Moudrý muž, ruský léčitel a autor mnoha knih, Lazarev, napsal moc hezké shrnutí:
1. Vždy a všude zachovávat lásku k Bohu a umocňovat ji….
2. Ve všem vidět a milovat Boha, pociťovat vyšší vůli.

Ale jak to uvést do praxe? Obrovská masa lidí, si slovo Bůh spojuje s církví a jejich skutky, terminologií. Proto jim slovo Bůh nejde moc z pusy a vyvolává v nich odpor. Nedivím se, část z nich má ve svém podvědomí, nevědomí velmi špatné zkušenosti s různými cirkvemi, sektami. Zažili jejich mučení, zabíjení oponentů. Obzvlášť šli po léčitelích, bylinkářkách, porodních bábách a proti všem dalším, ze kterých měli strach. Podle proroků je tento papež posledním a Vatikán se hroutí. Vatikán, to centrum a ohnisko satanismu a zvráceností na této planetě. Místo, kde jsou v sejfech střeženy vzácné relikvie, knihy, předměty, vynálezy, důkazy o mimozemských kontaktech a některé jejich technologie. Koneckonců, část dostali i od nacistů, když jim zajistili imunitu a nechali je utéct do J. a S. Ameriky… Elitní SS nacisté byli pokročilí okultisté, mágové…Podařilo se jim díky jejich elitním šenelistům a jasnovidcům vstoupit do kontaktu s určitými mimozemskými rasami. Smlouvy s nimi jim zajistili unikátní technologie, UFO… výzkum.. Některým těmto jemnohmotným bytostem platili nacisté obrovským množství energie utrpení, bolesti a strachu….Pro tyto jemněhmotné je tohle potrava. Kde ji nacisté brali v tak obrovském množství? Plynové komory a pece tam..:(Pokročilí astrální cestovatelé uvádí, že na Marsu a na Měsíci už tenkrát měli nacisté základny a i nyní tam funguje spousta ras a i kolonizátoři z naší planety..:) Elitní vědci nacistů byli přesunuti nejen mimo planetu, ale i do Antaktidy, do USA, kde vytvořili NASA, CIA, FBI a ovládli další mocenské organizace a tajné služby… I proto je tu paralela, že Američanům podléhají všichni němečtí kancléři a okultisté udělali z Německa nejbohatší stát planety…Církve vždy usilovali hlavně o majetky a moc nad lidmi. Je v nich spousta lidí s neotevřenou srdeční čakrou, kteří káží vodu, ale pijí víno. A co hůř, ve velkém jsou tyto mocenské organizace prosáklé korupcí, pedofilií, krvavými satanskými rituály v chrámech, kryptách, utajenou sexualitou apod.

A toto spousta z nás ví. Někteří podvědomě, majíce to uložené z přechozích inkarnací.

Naštěstí a díky Bohu: pro spojení s Bohem, Kristem ( jako je ho oddělenou částí pro nás na Zemi ), s Duchem Svatým ( jakožto božskou energii tady na Zemi ) nepotřebuje nikdo žádnou církev, sektu, kostel, chrám. S touhle silou se dá spojit kdykoliv a kdekolik. Ideálně ve svém duchovním srdci ( uprostřed hrudi ), kde můžeme časem objevit vše. Máme tam celé Vesmíry, spousty energií, své prožitky, vtělení, minulost, budoucnost nad pojetím souběžně probíhajícího neexistujícího časoprostoru.

Já této síle říkám Bům, někdy Stvořitel, Supervědomí, Zdroj, Absolutno, Vyšší sílá atd.:) Čím více svítí naše srdce duchovní, tím více pomáháme touhle září lidem kolem a planetě. Tuhle víru a spojení nám nikdo nikdy nemůže vzít. Můžeme si ji dočasně přivřít jen my sami. Každý z nás někdy přemýšlel jak může fungovat lidské tělo – ta hromada kostí, svalů, krve, šlach, nervů…tento biorobotický stroj… kde má baterii, elektřinu? Naše duše, zavřené v tomto stroji v oblasti brzlíku je tou baterii… Naše tělo roste, stárne, ve stáří se zcvrkává, rozpadá… Je složeno z několika dalších těl, podle duchovního vývoje jedince. 7-22 těl? Jakmile skončí životnost téhle biomasy nebo nějakou nehodou, oppuští naše duše tuhle schránku a vydává se na svou další studijní pouť. Přes světy astrální, duchovní, do různých těl, na různé planety, do různých sektorů Vesmírů.

