Někteří Jurodiví = obrovsky spojení s Bohem, byli svědky pozorování rovněž ve světelném těle. Kdy svědkové slyšeli z jeskyně nebeské zpěvy, hudbu jiných sfér a viděli obrovskou září. A ze světelného těla je k tomu duhovému jen krůček.
Jurodiví… aneb „v tak silném spojení s Bohem, že jsou pro běžný život nepoužitelní“, jsou vidoucí a jasnozřiví, kteří zažili různě stupně osvícení. Viděním pro běžného člověka neviditelných světů a zároveň zbavením se vlastní důležitosti… konali a konají, pro veřejnost bláznivé věci… Tím, že znají nesmrtelnost své duše, nemají strach postavit se komukoliv a ukázat mu jeho slabosti. A tím ho poučit, pozvednout na Duchu. V dnešní hektické, chemické době, jsou takoví lidé někdy zavření v blázinci. Ale, jak je ten vtip: v blázinci jsou v bezpečí, blázinec je venku..:) J
Když umřel nějaký asijský praktikující přechodem do duhového těla, nad jeho stanem, jeskyní, modlitebnou se objevila duha, byly slyšet právě takové andělské zpěvy, byla cítit nadpozemská vůně. Podobně to fungovalo u některých předkřesťanských skupin, kde se vysoce dbalo na ctnosti a dodržování nebeských zákonů.
Nikdy jsem neměl možnost ( a popravdě mne to ani neláká:)) přičichnout ke kostem „svatého“, které by měly vonět oproti ostatkům běžných lidí.
Nemám v této inkarnaci zatím předán postup jak duhového těla dosáhnout, protože přesný postup je udržován v tajnosti. Jednak je to celoživotní práce a na tu jsou zápaďané líní. Druhak si třeba Tibeťané, Číňané nechtějí do linie a do svých božských světů, kde tihle světelní přebývají pustit kde koho.  Třeba by bude v této inkarnaci umožněno alespoň si ten přesný postup, se kterým jsem kdysi v Tibetu ve tmě pracoval alespoň stáhnout.
Vím jen, že se jedná o vědomé propojení srdeční a korunní čakry. Aktivace vnitřního portálu, brány, v tisících hodinách meditací, vizualizací živlů v těle a jejich rozkladu solárním zábleskem a v tom okamžiku se sjednotit s Jednotou. K tomu  další postupy, které předává v Asii mistr žákovi.
Je super, že se na západ dostává šest tajných nauk Naropy a i zápaďané mohou trénovat Tummo, Phowu, pracovat s dalšími naukami, které dříve jogíni pod slibem museli tajit.
Je to pak o tom, jak moc doopravdy chce na sobě, ten co dostal ten dar pracovat. Protože tady na západě jen málokdo opravdu vymění svět konzumu, pozlátek, hromadění zbytečných věcí a zážitků a dalších pastí za vytrvalou práci na sobě.
Je přitom velký dar ovládat Phowu a dokázat odvést po smrti sebe nebo kohokoliv dalšího.
Nebo praktikovat Tummo, vnitřní oheň, blaženost, soucit. Tummo znamená = rozumět moudrosti. Vychází z mateřské tantry. Červená Bohyně – Vadžrajogíni – zvaná také udatná bojovnice – vedoucí k blaženosti. Na obrázcích, které se nezveřejňují má kopí jakožto mužského partnera a málu z 51/80 lidských hlav kolem krku. Je nahá = symbol čistoty. Tummo se praktikuje jako urychlovač k Osvícení- spaluje trošku karmy, energetické bloky v těle.
U Tummo platí: čím větší blaženost během praktikování, tím více myšlenky a emoce mizí. A blíží se Osvícení. Milarepa cvičil jen Tummo a obdržel Osvícení. A to byl Milarepa masový vrah. Což teprve by udělalo celoživotní praktikování Tummo s vyspělými dušemi, s relativně čistou karmou, inkarnovanými do Evropy za odměnu…