… Mistři pak dokáží i ve vysokém mrazu rozpustiit led kolem sebe… Náš kocour je také mistr. Leží na nás v jedné chvíli zapne své vnitřní topení a hřeje jako radiátor.
 Možno pročistit kundalini šakti sušumnu natolik, že se otevře vodotrysk energie Božské kundalini Vědomí korunou. Poprosit ochránkyni nauky Phowa a praktikovat vymístění svého Vědomí ze sušumny už za života…,  Šréé, Hííík, trpělivě, vytrvale, odvážně. Z těla ven a zase dovnitř. Zprůchodnit tu Cestu do Barda… úzký otvor… ze chřtánu Orla, emanace Síly…
Do duchovního srdce i do páteřního kanálu, lze si lecos od vyšších bytostí vyprosit: přijdete na to, co vše je možné a od koho všeho je co možné. Od Krista po různé další mistry.
Dají se vyprosit všemožné „berličky“, které posilují senzitivitu tělesného stroje a možnost cestovat do světů duchovních, astrálních, nebeských a jiných.
Podpůrné jemnohmotné koruny na naši korunní čakru. Antény, paroží atd., to co zesiluje vysílače a přijímače senzitivity. Kdy vyčištěný páteřní kanál aktivuje různé vnitřní obrazovky, ovladače těla, a všelijaké dary a schopnosti. Kdy mistři nejvyšší pak všechny tyhle dary odhazují a jdou vstříc nejvyššímu trvalému Osvícení. Teprve po smrti fyzického těla se však Osvícený mistr definitivně rozhoduje zda ukončí kolečko inkarnací nebo v nejvyšším soucitu zase dobrovolně vstoupí do dalšího těla na nějaké planetě. I tohle všechno je jen hra během studia napříč inkarnacemi.:)
Čarodějové, chaptajové, šamani pak mají na svém astrálním těle různá udělátka, přístroje na cestování, vidění, maskování, přesuny.
Nejen ve tmě se dají vyprosit různé další dary a možnosti, kterými se dá pomáhat lidem. Vstup do Akáši. Od částečného až po plný vstup do všech částí Akáši. To je třeba vyprosit, vyčekat a hlavně: osvědčit se. Kdy po zneužití informací z Akáši dochází k omezení, zavření vstupu.
Hlavně se nenechte lapit do víru škubání neprobuzených, slabších, ne-mocných.  A nespadněte zase do hmoty, jen proto, že předtím, než se vám něco málo na vaší duchovní cestě otevřelo, jste byly chudé myši kostelní…a škubáním slabších o jejich energie, peníze, to chcete dohnat. A spadnete do hmoty, chtíčů, mamonu… a Světlo je pryč.:) Zkasírovat prosté duše o něco co vám nenáleží je hloupé…v dalších inkarnacích se sejdete a budete jim vracet.  Srovnat energie.
Ve Vesmíru je mnoho dalších vědomostních udělátek. Od různých informačních databank, po různé studnice moudrosti, galaktické portály, je toho mnoho.
A třeba i možnost vstupovat do roviny příčin a následků. Tam kde vše vzniká a zaniká. Ze skutků a činů až po jejich karmické následky. Mistři tam dokáží lecos pro pacienty vyčistit, vymazat, vyprosit a během krátké chvíle je třeba karmická smyčka pacientky tam změněna, že se zvedá z vozíčku a po dvaceti letech zase dokáže chodit.
Vyprosit si svého duchovního učitele. Opravdového, který vás povede více inkarnací a propojíte se na více inkarnaci. Kdy se iniciačně spojíte, vloží do vás…, napojí vás na svou duchovní linii a to vám dodá sílu, energii, ochranu, vedení, učení atd.
Ti největší mistři se nepotřebují na nic hrát. Nepotřebují se chlubit ani předvádět.  Uleví někomu, sundají z něj balvan, tíhu, odvedou z něj entitu, přivtělenou duši, démona a není třeba to zmiňovat a skromně jdou dál.:) Nepotřebují si hrát na nějaké uctívání, tituly, oslovování.  Ani ponižovat začátečníky a malé mníšky na cestě pohlavky, políváním horkým voskem a bitím. Ani se povyšovat nad zatím neprobuzenými. A o tom je cesta pokory také.:) Ti nejpokročilejší, nejsvětelnější jsou často velmi skromní.  Zároveň upřímní, přímí a pevní ve víře, disciplíně a odevzdaní Cestě.