Velmi důležité je s touto Vyšší silou – s Bohem splynout…milovat ji, odevzdat se jí, protože Bůh jakožto Stvořitel všeho a všech, stejně řídí všechny naše kroky a je třeba to jen přijmou, odevzdat se těmto Vyšším silám v lásce a pokoře. Spojovat se s Bohem modlitbou, ideálně vlastními slovy..

Třeba jen takto: milovaný Bože, dej mi prosím Světlo na mou cestu..sílu na mou cestu, ochraňuj prosím mne a mé blízké, dej mi prosím odvahu a pokoru prožít všechny své životy s vděčností, zbav mne strachu ze všeho zlého… opatruj mne po věčné časy, na věky věku, jako svého syna, ty nejmoudřejší z moudrých, nejláskyplnější z láskyplných…. atd. atd. atd. :) Můžete si u toho rozsvítit tu boží částečku v sobě, ve své duši, v brzlíku…

Jakmile je vám zle, jste na špatném místě, máte z něčeho strach, slabou chvilku v těžké fyzické práci s modlitbou v sobě překonáte vše… Jak říkal Kristus: vždy tady budu a pomůžu Ti nést Tvé břímě…

Dnešní konzumní doba je často drsná. Proto se vynořila spousta manipulátorů v duchovním rybníce. Jakási žena z Ústecka se nazvala vtělením Krista, kreslí se vedle Krista, nechává se uctívat a má stovky nevlidoucích uctívačů… Nechtěli by jste nést její karmu vzniklou z této manipulace…Další ženy se nazvaly druhým příchodem Krista… vtělenými archanděly… Krista máme ve svém srdci..netouží po moci a manipulaci slabých, nevědoucích a nevidoucích.. Všichni máme spojení s Bohem ve svém srdci – nepotřebujeme žádného manipulátora, církev, sektu, gurua. A nikoho dalšího, kterého bychom živili svou životní energií, pozorností, penězi. Tečka.:) Svoboda je stav mysli, nesmrtelnou a věčnou duši nikdo nemůže zabít, svázat, uvěznit. Tahle svoboda vás udrží v lásce i se satanisty, válkou a potvorami kolem.:)

Koneckonců i kolem Kristova ukřižování bylo spousta smyšlených manipulací, aby tehdy ovládli masy a spojili ty stovky proti sobě jdoucích sekt a církví… A jak to bylo skutečně, zda nešlo jen o vytvořenou astrální projekci archontů, nikdo neví 100%. To, že na této planetě vládnou už spoustu tisíc let jemněhmotní čarodějové, žijících z energií strachů, utrpení, válek… je docela známá věc… Pod nimi najdeme bytosti jemněhmotné, jim podřízené.. pak teprve začínají bytosti z masa a kostí – tzv. italská černá šlechta ( jako náhodou je jmenovali první papeži a propojovalo se to s černomagickými rituály v Říme – v Římě, který se po ovládnutí Egypta stal hlavním městěm magie)- vládnoucí šlechtické rody… v tisku se o nich nepíše, ale vlastní majetky daleko větší než ty profláknuté rody Rothschild, Morgan, Rockefeller, Du Pont, Bush atd. z asi 25 bankéřkých rodin…. Zákulisí černé šlechty je propojeno s mimozemskými civilizacemi na této planetě – od Britské královské rodiny a i jejich předka z Rumunska Drákulu:) – paralela oboje: krev, rituály, prodloužení života na jejich 90-105 let – kdy opouští zdraví tělo a přes inkarnační smyčku se vrací na tuhle planetu, do své rodiny zpět…, po třeba Romanovce v Rusku, Japonskou císařskou rodinu atd… Koneckonců ještě nedávno platilo a asi stále platí, že japonští politici nechávali rozhodnutí konečné na této císařské dynastii a pak prezentovali lidu.. Různé mimozemské rody, které přiletěli z vesmíru ve svých lodích, ovládli primitvní „barbary“ na této planetě, nazvaly se králi, císaři, Bohy a polobohy – ty najdeme po celé planetě.. Dlouho se snažili nekřížit s pozemštany a neoslabovat svou genetiku… modrou krev.:) Stačí se napojit na tento kanál vědomí a půjde k tomu mnoho dalších informací. Nepotřebných pro naše studium ale. Takže proč si s nimi plevelit mysl?
V ČR je inkarnována spousta bývalých mnichů, lámů, jogínů, šamanů… Proč? Protože už tenkrát věděli, že se z ČR kolem roku 2010 stane jedno z center duchovního světa… Zároveň žijeme v oblasti z nejvyšší koncentrací pokročilých duší…
Takže znovu: svobodu vám nikdo vzít nemůže. Můžete se uvěznit jen vy sami. Můžete být lvem i ovcí…