Nechci, aby to znělo chlubivě a egoisticky, ale popíšu svůj zážitek s opětovným vstupem do jedné staré linie – rodu. Třeba se někdo setká, setkal s něčím podobným a tenhle popis mu více objasní co se mu stalo. O těchto věcech se nepíše, ale myslím, že už je tu doba, kdy by se lidem měla zjevovat pravda  a zákulisí těchto světů. Stejně jako by měl každý zralý zájemce mít možnost poznat silné metody k vzestupu tibetské a jiné. Ty co patřili mezi tajné nauky a byli chráněny jogínským slibem. Tummo, Phowa, Jankti, Bardo atd.
Budu se to snažit popsat bez ega.
Objevila se mi na vnitřní obrazovce možnost, pozvánka vstoupit do jedné hyperborejské linie čarodějů – působících kdysi v oblasti Sibiře. Ukázali mi jejich ochránce, erb, sílu, vědomosti. Kdys dávno jsem tuhle linii spolu-tvořil  a tvořili jsme jí ochrany v různých úrovních a světech, silová zvířata, erb, napojení, databanku moudrosti, hrady tady i tam atd. Tenkrát jsme byli jasnovidní, vědomí a mělo to sílu přetrvat.
Zprvu jsem se bránil opětovně jako Míra vstoupit pro tuhle inkarnaci. Po zážitku ze zákulisí jedné české druidské sekty, kde jsou lidi upsáni slibem v astrálu i písemně ve 3D – k poslušnosti, mlčenlivosti a zákulisí jejich šéfa není úplně sluníčkové, už jsem vyléčený vstupovat do jakýchkoliv skupin, sekt, spolků. A nechtěl jsem vstoupit někam, odkud vystoupit trvá často i několik inkarnací. V pár takových spolcích, řádech jsem už jako skoro každý z nás byl a zrušit některé smlouvy, sliby, je většinou pořádná lopota a střet s magií.:)
No, ale kamarád jasnovidec mi říkal: tady je to čisté, můžeš se s nimi zase spojit a získáš ochrany a moudrost té linie. Moudrost těch co tou linií prošli a žili v ní. A i ten kousek skládanky co jsem tam přinesl kdysi já, moje duše tenkrát.
Tak jsem tedy vstoupil.:) A jak už to bývá v těchto duchovních iniciacích, byla to oslava se spoustou korunovačních klenotů, šperků, nasazením koruny symbolizující duchovní iniciaci.  Spousta barev zlaté, fialové, duhové a klenotů…
Z toho co se děje v těchto duchovních světech, v astrálu pak vychází ty koruny a korunovační klenoty, symboly tady dole ve 3D – u různých těch královských rodin.  Předměty síly, klenoty.
O měsíc později se mi objevila bohyně – ochránkyně této linie a… Ale to už je jiný příběh a o tom psát nechci. Každopádně tyhle reálné zážitky, prožitky mi dávají sílu pokračovat na cestě k Bohu a snažit se žít čistěji, vědoměji a dodržovat nebeské zákony. A když šlápnu špatně, tak to co nejdříve odčinit a prosit za odpuštění. Zmenšuje se tím i můj strach ze smrti a hlavně bolesti kolem ní. Prožil jsem v této inkarnaci i silnou bolest, na hranici bezvědomí a vím, že vše se dá zvládnout. Chápu už i vibrace velkých mnichů, jogínů, lámů, které operovali a řezali bez umrtvení a oni energetickou prací eliminovali bolest těla. Tím, že je částečka Boha Stvořitele úplně ve všem, v každé buňce těla, vzduchu, vody – zkrátka ve všem, tak prožitek tento, dává člověku motivaci jít do sebe a ze sebe zpět k Bohu a stát se tím Bohem spojením s tím vším. I krátký pobyt v těchto světech člověka naplňuje blahem. V pokoře, lásce a odevzdání se Vyšším silám, kterým se můžeme jen poklonit. A klaníme se tím sami sobě – v sobě.