V tibetské praxi se pracuje s faktem, že do 49 dnů od fyzické smrti, si duše vybírá svou příští inkarnaci. Kdy a kam půjde do dalšího svého vtělení. Na jakou planetu, k jakým rodičům, v jaké astrologické situaci na nebi se zrodí, jaké karmické zápletky si prožije, aby z toho vytěžila maximální efekt očisty karmy. Svou další inkarnaci si projektuje se svými duchovními průvodci, poradci. V pokročilých civilizacích vždy platilo, že duchovní mistr odchází mistrovskou smrtí. Vědomě, rychle a za plného vědomí i po odchodu z těla do jiných sfér. Ať už umírá nějakou pokročilou technikou ( Tělo Světla, duhové tělo, transfér atd. nebo jen vědomím vymístěním ), v této chvíli se pozná vyspělá duše.
Rozhodně neplatí teze některých esoteriků, že v dnešní době již karma neexistuje a je to přežitek. Příčiny a následky našich činů tady budou vždy. Vše stvořené má svůj řád a pravidla. S vyčištěnou karmou člověk umírá rychle a bezbolestně. Umírající s velkou karmickou zátěží, pak umírá většinou dlouho, v bolestech a duševním utrpení. Duše umírajícího vraha, zažívá velká muka, když se mu začne otevírat nízký astrál a vidí ty spousty démonů a dalších potvor. Zažívá paniku a bolest, když vidí co ji čeká.
Pokročilé duše si do své další inkarnace projektují již od dětství setkání s vyspělými učiteli, průvodci, knihami, naukami, ale třeba i utrpení, bolesti a nemoci, které je donutí na sobě více pracovat – pokud se odchýlí od své ideální vytyčené cesty. Utrpení nás přibližuje pokoře, bolest učí soucitu a milosrdenství. Silné prožitky nás učí moudrosti a pochopení.
Karma se dá čistit spoustou způsobů:
žít čistý život, snažit se nikomu neubližovat

nedělat nikomu to, co nechceme, aby nikdo dělal nám

pomáhat druhým, ideálně nezištně

modlitby a prosby o Boží milost fungují velmi silně

prosit o odpuštění všechny duše, energie, entity, bytosti, kterým jsme kdy ublížili a vroucně a ze srdce je prosit o odpuštění… a také ze srdce odpustit všem, kteří ublížili nám…

mantry, jejich odříkávání a prosby, aby energie těchto manter vyčistila naši nebo něčí karmu

pracovat se Světlem v meditaci, rozjímání, sám sebe léčit světlem

prosby na silových místech, kde je vytvořené propojení nahoru
část naší karmy z nás může sejmout někdo druhý, který ji odpracuje za nás a obětuje se za nás

a třeba i léčitel může část naší karmy vytáhnout, ale rovněž ji pak musí sám vyčistit ( z vlastní zkušenosti vím, že není až tak těžké z někoho část jeho karmy vytáhnout, těžké je dostat to pak ze sebe )
a řada dalších způsobů…