Dost lidí na duchovní cestě neřeší zásadní věc: když postupují příliš rychle na duchovní cestě ( spousta zasvěcení, poznání, psychedelik, změn atd. ), může se stát, že to nestíhá jejich fyzické tělo a někdy je to na fyzické úrovni zeseká. Proto je třeba tělo vhodně vyživovat, doplňovat, fyzicky pracovat nebo sportovat, aby tělo fyzické bylo v symbióze s těly jemněhmotnými a vibracemi, frekvencemi těla. Tohle řada lidí v duchovnu nedodržuje, tělesnou schránku někdy zanedbává... I proto jsou někteří nemocní, část hodně nemocná a spousta lidí v ezo má nadváhu, nevyživené tělo. I na otevření jasnovidnosti, třetího oka, musí mít člověk připravené fyzické tělo a vnitřní orgány. Jinak přijdou velké problémy zdravotní.
A pak je tu druhá věc, aspekt duchovního postupu: jakmile na sobě člověk duchovně více pracuje a jeho tělo projde určitými transformacemi, převibracemi, zasvěceními… nejde se pak vrátit už do běžného konzumu, do starého způsobu života, s večírky, alkoholem, kariérou, protože tohle by mu zdravotně rozbilo tělo – ten návrat do hrubších vibrací a žití.