Hezký článek o destrukci alkoholem od Zahrah Sita.
Z jejího textu: Co se stává s duší, pokud je v těle mnoho alkoholu
„Sama jsem si uvědomila existenci tohoto jevu, když jsem před několika lety dostala duchovní vizi. V této vizi jsem se stala pozorovatelem, vznášela jsem se nad barem v nočním klubu plném lidí.
Vznášela jsem se nad místem, kde se shromáždilo mnoho entit podobných jako „ghoul“. U baru lidé popíjeli alkohol, socializovali se, tančili a podobně. Viděla jsem, jak to v ten večer někteří jednotlivci s alkoholem přehnali a velmi se opili. Viděla jsem, že jejich duše opustili svá těla, ale zůstaly s nimi spojené tenkou nití. Tehdy jsem pochopila, že duše tělo opouští, protože se cítí velmi nepohodlně v těle, které je silně pod vlivem alkoholu. Když duše opustila tělo, jiné, nedobré entity vstoupily nebo se usadily v prázdném těle, které po duši zůstalo.
A když se tyto entity už jednou těla zmocnily, použily ho k provedení všech možných temných skutků, jako jsou násilnosti, přízemní sexuální praktiky, destruktivní chování, znásilnění a mnohé jiné. Když jsem o několik let později četla knihu Mans Eternal Quest (Člověk a jeho věčné hledání), její autor, duchovní učitel Paramahansa Yogananda, jasně vysvětluje přesně totéž, co jsem viděla ve své vizi.“
+++++++++++++
Měl jsem také pár jasnovědění, ohledně konzumace alkoholu, drog. Viděl jsem třeba suterénní diskotéku plnou jemněhmotných potvor, démonů čekajících na svou dávku energií…Na hostinu. Pak se prostor zaplnil lidmi. Ti s více potrhanými světelnými – jemněhmotnými těly a s dírami v auře, už v sobě většinou nějakou potvoru měli. Potrhanými kvůli větší konzumaci alkoholu, drog, kouření marihuany. Marihuana ač blahodárná a léčebná pro hmotné tělo a zbavující často i bolesti, na jemně hmotné úrovni trhající tělo astrální a éterické a dělající díry do aurického vajíčka, kterými uniká jejich životní energie. Tohle neplatí u šamanů, kteří mají pakt/smlouvu s entitou této rostliny. V ČR však neznám osobně ani jednoho člověka, který by tento pakt měl a konopí by mu neškodilo. Pakt samozřejmě není zadarmo a musí protistraně něčím platit. Bavil jsem se o těchto destruktivních účincích konopí s pár jasnovidci a šamany a bez výjimky tohle potvrdili.
No a na té diskotéce lidé konzumovali alkohol, drogy, lezly do nich různé potvory. Byl to docela energetický masakr. Jak to z lidí lezlo, přeskakovalo, jak je to energeticky odsávalo, ničilo. A kde chybí energie, kde je potrhané tělo, těla, aura, ochrany…tam vznikají problémy zdravotní, psychické, energetické. Deprese, stresy. Nebavím se i o vytěsnění duše a jejím opuštěním těla, když to je příliš masakrované a odpojené od svého nitra, duše, Stvořitele. Někdy duše někde bloudí..v jiných světech… Někdy se rozdělí na více částí. Je přece jenom nesmrtelná.
Lidský život je často těžký a dostáváme naloženo víc než dokážeme unést. Proto chápu lidi, kteří hledají útěchu v alkoholu, v drogách, v utlumení na antidepresivech. Kouří a ten chemický antidepresivní koktejl v cigaretách je uklidňuje. Zároveň zvyšuje jejich závislost na kouření a některé donutí jet v noci pro krabičku k ukojení závislosti.
I na terapii tmou mi přijela už řada lidí s nějakou entitou nebo démonem v sobě. Těm co se podaří dostat se do sebe a více pracovat se Světlem ve tmě, ti se mohou i sami této odsávací potvory zbavit. Protože, ve Vesmíru neexistuje nic, co nejde spravit, opravit, vyléčit.:)

http://www.priznakytransformace.cz/index.php/zdrava-strava/1447-duchovni-dusledky-konzumace-alkoholu?fbclid=IwAR1twWwi9bLT9Sd9wDs_IRhjAQgNwZ2NynGf_s8h1YUnyNM3LcuNwK0V7TQ